waarom is het boek jubileeën uit de bijbel weggelaten?

Is dit vanwege de bevestiging van incest onder de kinderen van adam en eva?

Weet jij het antwoord?

/2500

De canon van de bijbel, en met name het OT, is een jngewikkelde zaak. De christelijke canon van het OT is hoodzakelijk gebaseerd op de Joodse. En deze heeft er eeuwen over gedaan om tot stand te komen. Het voert te ver om dat hier te behandelen maar ik verwijs naar de link waar ook weer verwijzingen naar goede literatuur hierover staan. T.a.v. jubileeen geldt o.a. Het incest argument dat je zelf noemt. Maar dat is njet alles. Jubileeen is een pseudepigraaf wat betekent dat het geschreven is onder naam van Mozes om het boek gezag te geven. De schrijver gelooft niet in wederopstanding en heeft wel meer opvattingen die niet helemaal in lijn zijn met de bijbel. En dat is dan ook gelijk een van de problemen. Je kunt nu njet meer aan de samenstelling van de bijbel gaan tornen omdat dit gelijk een geloofscrisis tot gevolg zal hebben. Om je incestopmerking als voorbeeld te nemen. Als je nu jubileeen aan de bijbel toevoegt dan legaliseer je incest en dat zal een enorme ethische discussie doen losbarsten. En wie weet wat voor fundamentele geloofskwesties er dan verder nog op de schop gaan.

Bronnen:
http://www.biblegateway.com/resources/asbu...
http://www.newadvent.org/cathen/08535a.htm

Een interessante verhandeling hierover kun je vinden bij de volgende link: http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200000305 Toegevoegd na 2 minuten: Een van de voornaamste externe bewijzen die tegen de canoniciteit van de Apocriefen getuigen, is het feit dat geen van de christelijke bijbelschrijvers ooit een aanhaling uit deze boeken heeft gedaan. De interne bewijzen die tegen de canoniciteit van de apocriefe geschriften getuigen, wegen zelfs nog zwaarder dan de externe bewijzen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het profetische element volledig. Deze geschriften zijn qua inhoud en leringen soms in tegenspraak met de canonieke boeken en bevatten ook zelf tegenstrijdigheden. Ze staan vol historische en geografische onnauwkeurigheden en anachronismen. In sommige gevallen maken de schrijvers zich aan oneerlijkheid schuldig door het te doen voorkomen dat hun werken de pennevrucht van vroegere geïnspireerde schrijvers zijn. Zij verraden dat zij onder heidense Griekse invloed stonden en bedienen zich soms van een overdreven uitdrukkingswijze en een literaire stijl die volledig vreemd zijn aan de geïnspireerde Geschriften. Twee van de schrijvers geven te kennen dat zij niet geïnspireerd waren. Toegevoegd na 5 minuten: Misschien ter informatie: Adams zonen trouwden blijkbaar met hun zusters, want alle mensen stammen van Adam en Eva af (Ge 3:20; 5:4). Adams vrouw Eva was als ’been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees’ zelfs nauwer met hem verwant dan een zuster (Ge 2:22-24). Het was geen schande om met een zuster of halfzuster getrouwd te zijn. Uit het verslag blijkt dat Abraham meer dan 2000 jaar later met zijn halfzuster Sara trouwde (Ge 20:2, 12). Ongeveer 430 jaar later verbood de Mozaïsche wet zulke verbintenissen echter en rangschikte ze onder incest (Le 18:9, 11; 20:17). Ongetwijfeld werd een huwelijk tussen naaste verwanten schadelijker naarmate het mensengeslacht verder van Adams oorspronkelijke volmaaktheid af kwam te staan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100