Wat is volgens Atheisten het belangrijkste bewijs dat er geen God bestaat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zoals meerderen al gezegd hebben, er is geen bewijs dat hij wel bestaat. Daarnaast heeft het absoluut geen nut om een discussie aan te gaan met een zwaar religieus iemand over dit soort onderwerpen, omdat je discussie dan nooit ten einde komt. Trouwens, was er niet ergens in Nederland bewezen een tijdje geleden, (waar nogal een ophef over was geweest) dat er tekenen van leven gevonden waren ongeveer zesduizend jaar geleden? Maar dat zou het geloof in gevaar brengen en dus werden er veel mensen boos hierom. Ik voel me nu net Douglas Adams terwijl ik dronken in een veld lig.

Het belangrijkste bewijs is, dat er geen bewijs is dat God bestaat.

Dat bewijst de natuur iedere keer opnieuw bij natuurrampen. Moeder natuur bewijst haar invloed in het ontstaan van leven op Aarde door allesvernietigend toe te slaan en de nadruk te leggen op de basisbehoeften van ons ras.

Je kunt hier heel serieus op in gaan, maar je kunt er natuurlijk ook een mooi verhaal om heen schrijven. Een heleboel atheisten nemen zichzelf niet al te serieus. Een van de grootste atheistische denkers van de vorige eeuw, Douglas Adams, heeft het op onderstaande wijze bewezen.

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=dcncPpQ8loA

Zijn onzichtbaarheid,het gebrek aan bewijs wat god met zich meebrengt.Een atheist ziet geen kracht in geloof,want het voegt naar zijn mening niets toe aan een tastbaar leven.

Veel antwoorden kun je krijgen maar een moderne zal wel zijn dat je hem niet kunt bellen of mailen.

Een beetje persoon met verstand van bewijsvoering kan je vertellen dat het onmogelijk is om een universele negatief te bewijzen; je kunt niet absoluut bewijzen dat eenhoorns, kabouters, goden, spaghettimonsters, of theepotten in een baan om Jupiter níet bestaan. Een heleboel atheïsten zullen het dan ook simpelweg houden op het gebrek aan bewijs vóór het bestaan van goden in het algemeen, laat staan specifieke gevallen.

Zowel geloven als niet geloven in een opperwezen is een persoonlijke overtuiging, niet gestoeld op enige vorm van bewijs. Een religieus iemand heeft geen bewijs nodig om te weten dat het bestaat, en een atheïst heeft aan het niet bestaan van bewijs voldoende om te weten dat het er ook niet zal zijn. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan om te zien of het al dan niet geloven in iets afhankelijk is van hoe iemands hersenen in elkaar zitten. Het lijkt erop dat mensen zijn voorgeprogrammeerd ergens in te geloven... wat mij het meest opvalt aan de uitkomsten van dat onderzoek, is dat ook atheïsten vaak een bovennatuurlijke verklaring hangen aan gebeurtenissen.

Bronnen:
http://www.theglobeandmail.com/news/techno...

"Zachte" atheisten geloven niet dat er een god bestaat: Ach, dat geloof ik niet. "Harde" atheisten geloven dat er geen god bestaat: God bestaat niet. Dan heb je ook nog mensen die zeggen: Ik ben atheïst in die zin dat ik niet geloof in een God als een persoonlijk wezen. Want: God is een woord voor een menselijke ervaring. God is heel iets anders dan wat gewoonlijk God wordt genoemd. Gelovigen, van welke aard dan ook, geloven dat er een god bestaat. Allemaal "geloven" en niks bewijs. Niemand heeft een bewijs. Want dat is er niet!!! Dan heb je ook nog agnosten. Die geven tenminste toe dat ze het niet weten. Het agnosticisme is een filosofische positie die geen bevestigende of ontkennende uitspraken doet over het bestaan van bovennatuurlijke verschijnselen.

Bronnen:
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnosticisme

Daar is geen bewijs voor. Atheisten geloven dat God niet bestaat. Geloven, dus. Zonder bewijs. Agnosten nemen voor lief dat ze niet weten wat ze niet weten.

er zijn zoveel redens.maar ik denk dat de belangrijkste is dat je hem niet ziet,hoort of wat dan ook.alles wat als bewijs wordt neergelegt door gelovigen valt te betwijfelen.er is geen kei-hard bewijs.

Dat hoeven atheïsten niet te bewijzen. Het is degene die beweert dat iets bestaat op wie de bewijslast rust, niet degene die dat ontkent.

