Is allah Arabisch voor ons woord god, of is het volgens de islam de naam van hun god?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is volgens de Islam maar één God en zijn naam is 'Allah'. 'Al' is het lidwoord (de) 'ilah' is god. Allah is dus een samentrekking van 'degod' In de Islamitische geloofsbelijdenis (sjahada) zie je: la (geen/niet) ilah (godheid) il (dan) Allah (God) Het Arabische woord 'ilah' is verwant met het Hebreeuwse 'Eloh', dat god of God betekent (Beide semitische talen kennen geen hoofdletters). Al eeuwenlang gebruiken Christenen en Joden in Zuidoost-Azie en in Arabisch sprekende landen het woord 'Allah' ook. Binnen de Islam zijn er grote verschillen over of je het woord 'Allah' alleen mag gebruiken voor de islamitische versie van monotheisme, of ook ruimer. De Maleisische overheid probeert te verbieden dat christenen het woord Allah gebruiken in de Bijbel en in andere publicaties. In spreektaal is het minder een probleem, omdat moslims in Zuidoost-Azie het woord zo Arabisch mogelijk proberen uit te spreken (iets als "Auwloch") en christenen in die regio het puur fonetisch uitspreken : alah (twee korte a's, wel met h aan het eind) Het antwoord op je vraag is dus ingewikkeld. Simpel gezegd: Strict vanuit het Arabisch kan het in elke versie van monotheisme gebruikt worden (De God), maar niet elke stroming in de Islam is het ermee eens als niet-moslims het woord gebruiken voor hun versie.

Allah is het arabische woord voor god Allah is het Arabische woord voor God in monotheïstische zin. Het woord Allah komt voor in de Koran en is het middelpunt en fundament van het islamitische geloof, maar wordt ook gebruikt door joodse en christelijke minderheden in Arabisch-sprekende landen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allah

https://m.youtube.com/ Misschien dat je hier ergens wijzer kan worden

Allah verwijst naar de maangod, een heidense godheid. Archeologen hebben tempels ontdekt die opgedragen waren aan de maangod, over het hele Midden-Oosten. Van de bergen van Turkije tot aan de banken van de Nijl was de meestverspreide religie van de oude wereld de aanbidding van de maangod. In de eerste geschreven geschiedenis hebben de Sumeriërs ons duizenden kleitabletten nagelaten waarin zij hun religieuze geloven beschrijven. Zoals aangetoond door Sjoberg en Hall, aanbaden de oude Sumeriërs de maangod die aanroepen werd met verschillende namen. De populairste namen waren Nanna(r/n) Suen en Asimbabbar. Zijn symbool was de maansikkel. Door de hoeveelheid gevonden voorwerpen die te maken hebben met de aanbidding van deze maangod, is het duidelijk dat dit de dominante religie was in Sumerië. De cultus van de maangod was de meest populaire religie in geheel Mesopotamië. De Assyriërs, Babyloniërs en Akkadiërs namen het woord Suen en veranderden het in Sin als de naam van de maangod. Zoals professor Potts erop wees: "Sin is een essentiële Sumerische naam die ontleend werd door de Semieten". Het Islam-teken: de wassende maan. Dit ideogram is zeer oud. Het was een symbool van de maangod Nanna(n,r), later Sin. Dit teken was hoogstwaarschijnlijk al in gebruik rond 2500 v.C. De ster staat oorspronkelijk voor de dochters van de maangod. Tegenwoordig staat de vijfpuntster voor ‘de vijf pijlers van de Islam’. Op moskeeën en minaretten staat de maansikkel van hun oorspronkelijke maangod. (M.V.) Mohammed werd grootgebracht in de religie van de maangod Allah. Maar hij ging een stap verder dan zijn heidense mede-Arabieren. Terwijl zij geloofden dat Allah, d.w.z. de maangod, de grootste van alle goden was en de oppergod in het pantheon van godheden, besloot Mohammed dat Allah niet louter de grootste god was, maar de énige god. Allah heeft niets van doen met YHWH de God van Abraham, Izak en Jacob. Alle profeten stamden af van de lijn van Abraham, Izak en Jacob behalve Mohamed deze stamde af van Ismael. Naar de komst van Mohamed wordt niet in de Bijbel verwezen, hoe ijverig sommige Moslims dit ook proberen. Voor sommige moslims komt dit hard aan, maar onderzoek maar of ik de waarheid spreek.