Neemt Jezus werkelijk onze zonden weg?

Ik gooi er nog een religieuze vraag tegenaan.

Wat blijft er aan eigen verantwoordelijkheid en levenslessen over, als Jezus toch voor onze zonden gestorven is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat deed hij niet, maar hij deed het wel als eerste... Hij liet ons zien dat je die kunt wegnemen en daarom mag jij dat nu ook doen... Hij deed dat bij zichzelf en leerde het ons... Dat is zijn bijdrage, dat is zijn geschenk aan ons... En hij stierf eraan en dat hoeven wij nu niet meer, omdat hij dat al deed...

je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet en wie je bent

hm.. Jesus kan de zondenen wegnemen zodra wij inzien dat de zondenen van ons zelf zijn, en niet bij een ander liggen, en hierdoor worden we weer onschuldig. Of zo. wil je het uitgelegd? Hierbij, eerlijk gejat van het bijbel prikbord: Jesus is terecht aangeduid als 'het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt'. Zij die hierin echter een heenwijzing naar Golgotha zien begrijpen de betekenis van het symbool 'lam' niet. Het lam is een zeer eenvoudig symbool dat de Onschuld van Christus uitdrukt. De leeuw en het lam, die samen in vrede neerliggen zijn het bewijs, en symboliseren dat kracht en onschuld niet met elkaar in strijd zijn, maar van nature in vrede samen leven. 'Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien' is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Onschuld mag niet met het dodende Golgotha worden verward; onschuld moet met zuiverheid, oprechtheid, en kracht worden geassocieerd. Het lam dat de zonden der wereld wegneemt, doet dat door de staat van onschuld. Door haar onschuld is de éénheid met God volmaakt duidelijk. In haar onschuld toont het lam de lijdende schepping. En zoals Jesus van Nazareth naar de slachtbank werd gevoerd, zo toont hij de schepping die voortdurend lijdt onder - haar eigen daden. We hebben altijd de neiging om de schuld over wat wij verkeerd doen op een ander te schuiven. schologen noemen dit: buiten onszelf te projecteren. Zo hebben we de duivel uit willen vinden. Kleine eenzame kinderen vinden soms denkbeeldige vrienden uit op wie zij van alles kunnen 'projecteren'. In uitzonderingsgevallen worden die denkbeeldige vriendjes/vriendinnetjes tamelijk echt, en kunnen ze het kind ongewild gaan demoniseren. Zo hebben wij dat ook met onze duivel. Het Lam Gods kan de zonden der wereld echter alleen wegdragen, als wij inzien dat wij niemand anders hebben om het kwaad dat wijzelf scheppen op niemand anders kunnen afwentelen dan onszelf. En zo gebeurt er iets merkwaardigs: door volledig onze verantwoordelijkheid op ons te nemen, worden wij tegelijkertijd onschuldig en zijn we in staat om vanuit onze Onschuld rein te zijn, en God te kunnen zien. Daardoor zullen we God in ons kunnen aanvaarden als de Bron van de Reinheid, en liggen wij samen in vrede met de Leeuw. jullie broer Carl

ik denk dat er mensen zijn die de verantwoording niet kunnen nemen of willen en dan is het toch geweldig dat er iemand is die die verantwoording wel wil nemen net als mensen die veel schuld hebben gemaakt en er niet zelf meer uit kunnen komen en dan is er dat ene tv programma die jouw leven weer op de rit krijgt geweldig toch, zo zouden we allemaal een redder voor onze naasten kunnen zijn dat is de boodschap die ik eruit haal van over het leven van jezus

Het idee van eigen verantwoordelijkheid berust op hovaardij. Wij moeten slechts berusten en vertrouwen.

Nee, ik geloof niet in sprookjes en bovendien ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen daden.

Door frustratie en onwetendheid maken mensen fouten (zonden)en kun je dan eigenlijk spreken van fouten en zonden wanneer iemand iets niet weet. Hoe iets anders kan dan meteen te strijden.. En als Jezus eigenlijk hetzelfde is als jij en ik kunnen we alleen het voorbeeld volgen van Jezus. En het ons eigen maken wanneer er iets naars met jou is over komen, door een ander persoon,die te vergeven. Mijn ervaring is dat door eerst dat te denken ,je het later in je leven ook gaat voelen. Jezus laat alleen zien hoe we iemand zijn ,,zonden,, kunnen vergeven.Het pad der liefde. Toegevoegd na 1 minuut: Dan neem je ook je eigen verantwoordelijkheid ipv het een ander het te laten opknappen.

