Hoe kan een almachtige onfeilbare God zijn onschuldige zoon nodig hebben om de mensen van hun zonden te redden?

Een onfeilbaar wezen kan toch nooit een plaatsvervangend zondenbok nodig hebben?

En waarom sowieso dan wraak i.p.v. vergeving?

En zonde, want we 'zondigen' nog evenveel

Toegevoegd na 27 minuten:
Ik vrees eigenlijk dat het meer een menselijk excuus is om de kruisiging van Jezus te rechtvaardigen... 'Gods wil' klinkt immers een stuk beter dan we hebben de verlosser vermoord...
Het lijkt soms ook alsof mensen die geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven denken dat ze daarom alles maar mogen doen... het wordt toch wel vergeven...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vooruit dan maar weer. Je probeert met een logische argumentatie iets te weerleggen dat met logica niets van doen heeft. Dat is zoiets als van een schilderij van Chagall vinden, dat dat helemaal niet kan, een paard dat door de lucht vliegt. Toegevoegd na 47 minuten: Onze volksschrijver zei het zo: LIEVER NIKS Als ik een doek van Chagall zie, zie ik terstond een juffrouw met knotjeshaar die zegt jongens en meisjes dit is dus wat de schilder als het ware droomt met zijn geestesoog zoals het uit die viool die speelt opstijgt en werkelijkheid wordt: de innerlijke belevingswereld zoals de kunstenaar die ervaart want dat paard dat vliegt niet echt door de lucht dat begrijpen jullie wel. Maar als ik ook iets zeggen mag, of dat paard echt door de lucht vliegt of niet: liever helemaal geen kunst dan Marc Chagall. GERARD REVE, 1973

Daar is geen antwoord op. Christenen zeggen: God heeft plannen en alleen hij weet wat hij precies doet. Niet-Christenen zeggen: Daar klopt helemaal niets van, en het is helemaal nooit niet never ooit gebeurd. Toegevoegd na 10 minuten: Ik weet zelf ook nog wel iets vanuit de bijbel: Jesaja had een "deal' met god gesloten dat hij land kreeg (kanäan) en zijn volk god zou aanbidden. het was zo geregeld dat als hij god dus niet zou aanbidden de mensen zouden sterven. Jesaja moest tussen, ik geloof stenen tafels, doorlopen om het te bezegelen. Maar god deed het in zijn plaats. Dus nu als de mens zondigde moest god sterven. Dat gebeurde dus ook want Jezus is gestorven en jezus, god en de heilige geest zijn 1. Dus daarom moest god sterven en offerde hij zich op i.p.v. jesaja. (dit staat in de bijbel ergen, kan een beetje afwijken van mijn herinneringen. EN je moet zelf maar zien waarin je geloofd, dus als je dit kant-en-klare onzin vind moet je het zelf weten ik vertel wat ik weet).

Omdat Jezus meende dat door zijn zondeloos sterven alle zonden die de mensen tot dan toe hadden begaan weggeveegd zouden worden. Jezus had geen directe communicatie met God, maar dit was zijn interpretatie van Gods wil. Onze gemeenschappelijke zonden zijn dus weer aan het opstapelen sinds Jezus is gestorven aan het kruis.

onze almachtige schepper had inderdaad niet kunnen voorzien dat wij elkaar de hersens gingen inslaan , en hij was nog heel moe van al het werk wat hij in die 7 dagen had verricht, dus vandaar dat hij zijn zoon maar op ons af stuurde.

god heeft zijn zoon niet nodig maar de mensheid tenminste zo heb ik het geleerd. adam had gezondigd en was een volmaakt mens dus om de weegschaal weer in evenwicht te krijgen zeg maar was een ander rechtvaardig wezen nodig die de schuld dan weer rechttrok.

Nee het zit niet zo... Jezus heeft voor ons als eerste de zonden op zich genomen, daardoor hoeven wij dat niet meer te doen... Eenheid is het en in die eenheid ben je schuldig, want er is geen ander... Maar hij heeft dat op zich genomen en daardoor hoeven wij dat niet meer... Zo zie ik het...

Sommige mensen geloofden nog niet in de almachtige god, omdat er nog geen bewijs was, zijn zoon was het levende bewijs dat hij echt bestond. Als het goed is had god wel kunnen voorzien wat er zou gebeuren (om even terug te komen op arjenbas), want hij heeft alles gemaakt en hij controleert alles.

God wil dat aan zijn rechtvaardigmaking genoeg geschiedde,Joh 3;16 is ook een antwoord op jou vraag

Je toevoeging zegt genoeg. Daar gebruik je je verstand. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Iedereen wordt individueel afgerekend op z'n goede en slechte daden. God vergeeft wie en wat Hij wil. Hoofdstuk 2 87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood. Hoofdstuk 4 157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, 158. Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. 159. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vooََr zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn, Hoofdstuk 19 30. Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;" 31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd." 32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt." 33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt." 34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen. 35. Het past niet bij God Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt. 36. "Voorwaar, God is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg." Hoofdstuk 33 7. En toen Wij met de profeten een verbond sloten: met u, met Noach, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten wij een hecht verbond.

Bronnen:
Koran

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100