Wat betekent het dat Jezus stierf voor onze zonden? Moet je dit letterlijk nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat de deur van de Hemel in principe voor geen van ons op slot zit (terwijl God toch eigenlijk nog wel een appeltje met ons te schillen had). Letterlijk nemen zou ik maar beter niet doen. Boeken als de Bijbel en de Koran lenen zich daar allerminst voor. Komt alleen maar narigheid van.

Tuurlijk niet. De bedoeling was voor de zonden van de mensheid.Nu zonde is een rekbaar begrip : ik weet niet of het onderscheid nog bestaat tussen hoofdzonde en kleine zonde en erfzonde.Of heeft gelukkig het concilie van '60 dit uitgewist. Christus heeft zich opgeofferd om te tonen dat hij ook een mens was en hij Zijn Vaders wil respecteerde.

Of je het letterlijk moet nemen is een discussie op zich, maar je combinatie van je vraag geeft een ieder de ruimte om naar eigen hartenlust te antwoorden. Persoonlijk denk ik dat je het niet letterlijk moet nemen, zelfs niet als het wel echt gebeurd is. Immers, wat is het verschil tussen: Christus stierf voor onze zonden en een militair stierf voor onze veiligheid en/of vrijheid. Het verschil zal er voor gelovigen in liggen dat Christus de zoon van een god was (maar is deze militair dit volgens dit zelfde geloof dan niet?). Inmiddels zijn de gevolgen duidelijk wat er gebeurt wanneer je het letterlijk neemt: Mensen 'verafgoden' een persoon (iets dat volgens mij in dat zelfde geloof niet geadviseerd wordt te doen: Gouden Kalf enzovoort). Daarnaast is er inmiddels miljoenen uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek naar: heeft Christus bestaan. Dit zonder bewijs. Hierbij werd voorbij gegaan aan de vraag: en wat dan nog? Zou dit automatisch het bestaan van een god bewijzen? Terug naar de vraag: Volgens mij zou je er lering uit kunnen trekken, dat iemand weliswaar zich kan opofferen voor de fouten die jij hebt gemaakt, maar dit niet automatisch 'jouw fouten' goed maakt. Daarnaast is in het verhaal een link met de daad opoffering en dat dit maatschappelijk als het hoogste goed wordt gezien. Er zijn dus verschillende leringen te trekken uit de tekst (mits je hem niet letterlijk neemt, omdat dit al snel de discussie van de intentie, naar de 'illusie' trekt).

Ja, dit moet je letterlijk nemen. Jezus heeft de schuld die op ons was, gedragen en het handschrift dat tegen ons is, uitgewist (Beiden bewerkingen van Bijbelteksten). Door het werk van Christus is de weg tot de Vader weer open. Niet voor niets heeft Hij gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

Het betekent alles eigenlijk. Doordat we ooit tegen God hebben gezegd: "bekijk het maar, we kunnen het zelf wel" ten tijde van Adam en Eva in het paradijs hebben we heel lang onomstotelijk lopen te bewijzen dat we dat in werkelijkheid niet kunnen. Door de keuze van Adam en Eva en door de keuzes die wij sindsdien hebben gemaakt is er voor ons geen mogelijkheid meer om op eigen kracht terug te keren naar God. Omdat God pure liefde voor zijn schepping heeft, heeft hij voorzien in een weg terug, zoals in Johannes 14, vers 6 te lezen staat: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Belangrijker is misschien nog wel Johannes 3, vers 14-16 waarin staat: 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15. opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Jezus Christus is daadwerkelijk gekruisigt en opgestaan. Dit is dus heel letterlijk te nemen. Dit moest ook wel zo gebeuren, omdat hij de dood letterlijk moest overwinnen. Zijn dood was letterlijk een soort plaatsvervangend offer voor al onze zonden, vergelijkbaar met het offeren van een lam in oudere tradities, hij wordt daarom ook wel het Lam Gods genoemd. Zonder dat wij dit persoonlijk verdienen, zelfs zonder dat wij dit ooit zouden kunnen verdienen hebben wij een weg gekregen die leidt naar God. Voor mij persoonlijk en voor anderen die geloven betekent dit alles dus het leven, het eeuwige leven wel te verstaan.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=joh+1...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=joh+3...

Het is de logica van het geloof, als een groep mensen het verkloot laat je je eigenzoon (de enigste die het goed doet) aan een kruis nagelen. Zou ik nu ook doen met zo'n mafkees, maar om andere redenen

Ik geloof wel dat volgens veel kerken een christen geacht wordt het kruisigingsverhaal letterlijk te nemen, inclusief het uitwissen van de erfzonde. Zelf ben ik geen christen, dus heb ik geen reden dit verhaal letterlijk te nemen.

Ja dat moet je letterlijk nemen... Hij liet zien dat de persoon er niet toe doet, dat angst geen optie is en dat er gedaan moet worden wat er gedaan moet worden en daar niet tegen te vechten... Er is maar één zonde en dat is verspilling van energie... Hij liet ons zien dat je geen energie moet verspillen aan zaken die niet door jou te veranderen zijn. Een goed brood weggooien bijvoorbeeld is zonde... Jezus stierf als persoon, hij liet ons zien dat de persoon er niet toe doet. Daar stierf hij voor... Wat er vervolgens met het lichaam gebeurt maakt niet uit, of het gekruisigd wordt of niet... We spreken toch nooit over de persoon Jezus, maar over de spirit, het gedachtengoed en over de geest van Jezus... Daarin was hij anders dan wij... Of hij nu een relatie had met Maria-Magdalena, wijn zoop of platvoeten had, dat maakt toch niet uit. Dat wat hij zei, waar hij voor staat, daar hebben wij het over. En dat was niet iets persoonlijks. Daarin is de persoon gestorven en dat gebeurt niet zo veel. Daarom is het een eenmalige gebeurtenis, en daarom hebben wij het er nu nog over... Dat is de verdienste van Jezus... En daar is hij voor gestorven...