Alles blijft je eigen verantwoordelijkheid tot de dood aan toe.Als je minderjarig bent moeten je ouders ervoor bloeden voor de fouten die gemaakt worden,daarna bij volwassenheid ben je hetzelf.Je bent maar een mens hoor,gelijk als jezus.Alleen hij word beschreven als zoon en maakte de vrouw alleen maar belachelijk.Ja toen waren de vrouwen nog gelovig en geluk helemaal gewoon.

Zonden weg nemen is een begrip wat je op velerlei manieren kunt uitleggen. Hij liet zich vernederen en stierf voor ons. het wegnemen van de zonde vind je terug in de kerk door te biechten en je dus te vernederen door je fouten te erkennen tegenover een ander persoon. Dat is de kern van de zonde wegnemen, jezelf open stellen en laten zien dat je weet dat je verkeerd hebt gehandeld. Dat zal moeilijk zijn maar werkt louterend.

"Neemt Jezus werkelijk onze zonden weg?" Naar mijn mening kan men slechts (áls men in 'zonden' denkt, handelt en wandelt) z'n eigen 'zonden' wegnemen. Zij, die niet in 'zonden' denken, noch handelen, en noch wandelen, zullen de 'zonden' niet herkennen; niet in zichzelf, en niet in een ander; zij denken gelijk onschuldige kinderen, niet wetende wat 'zonden' zijn; daarom zegt Jezus (naast de Bijbel) volgens het evangelie van Maria Magdalena: “Zonde bestaat niet; maar het zijn de zondaars die de zonde maken, namelijk wanneer men doet wat in wezen gelijk staat aan overspel, want dat is wat men ‘de zonde’ noemt.” ik vind 'de Jezus' van de Nag Hammadi-schriften trouwens veel interessanter...

Bronnen:
http://www.katinkahesselink.net/theosofie_...

Dat ligt er een beetje aan of je in Jezus geloofd. Ik zelf geloof niet Jezus en denk dat het leven de bedoeling heeft om zelf voor je fouten in te staan. Op god, allah of Jezus of wie dan ook iets afschuiven is de makkelijke weg vind ik. Ik denk zelf dat het de bedoeling is dat je tracht nu iets aan je zonden te doen. Dit is één van de reden voor mij om niet aan religie te doen. Veel religieuzen (niet allen) schuiven hun zonden/fouten af op god.

Das een kwestie van geloven

Ja daar gaat het juist om: geloof in Hem en je zult zalig worden. Jezus heeft dan die verantwoordelijkheid op zich genomen, anders zouden wij allemaal verdoemd worden. Toegevoegd na 1 minuut: Dat is toch alleen maar geweldig.

Jezus is voor onze zonde gestorven. Het enige wat we moeten doen is in hem geloven en ze worden gered. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Niemand kan tot de Vader komen dan door mij” (Johannes 14 vers 6). "Als u Mij kent, moet u ook mijn Vader (God) kennen. Van nu af aan kent u Hem; want door Mij hebt u Hem gezien" (Johannes 14:7). "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16). We hebben allemaal zonde gekregen, we worden geboren met zonde dus. Zodat Jezus de zoon van God voor ons kon sterven. Toegevoegd na 26 minuten: (2 Kor 5:21) "Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden."

(2 Petrus 2:20-22) Indien zij, na door een nauwkeurige kennis van de Heer en Redder Jezus Christus de verontreinigingen van de wereld te zijn ontvlucht, wederom in deze zelfde dingen verwikkeld raken en [erdoor] overwonnen worden, zijn de laatste toestanden stellig erger voor hen geworden dan de eerste. 21 Want het zou beter voor hen zijn geweest het pad der rechtvaardigheid niet nauwkeurig gekend te hebben, dan na het nauwkeurig gekend te hebben zich van het heilige, aan hen overgeleverde gebod af te wenden. 22 Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: „De hond is tot zijn eigen uitbraaksel teruggekeerd, en de gebade zeug tot het rollen in de modder.”