Bronnen:
http://www.cfpf.org.uk/articles/religion/b...

Het ontbreken van bewijs dat God wel bestaat. Eigenlijk is het een patstelling,waar men waarschijnlijk nooit uitkomt!

Misschien wel omdat het Onzichtbare, Onmeetbare, Ontastbare, Onwaarneembare zoveel overeenkomsten vertoont met het Niet Bestaande.

Dat hebben ze niet, hypotheses en theoritica te over maar sluitend bewijs.... they wish

Dat is hun geloof, want zij geloven daarin, weer anderen geloven in de bijbel, maar dat kan net zo goed door een psychopaat geschreven zijn

Dat er totnutoe nog geen enkele eenduidige aanwijzing met enig houvast voor gevonden is. Dat komt ook omdat God niet definineerbaar is. Iets wat niet definieerbaar is, daar kan je ook moeilijk een eenduidige aanwijzing voor vinden.

Logisch nadenken. En hoe meer ik naar bewijzen voor het eventuele bestaan van god zoek, hoe logischer het wordt dat ie niet bestaat.

Dat de bewijzen dat er een God bestaat stuk voor stuk niet deugen. Het meeste gebruikte bewijs is het z.g. credo quia absurdum. Dat wil zeggen: als God niet zou bestaan, dan zou het leven absurd zijn. Dat is net zo'n argument als: de aarde is plat, want het zou absurd zijn als de aarde een bol was. En: God bestaat niet want het zou absurd zijn als hij wel bestond.

Dat nog nooit iemand hem gezien heeft.

Iets wat niet bestaat kan je ook niet aantonen dat het niet bestaat. Als ik zeg dat kabouters niet bestaan dan kan jij ook niet aantonen dat ze niet bestaan. Daarom kan je geen bewijs leveren voor het niet bestaan voor iets. Dat is omkering van bewijslast. Als iemand voor de rechter staat moet je ook niet de onschuld van mensen aantonen. Anders zouden er heel veel onschuldige mensen in de cel zitten. Ik heb nog nooit god gezien en als je mij wilt overtuigen van zijn bestaan moet je MIJ bewijzen dat hij bestaat. Aangezien niemand mij ooit een foto heeft laten zien ben ik niet onder de indruk van de "bewijsvoering". Mijn punt is je kan van dingen die niet bestaan niet aantonen dat ze niet bestaan. Door de vraag op dergelijke wijze te stellen denk je een retorische truc te doen. Maar het is een enorm duidelijke en niet overtuigende drogreden.

Het feit dat er geen tastbaar bewijs is van een God. En de verschillende religies met diverse goden die naast elkaar bestaan, en elkaar bestrijden omdat ze het 'enige juiste geloof' en de 'enige ware god' aanhangen.

Volgens de regels van de logica is het niet mogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat, tenzij je kunt aantonen dat iets anders, dat tegengesteld is en het eerste uitsluit, wel bestaat.

Nou.. Is er bewijs dat hij dan WEL bestaat?

Er is geen bewijs dat er geen God bestaat, zo min dat er bewijs is voor het tegendeel. De kans dat er geen God bestaat is net zo groot dan dat er wel 1 bestaat, en voor sommigen zelfs kleiner. Ondanks al onze ontdekkingen weten we nog steeds heel weinig over ons ontstaan. Ondanks onze wetenschap is het bestaan alleen maar nog meer een mysterie geworden, hoewel we meer over weten, de mechanismen van ons bestaan. Want elke opgeloste vraag werpt weer een waaier aan nieuwe vaak nog moeilijker vragen op. Bovendien kun je de vragen vanuit oneindig veel perspectieven stellen. De reden dat ik toch besloten heb wel in een grote (re)creerende kracht te geloven is het gegeven dat het bestaan zo ongelofelijk gevarieerd en oneindig gedetailleerd is. Dit is in tegenstelling tot de ervaring dat de natuur(kunde) altijd alles voor de minste weerstand kiest, want waarom zoveel fuss, zoveel prachtige fuss? Het leven is zo toevallig als een omhoogvallende steen in de Hollandse polder, te toevallig.

