Welke Naam heeft Jezus bekendgemaakt in Johannes 17:26 ?

Sommige christenen geloven dat Jezus Y-H-W-H (de vader) is.

In gebed zei Jezus : "26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen." Herziene Statenvertaling.

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Johannes+17%3A1%2C25-26&id42=1&id18=1&id17=1&id47=1&id16=1&id37=1&id35=1&l=nl&set=10

Zie ook in dit verband een eerder gestelde vraag:

http://www.goeievraag.be/vraag/maatschappij/religie/jhwh-volgens-trinitariers.257971

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het hele Evangelie naar Johannes ligt het accent op de relatie tussen Jezus als Gods Zoon en op God als Vader. Zo luid hij gelijk zijn Evangelie in met de opmerking: Hij is de Eniggeborene van de Vader 1:14. Als Jezus zegt dat Hij de Naam van Zijn Vader heeft bekend gemaakt, gaat het niet om Zijn aanspreeknaam, maar veel meer over wat Hij voor heeft met de mensen en wie Hij is. Lees met name Johannes 5 hierbij. Ten eerste maakt Hij dus duidelijk dat Zijn Vader God is: 2:16 De tempel is het huis van Zijn Vader 4:21 De Vader moet aanbeden worden 5:18 De Vader en de Zoon zijn verenigd met elkaar (hoewel Jezus diverse malen zegt dat Hij niets buiten de wil van de Vader om kan doen) 5:23 De Vader en de Zoon komen de eer toe Ten tweede legt Hij keer op keer uit wie en wat God de Vader is: 4:23... De Vader is opzoek naar wie oprecht Hem aanbid 5:19... Het gezag van de Vader 5:20... De liefde en wonderkracht van de Vader 5:21... Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon 5.22... De Vader oordeelt niemand, maar de Zoon 5:26... De Vader is het leven even als de Zoon Eigenlijk is jouw tekst dus een parallel aan 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. In jouw tekst wordt in het Grieks het woord onoma gebruikt waar Naam staat. Dit kan ook worden vertaald persoon of karakter of eigenschap.

Joden geloven dat alleen de hogepriester de juiste uitspraak kende van de naam van god. Aangezien Jezus 100% Joods is (Paulus heeft de leer van Jezus losgeweekt van het Jodendom, niet Jezus). Met de drie-eenheid in gedachte zit daar ook logica in. Jezus heeft als god de naam bekendgemaakt aan de hogepriester en hij predikt om het geloof verder te verspreiden. Toegevoegd na 6 minuten: "Aangezien Jezus 100% Joods is " moet aangevuld worden met "wist hij ook niet de juiste uitspraak van de naam van god"

Het is interessant dat de Vader en de Zoon beide met een persoonsnaam worden vermeld in de bijbel, maar alleen de Heilige Geest niet. YHWH/JHWH wordt consequent op de Vader toegepast, Jezus (Jehoshua) op de Zoon. In Johannes 17:26 spreekt Jezus tot een van dezen, en gezien het bekend maken van een naam, zal dat betrekking gehad moeten hebben op (de naam van) de Vader. Die naam was ook bekend, YHWH komt in de Hebreeuwse geschriften gewoon voor. Maar korter door de bocht: het betreffende gebed begint in vers 1 van Johannes 17, en daar begint Jezus ook al met "Vader". Eén van de doelen die Jezus tijdens zijn verblijf op aarde had was kennelijk ook het bekendmaken van die naam YHWH.

Het hele hoofdstuk 17 geeft het gesprek weer tussen Jezus, als Zoon zijnde, met Zijn Vader. Daarbij benoemt Hij een groep mensen, die net als Jezus, ook de Vader kennen. “Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt”. Om een antwoord te (kunnen) geven op jouw vraag is het daarom nodig om dit gehele gesprek/gebed in hoofdstuk 17 te lezen. Het zal jou dan opvallen dat van de grote groep geroepenen slechts een bepaald aantal mensen, de uitverkorenen, is waar Jezus op doelt en die Hij betrekt in het gebed met Zijn Vader. Die groep mensen is weliswaar in de wereld maar niet van de wereld; zij spreken, in tegenstelling tot de mensen van de wereld, uit geloof en zij weten dat Jezus door God, Zijn Vader, in de wereld is gezonden met een opdracht om die uit te voeren. “Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden”. Alleen aan hen is de Naam van God bekend en die luidt: enige, ware God.

Deze tekst verwijst meer naar het Karakter van God. De Joden Zelf gebruikten de Naam van God niet uit respect, maar meer Adonai en El Sjaddaj. Men weet nu de Naam van God niet meer met zekerheid te zeggen, er zijn meerdere meningen. Je vraag, doet er na de opstanding van Christus ook niet meer toe. In o.a. Handelingen 4 vers 11 en 12 wordt aangegeven dat we alleen door het aanroepen van de Here Jezus zalig worden. 11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ In de Naam van de Messias komt God's Naam terug en Jezus betekent "JHWH redt"

Wanneer je kijkt naar Psalm 83 de laatste verzen dan kan je zien dat daar staat: (Van der Palm vertaling) "Zo worde zij t gewaar, dat Gij wiens naam JEHOVA is dat Gij alleen zijt Opperheer der ganse aarde". Dit is Gods naam. Als men zegt dat dit Heer is of Heere dan is dit een leugen. Dit is een titel net als een brief die gericht is aan de heer..... Dus Jezus heeft deze naam aan de mensen verteld toen hij op aarde was. Hij was de eerstgeborene onder Gods schepping dus hij heeft miljarden jaren Gods naam gebruikt toen hij in de hemel was. Mensen zeggen ook dat Jehovah niet gebruikt mag worden omdat ze niet zeker weten of dit de juiste vertaling is. Maar weten zij dan zeker dat "Jezus" de juiste uitspraak is.

Jezus maakte Gods naam bekend door die naam niet alleen te gebruiken maar ook de Persoon achter de naam te onthullen — zijn voornemens, activiteiten en hoedanigheden. Als degene ’die in de boezempositie bij de Vader was geweest’, kon Jezus als geen ander de Vader ’verklaren’ (Joh. 1:18). Bovendien weerspiegelde Jezus zijn Vader zo volmaakt dat Jezus’ discipelen de Vader in de Zoon konden ’zien’ (Joh. 14:9). Door wat Jezus zei en deed, legde hij getuigenis af van Gods naam.

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/201048...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100