Alleen als je werkelijk oprecht diep van binnen berouw hebt van je daad, en dat eerst hersteld hebt met degene die je iets hebt aangedaan, dan is het antwoord ja. In alle andere gevallen heeft het gevolgen, in een volgend leven, of in het leven hierna, waarin het uitgeboet moet worden.

Jezus staat voor het symbool van liefde, liefde voor je medemens, zonder (voor)oordelen. Hij liet zich vernederen die hen die hij lief had en hem leken lief te hebben, zijn liefde bleef. Dus opnieuw, weer zonder oordeel! Een voorbeeld voor ons. Onze zonden vergeven? Onze levensles? Nee dat is onze verantwoordelijkheid!

als dat zo zou zijn,was er geen ellende meer op deze wereld

Dat geld alleen voor de erfzonde.

Dat is niet te bewijzen en ook niet te ontzenuwen.

Jezus is niet verantwoordelijk voor onze daden. En als je zondigt, zul je ervoor boeten.. Vergeving moet je om vragen in Jezus naam.. Gaat niet zomaar weg.. Zo makkelijk is het niet. Je komt nergens ongestraft mee weg, want satan is er ook nog. Toegevoegd na 6 uur: Jezus is op aarde gekomen om de mensheid te redden. Zijn dood heeft het MOGELIJK gemaakt dat we vergeven kunnen worden. Zondes worden vergeven en niet vergeTen.

Daar zou niks logisch aan zijn. Dus in logica moet je 't niet zoeken. Blijft over of je gelooft of niet. Te bewijzen valt er niks. Verder is 'zonde' (wederom) een erg subjectief begrip. Zelfs als je logica erbij zou willen pakken: wat is een zonde? Als je je niet aan de 10 geboden houdt? Zelfs die zijn subjectief: 'eert uw vader en moeder'. Welke vader? De biologische of diegene die je opgevoedt heeft? En wat nu als je twee vaders hebt? Etc. Dus zelfs als je er in gelooft, is 't zeker voor anderen niet duidelijk waar precies je in gelooft, maar eigenlijk ook niet voor jezelf. Tenzij je exact kunt aangeven wat een zonde is en wat niet. Je zou de eerste zijn. Niet dat ik mensen wil afhouden van 't geloof - maar ik wil mensen wel zelf blijven laten nadenken. Dat gebeurt te weinig. Niet dat ik mensen wil afhouden van 't geloof - sterker nog: ik zou graag willen geloven, ik wil ook wel in een mooie fantastische hemel komen. Maar niks wijst erop. Je moet geloven. 't Geloof in die zin heeft mij niet gevonden.

Je kunt toch zelf verantwoordelijk zijn en er toch niet in alle eeuwigheid voor hoeven boeten? Je bent wel verantwoordelijk voor de zonden die je begaat. Maar uiteindelijk neemt Jezus de schuld op zich. Dit alles natuurlijk de christelijke werkelijkheid vooronderstellende.

Ik heb ook last met dergelijke contradicties. Er is weinig of geen logika te vinden in deze religieuze leer.

Nee, dat doet hij niet deze persoon is ca. 2000 jaar geleden van deze aardkloot verdwenen. En daar hij geen tijdreiziger is hebben wij er nu weinig aan.

Johannes 3:16 wordt geciteerd: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Wat betekent dit? Het lastige woord in deze is "geloven". Hier had beter "vertrouwen" kunnen staan, zoals duidelijk wordt uit Romeinen 4 vers 3 - "want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ " (zie ook Galaten 3:6) vers 13 - Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. (vergelijk Galaten 3 :9 en Jakobus 2:21,23)). GELOVEN Wij lezen geloven vaak slechts als aannemen dat iets waar is. "Ik geloof dat mijn buurman Jansen heet", maar ik vertrouw daar niet op. VERTROUWEN Met vertrouwen werkt het anders. "Ik vertrouw op de sociale zekerheid in Nederland." Als ik werkeloos ben vraag ik een uitkering aan. Vertrouwen leidt tot actie gebaseerd op dit vertrouwen. TERUG naar de tekst! In Johannes 3:16 staat geloven in de Nederlandse vertalingen. De meeste Engelse vertalingen hebben "believe" all heeft de CEV "faith" (vertrouwen). Vertrouwen komt dichter bij de bedoeling van de tekst. Als je je acties in je leven laten zien dat je op Jezus vertrouwd, dan zul je het eeuwig leven hebben.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...