Je vraagstelling is onjuist, daar atheïsten niets willen bewijzen. Atheïsme is: 1.de afwezigheid van geloof in één of meerdere goden, of 2.de aanname dat er geen god(en) bestaan of kunnen bestaan. Het moderne atheïsme is een denken dat ontstond toen in Europa na de Middeleeuwen het denken omtrent natuur, mens en maatschappij zich grotendeels los had gemaakt van het religieus denken van het christendom. In het atheïstische denken wordt er van uitgegaan dat de resultaten van de natuurwetenschappen voldoende hebben aangetoond dat er geen kracht buiten de levende en niet-levende natuur ('transcendente kracht') HOEFT te bestaan om het ontstaan en bestaan ervan te verklaren. Veel atheïsten zijn sceptisch ten aanzien van alle bovennatuurlijke wezens en verklaringen, en wijzen op het gebrek aan empirisch bewijs voor het bestaan van goden. Andere redenen waarom atheïsten het bestaan van een god of goden afwijzen kunnen filosofisch, sociaal of historisch van aard zijn. Veel atheïsten zijn aanhangers van seculiere ideologieën zoals het humanisme en naturalisme, maar dit is niet noodzakelijk. Er zijn ook religies die geen geloof in goden vereisen. Een mooie uitspraak van een bekende atheïst is: Wat zonder bewijs wordt beweerd, mag ook zonder bewijs worden verworpen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme

atheisme is ook een geloof je moet geloven dat er niets is en dan kunnen we lekker doorgaan met ,We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 10 ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, 11 Toegevoegd na 5 minuten: voor evolutie is ook geen bewijs er hangt geen kaartje aan er is een man die 250.000 dollar betaalt voor bewijs zijn naan is kent hovind Inhoud DVD Deel 1 1A – De Oerknal • De vier grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden - Wie ben ik? - Waar kom ik vandaan? - Waarom ben ik hier? - Waar ga ik heen als ik dood ga? • Twee niet te verenigen levensvisies - Schepping - Evolutie • Satans leugen - Maskeerde zijn eigen verlangen om God te zijn - Begon zijn 6000 jaar lange poging om de mensheid te vernietigen - Begon het idee dat we evolueren naar godheid • Grote leugens worden gemakkelijker geloofd dan kleine • Effectieve leugens worden vermengd met waarheid • Adverteertechnieken • Moderne lesboeken vermengen evolutie en wetenschap • Lesboeken verwarren zes soorten evolutie - Kosmische evolutie (oerknal, ontstaan van materie) - Chemische evolutie (ontstaan hogere elementen) - Evolutie van sterren en planeten (ontstaan van de sterren) - Organische evolutie (ontstaan van leven) - Macroevolutie (dieren die in nieuwe dieren veranderen(nog nooit waargenomen)...alles »

Bronnen:
Kent Hovind

Dan zeggen ze b.v. Als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? Daar is God niet de oorzaak van. Die geeft geen opdracht om misdaden te plegen. Dat doet de mens zelf. Als God dit allemaal heeft gemaakt en bedacht...is hij nog intelligenter dan al het volk op aarde bij elkaar. En dat geloof ik ook wel. Groetjes, Schuimpje.

Je draait de zaken om. Voor een atheist is het belangrijkste dat er geen enkel bewijs, hoe summier ook, is dat er ook maar iets als een God of Goden bestaat/bestaan of dat dat ook maar enige invloed zou hebben. Terwijl de bewijzen en argumenten dat God een uitvinding van de mens is tamelijk overtuigend is. Je hebt geen bewijs nodig namelijk voor iets dat niet bestaat; pas als je claimt dt iets WEL bestaat, zul je dat op de een of andere manier, direct of indirect, moeten aantonen. En daar ontbreekt het nog steeds nogal aan.

U stelt de vraag verkeerd. Een Atheist hoeft niet te bewijzen dat er geen god bestaat, hij geloof simpelweg niet in het bestaan ervan. Een atheist is er gewoon niet mee bezig. De letterlijke betekenis van het woord, niet theïstisch. niet gelovig. Net zoals ik geen sterrenkundige ben, of timmerman.

Het belangrijkste bewijs dat er geen God bestaat, is dat er zoveel verschillende religies zijn. Wanneer er echt een kern van waarheid zou zijn, dan zou iedereen toch op dezelfde manier geloven?

zolang er nog kinderen doodgaan die nog nooit iemand iets misdaan hebben is volgens mij het beste bewijs.

Hun ongeloof!

