Zijn Jehova's ook fundamentele creationisten, die in de letterlijke uitleg van Geneses geloven ?

geloven ze b.v. dat de aarde het middelpunt van het universum is en dat b.v. de zon om de aarde draait en niet andersom en dat de leeftijd van het heelal hoogstens 10.000 jaar oud is ?

Toegevoegd na 1 minuut:
Geneses = Genesis

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee. Zie (Engelstalige) bron. Ik heb wat stukjes vertaald. Do Jehovah’s Witnesses Believe in Creationism? No. Jehovah’s Witnesses do believe that God created everything. But we do not agree with creationism. Why not? Because a number of creationist ideas actually conflict with the Bible. Consider the following two examples: (Nee. Jehova's geloven dat God alles geschapen heeft, maar niet volgens het creationisme. Waarom niet? Omdat er creationistische ideeën zijn die conflicteren met de bijbel.) Length of the six days of creation. Some creationists assert that the six days of creation were literal 24-hour days. But the word “day” in the Bible can refer to a considerable length of time.—Genesis 2:4; Psalm 90:4. (Schepping in zes dagen: het woord "dag" in de bijbel wijst niet noodzakelijk naar een periode van 24 uur maar kan ook op een langere periode slaan.) Age of the earth. Some creationists teach that the earth is just a few thousand years old. However, according to the Bible, the earth and the universe existed before the six days of creation. (Genesis 1:1) For that reason, Jehovah’s Witnesses have no objection to credible scientific research that indicates the earth may be billions of years old. (Leeftijd van de aarde. De bijbel zegt dat de aarde en het heelal bestonden vóór de zesdaagse schepping. Jehova's hebben geen probleem met geloofwaardige wetenschap die aangeeft dat de aarde miljarden jaren oud kan zijn.)

Bronnen:
http://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/fa...

Jehovah’s Getuigen geloven in het scheppingsverhaal zoals het in het bijbelboek Genesis staat. Maar Jehovah’s Getuigen zijn geen creationisten. Waarom niet? Ten eerste geloven veel creationisten dat het universum en de aarde en al het leven erop zo’n tienduizend jaar geleden in zes dagen van 24 uur zijn geschapen. Dat is niet wat de bijbel leert. Daarnaast geloven creationisten in heel wat leerstellingen die niet door de bijbel worden ondersteund. Jehovah’s Getuigen baseren hun geloofsovertuiging uitsluitend op Gods Woord. In sommige landen wordt de term ’creationist’ bovendien geassocieerd met fundamentalistische groeperingen die zich actief met de politiek bemoeien. Deze groeperingen proberen druk uit te oefenen op politici, rechters en onderwijsdeskundigen om wetten en leerstellingen aan te nemen die bij de geloofsovertuiging van de creationisten passen. Jehovah’s Getuigen zijn politiek neutraal. Ze respecteren het recht van overheden om wetten op te stellen en te handhaven (Romeinen 13:1-7). Maar ze staan ook volledig achter Jezus’ uitspraak dat christenen „geen deel van de wereld” zijn (Johannes 17:14-16). Door hun openbare prediking geven ze mensen de kans te weten te komen welke voordelen het heeft naar Gods normen te leven. Maar ze zullen niet hun christelijke neutraliteit schenden, door fundamentalistische groeperingen te steunen die burgerlijke wetten willen instellen waarmee anderen worden gedwongen naar bijbelse normen te leven. — Johannes 18:36.

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102006...
http://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq...