Hoe verklaart de bijbel de verschillende rassen?

Als we allen af zouden stammen van Adam en Eva hadden we dan niet allen een overeenkomstig dna profiel moeten hebben en een nagenoeg gelijk uiterlijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bijbel verklaart dat niet, omdat de schrijvers in die tijd niet op de hoogte waren van het bestaan van andere beschavingen in andere delen van de wereld, zoals australie, amerika, oost-azie. De bijbel is met name gebaseerd op mythische verhalen uit sumer (gilmamesj epos). Andere culturen/rassen hadden hun eigen mythische verhalen, maar schreven die niet op. (m.u.v. de chinezen).

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos

Ik ben christen en beschouw de bijbel daarom als Gods woord. Maar dat betekent, voor mij, niet dat de bijbel een wetenschappelijke verhandeling is, die uitleg geeft hoe de mens genetisch in elkaar zit. Kortom: de bijbel heeft hier geen verklaring voor.

Je bedoelt dan inteelt op grote schaal? Voorzover ik weet laat de bijbel dit raadsel bestaan. Adam en Eva hadden maar twee kinderen. Beide zonen. Dus kregen die dan kinderen met Eva? Kortom: de bijbel heeft er geen verklaring voor.

De bijbel is geen verklarend orakel, het heeft het op bijna alle fronten mis... Toegevoegd op 08-05-2009 09:27:59 De bijbel verklaart dat helemaal niet, ver-ras-send...

Er hebben verschillende soorten mensen bestaan, dus ook met verschillende dna, nog pas vorig jaar bleek uit fossiele resten dat er ook nog een dwerg mens bestaan heeft van slechts 1 m. hoog! Dezen waren nog niet eens zo lang geleden uitgestorven, verhalen van deze dwergmensen gingen nog rond bij een natuurvolk in Indonesie! Ook hebben er ook nog veel mensachtige bestaan! Die ergens tussen de apen en de mensen in zat. Een bijna mens dus. Met de bijbel in de hand kom je hiermee dus nergens,maar het klopt best wel indien je de bijbel anders uitlegt.

Afgezien van de verspreiding van mens over de aarde die in de Bijbel genoemd wordt zal de verklaring die je hier zoekt denk ik moeilijk of niet te vinden zijn. Waarom noem ik de verspreiding van de mens als mogelijke verklaring? Omdat ik niet inzie hoe het zich aanpassen aan langdurig gewijzigde leefomgeving en eventueel daarmee gepaard gaande evolutie niet na de schepping kan hebben plaatsgevonden. Kennelijk was het niet belangrijk genoeg om het echt heel duidelijk te vermelden in de Bijbel. Er zijn wel passages die gaan over verschillende uiterlijke kenmerken van verschillende groepen mensen, soms op basis van afstamming, dat gaat meestal echter meer om omschrijvingen dan een verklaring. Overigens is 'ras' ook een relatief nietszeggend begrip op het gebied van de mens.

Na veertig dagen op zee te hebben gedobberd landde de ark op een mooie, nieuwe wereld. De enige inzittenden (buitten de beesten)waren Noach, zijn vrouw en hun drie zoons: Sem, Cham en Jafeth. Sem zou uitgroeien tot de stamvader van de Semieten - het Joodse Volk. Cham op zijn beurt is de voorvader van de Afrikaanse volken en de Kanaänieten, Jafeth tot slot stond aan de wortel van de europese volkeren.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+1...

Nee. Als mensen noordelijker gaan wonen, wordt hun huid lichter. Als mensen dichter bij de evenaar gaan wonen wordt hun huid donkerder.. Overeenkomsten verdwijnen als groepen mensen van elkaar gescheiden worden. (Net zoals raskenmerken nu ook aan het interfereren zijn door de globalisering). De Bijbel heeft er, buiten het verhaal van Noach, niet echt een verklaring voor. Wel wordt er vaak gesproken over stamvaders van groepen mensen door de hele Bijbel (Ismaël, Esau, etc.)

Myth over Adam en Eva is een abstrakte model. Hoeft niet per se daadwerkelijk waar te zijn. Hoewel kunnen genetici (theoretisch) menselijke DNA tot de eerste man en vrouw traceren. Maar toch blijft myth een myth. En het verbaast me als mensen in mythen een verklaring proberen te vinden. Het is bijna hetzelfde als noten in algebra zoeken. Bijbel (net als iedere andere 'heilige geschrift') heeft een eigen context en buiten dit context betekent het niets. Dus het is zinloos en simpelweg dom om een zwarte kat in een donkere kamer proberen te vinden vooral als die er niet is.

De bijbel kan zoveel dingen niet verklaren. Ik kan dan ook niks met dat boek. Veel mensen roepen en oordelen van alles en nog wat met de bijbel in de hand, en als er kritische vragen worden gesteld zeggen ze: 'je moet het niet zo letterlijk nemen'! Ideaal, dan kom je er altijd makkelijk mee weg.

Eva zou zijn geschapen uit de rib van Adam. Hoe waarschijnlijk is dit? Maar je hebt gelijk. Dan zou het vrouwelijk mitochondriaal DNA van alle vrouwen op deze wereld van dezelfde oorsprong zijn.