Aliens,.....dat zullen wij uiteindelijk worden miljarden jaren verder

Het belangrijkste bewijs voor atheïsten dat er geen God bestaat is het simpele feit dat er geen bewijs is dat hij wél bestaat.

geloven dat er een god bestaat, betekend: niet zeker weten. Geloven is, letterlijk vertaald `` niet zeker weten ``

Bronnen:
bron± ik

Er zijn twee definities van atheïsme. De eerste is dat atheïsten niet geloven dat er een god bestaat. Dat hoeven ze niet te bewijzen. De tweede is dat ze geloven dat er geen god bestaat. Dat moeten ze wel bewijzen, maar dat bewijs is niet te leveren.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme

Geen antwoord op de vraag want ik ben geen Atheist maar ik heb wel mijn gedachten over het fonomeen God. God is door mensen bedacht, immers ook dieren zouden volgens vele geloven geschapen zijn, maar die hebben er totaal geen weet van en missen er ook niets aan. Liever zet ik wetenschap tegenover geloofsovertuiging. Maar wellicht is er wel een link naar de behoefte van mensen om een reden te weten voor hun bestaan. Zelf geloof ik dus, let wel geloven is niet weten, maar een soort van levensfilosofie, dat er in den beginnen iets is geweest wellicht een cel die zich is gaan delen oftewel de evolutie, alleen is er bij de evolutie van de mensachtige iets ontstaan wat op een geweten en bewustzijn duid. Het doel van het leven in mijn optiek is er achter komen wat goed is en daar naar leven, je stinkende best doen zodat je op je sterfbed kunt zeggen, ik heb geleefd en ik ben een goed mens. Toegevoegd na 3 minuten: Iedereen wordt geboren en het is afhankelijk van je omgeving hoe je hierin groeit, als je opgroeid in een christelijke omgeving of in een moslim cultuur beïnvloed dit ook je kijk op geloof dus op het bestaan van God. Maar iedereen is gelijk dus het zegt mij persoonlijk niets welk geloof iemand volgt, de persoon zelf zegt me veel meer

Wat is volgens Christenen het belangrijkste bewijs dat er (g)een God bestaat? Als agnost kan ik alleen dit als antwoord geven: het is niet te bewijzen, maar ook niet te ontzenuwen. Het is dus aan de individu (wereldwijd): dit geld ook voor je gevoel bij een God/Goden. Iedereen zal een ander bewijs vinden of voelen voor/tegen het bestaan van een hogere macht.

Een tsunami tijdens de kerstdagen 200.000 doden ! (paar jaar terug)

Voor mij is God de verpersoonlijking van Sinterklaas. Er zijn heel wat gebroeders Grimm die de Bijbel (het verspreiden van versimpelde kennis voor ongeletterden)hebben geschreven. Als je in deze tijd beweert wat Maria in haar tijd beweerde, zou je heel snel in een gesticht worden gestopt, wees nu eerlijk.

wie niet onderzoekt,zal ook moeilijk bewijzen vinden, wie niet wil vinden,zal zelf dat wat hij/zij gevonden heeft links laten liggen.. ik denk dat een gedeelte atheisten puur vanuit gemakzucht praten,,ik zie niet dus t bestaat niet. n andere groep atheisten,zal naar t leed op aarde kijken,en zoiets hebben van: als hij bestaat ,,hoe kan hij dan niet ingrijpen? er wordt niet ingegrepen dus,,,, Verder denk ik dat de religieuze stromingen er ook een flinke hand in hebben,, Een "geestelijk"leider geniet vaak wat meer macht/aanzien dan t "gewone"volk, hoe vaak is het voorgekomen dat velen zijn gevallen voor en door de ideologie van een "leider"? hoeveel leiders zijn er rijk geworden terwijl het gewone volk verhongert? ik denk dat sommige atheisten zoiets hebben van: er is geen God ,deze is slechts verzonnen om en verklaring te geven aan de nog niet verklaarde zaken,daarnaast wordt het gebruikt als machtsmiddel,,om orde te houden onder het volk, verder weet ik het ook niet,,ik ben geen atheist.. iedereen gelooft,,zelfs al geloof je dat er niks is ;) :P

atheisten geloven naar mijn mening in het grootste sprookje. Het hele heelal en biologische leven op aarde zomaar is ontstaan door een oerknal zie ik dat het zelfde als dat er in een drukkerij een ontploffing ontstaat en er opeens een mooi bij toeval een prachtige Van Dale is ontstaan.. het antwoord is dus Hun ongeloof,

Gewoon oomdat mens zich verder ontwikkeld heeft.wetenschap dus ook steeds verder:voorbeeld:bijna doodervaringen etc waar men spreekt over tunnel en hoe mooi het allemaal wel niet is:Dit alles allemaal bewezen dat het komt door stoffeb die in je hersenen zitten en vrijkomen waardoor je een soort van hallucinaties krijgt.Ook al het andere is bewijsbaar via wetenschap,tot ontstaan van heelal aan toe.