Veel dingen zitten tussen de oren. Stel dat ze niks in slaapdruppels doen dan werkt het nog wel. Dus hij helpt zeer zeker om onze zonden te vergeven.

Dan maar even bij wijze van dagsluiting: "...qui tollit peccata mundi..." wordt veelal vertaald als: "die de zonden der wereld wegdraagt", maar kan even goed vertaalt worden als "die de zonden der wereld draagt". Dat zou dan kunnen worden geinterpreteerd als dat Jezus meelijdt aan de zonden die de mensen begaan en waar ze zelf voor verantwoordelijkheid zijn.

Als je het niet letterlijk kan nemen zit je met een probleem Het is wel leuk en aardig als je dit zeg maar figuurlijk ziet maar God is niet figuurlijk, Jezus zelf zegt alle zonden zullen je vergeven worden behalve die tegen de heilige geest. Dus in mijn ogen neemt Jezus letterlijk de zonde weg en niet alleen dat maar omdat we nog steeds in het vlees zijn hebben we een Levende hogepriester die getrouw en rechtmatig onze zonde kan vergeven. Omdat Hij zogezegd nu terug is in de hemel en voor ons de weg bereid. Als je in de bijbel het verhaal leest van de scheiding van de bokken en schapen zie je dat alle bokken en schapen van hem gehoord hebben en hem dus ook kennen maar de ene handelde er naar en de andere handelde er niet naar. Dit even ter verduidelijking zodat niemand kan zeggen ow dus even snel je laten dopen dan ben je van alles af ? en dan maar weer lekker onze eigen gang gaan ? Maar inderdaad Jezus neemt al onze zonde weg in het besef daarvan ontgaat mij de zin om zonde te doen als ben ik er zeker niet vrij van helaas rook nog als een ketter ;) bijvoorbeeld kom er nog niet vanaf ;/ Petrus zei al ik ellendig mens wie bevrijd mij van het vlees Ik ben dus niet de enige die het letterlijk neemt ;)

Ter lering ende vermaek..... Zie de volgende link van de Positivoos (Van Kooten en de Bie) met: Onze God is de beste!

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=7adi7OMaWnA...

Ik word gestoord van jezus. Jezus was een verlicht persoon die mensen u leren over het leven. maar nu is hij dood dus moeten mensen hem loslaten en in het nu zijn. Ik ben er zeker van dat jezus het ook wou dat mensen in het nu zijn en het verleden los laten.

Er is niemand die je zonden wegneemt, dat zou wel erg gemakkelijk zijn. Dat is een "bindertje" die kerkgenootschappen ons voor houden. Je blijft je hele leven met gepleegde zonden zitten en alleen door een tegenprestatie te leveren aan degene die je hebt benadeelt, heb je kans dat de zonde wat lichter aanvoelt. Eigen schuld, dikke bult. En verantwoording nemen voor je eigen gedrag. Daar heb je geen Jezus voor nodig.

Ik denk dat het eraan licht hoe je het leven bekijkt. De zonder liggen eigenlijk bij jezelf.

Jesus is nu ongeveer 1980 jaar dood.Dus die mooie tijd dat je zonden weggenomen worden is voorbij.Zou wel erg gemakklijk zijn.Ik rijd iemand dood en zeg later tegen de rechter, edelachtbare , straf me niet want jesus nam deze zonde al over.Onzin toch, zo zou iedereen die wat uitvreet er wel erg makkelijk vanaf komen.

spijtig de de kristelijke gelovigen worden door hun geboorte met erfzonde geboren.De zonden die ze nadien begaan kunnen ze afkopen ,als men maar genoeg aan de kerk geeft.

echt niet