Ik weet niet of je het zo zwart wit en kort door de bocht moet zien. Wij mensen zijn best egoïstisch, vraag mij niet waarom, maar dat is een constatering. Dat heeft ons gescheiden van God. (Adam-Eva enzovoort). We voelen/weten ook best wel dat dat niet moet en we ervaren ook een gevoel van geluk als mensen niet egoïstisch doen. Egoïsme heeft nooit ergens bewondering opgeleverd. We moeten er dus eigenlijk vanaf om weer terug bij God te komen. Maar als je eenmaal van onschuldig in schuldig bent gevallen, kun je niet zomaar terug, tenzij je de tijd zou terugdraaien. Je kunt wel steeds beter proberen te leven enzo, maar daarmee wis je je verleden niet uit. Als je eenmaal kwalitatief 'schuldig' bent, kun je wel proberen gemiddeld steeds minder schuldig te worden, maar onschuldig kun je uit jezelf niet meer worden. Zie het als de rekensom 1/x. Je kunt wel steeds dichter bij 0 komen, maar het zal nooit meer 0 worden, omdat het een kwalitatief verschil is, en geen kwantitatief verschil. We moeten dus niet minder egoïstisch worden, maar niet-egoïstisch. Eigenlijk moeten we ons egoïsme dus laten sterven. Maar dat kan niet, want ons egoïsme is zo ingeworteld geworden in ons 'zelf', dat als ons hele egoïsme sterft, we er zelf ook niet meer zijn. Maar voor God is niets onmogelijk. Hij wil dat we kinderen van Hem zijn, onschuldig en volmaakt. Hij kan ons dus wel helpen ons egoïsme te laten afsterven, maar zelf in leven te blijven. Maar God heeft niets in zijn wezen dat kan sterven, dus Hij kan niet voor ons sterven. Toen bedacht Hij het meest geniale plan ooit bedacht: Hij werd mens, zodat hij wel voor ons kon sterven. Als wij een worden met Hem, dan kunnen we ook delen in zijn (letterlijke) sterven. Hij ging gewoon echt letterlijk, echt dood. ps. egoïstisch kun je ook vervangen door zondig, maar dat is voor veel niet-christenen zo'n vaag begrip dat ik dat in bovenstaand verhaal niet heb gebruikt.

als Jezus stierf voor onze zonden zou ik als god geen nieuwe zoon meer naar de aarde sturen want dan was deze op voorhand al ten dode opgeschreven. Of als god alwetend is was dit dan geen moord met voorbedacht rade?

De essentie van het christelijk geloof gaat over het feit dat mensen hersteld worden in het beeld van God. Het beeld zoals dat voor de zondeval in de mensen aanwezig was. Maar door de zondeval is dit beeld voor 98% naar de knoppen gegaan. De essentie van zonde is egocentrisme, ook wel erfzonde genaamd. Zondigen betekent 'het doel missen in je leven.' Maar wat is dan het juiste doel voor mensen hier op aarde? Dat doel is gemeenschap met God hebben. In relatie met Hem zijn als voor de zondeval. Om mensen te herstellen in dat zelfde beeld als voor de zondeval heeft God, uit Zijn pure liefde voor de mensheid, zijn zoon naar deze aarde gestuurd om als onschuldig mens, en een mens zonder een enkele fout, voor onze zonden te laten sterven. Had Jezus maar 1 foutje begaan dan had Hij geen aanspraak kunnen maken op de titel 'Gods Zoon' en had nooit kunnen sterven voor de zonden van de mensheid. Maar hoe zit het dan dat Jezus stierf voor onze zonden. Als mensen christen worden, volgelingen van Christus, dan worden ze wedergeboren. Wat gebeurd daar? Als men 'ja' tegen het volgen van Jezus zegt en vraagt om vergeving van alle zonden die hij/zij gedaan heeft in hem of haar leven dan vergeeft Jezus deze zonden. Dat is genade (dit betekent iets krijgen wat je niet verdient!) uiteindelijk verdienen we de dood door onze zondige levensstijl! Als we worden wedergeboren dan ontvangen we de Heilige Geest en begint er een leven dat in teken staat door geestelijke groei omdat de relatie met God is hersteld. Je gedrag wordt meer en meer in de gelijkheid van Christus maar tegelijkertijd wordt je meer en meer jezelf. We noemen dit proces 'heiligingsproces.' Wedergeboorte en heiliginsproces zijn als een kwartje. De voor en de achterkant, het ene kan niet zonder het andere. M.a.w. Jezus geeft mensen vrijheid die ze eigenlijk niet verdienen. Doordat wij de Heilig Geest hebben ontvangen, hebben wij de kracht gekregen om niet meer te hoeven zondigen. zonde is zonde. bij God bestaat er geen vijven en tienen voor zonden. Cijfers ontstaan door menselijke projectie. Maar God kent ieders hart en weet waarom mensen bepaalde dingen doen. Vandaar dat we ook niet moeten oordelen en veroordelen. Maar heb elkander lief zegt de Heer. En ook nog eens "niet door kracht en geweld maar door de Geest... " ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. groet,

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100