Wat is de betekenis van de voeten van klei en leem van de droom van het beeld in Daniel hfst 2 ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

God openbaart via Daniëls uitleg van Nebukadnezars droom dat Zijn rijk komt. Al die machtige rijken zullen uiteindelijk plaats moeten maken voor het Gods Rijk dat zeker zal komen. Het Babylonische rijk (1800-539 voor Chr. Het Medisch-Perzische rijk (539-331voor Chr.De De Byzantijns/Griekse supermacht (356-146) voor Chr. Het Romeinse imperium (eerste tot vijfde eeuw)Al deze machtige rijken zijn verdwenen. Opvallend is dat alleen die wereldrijken zijn vermeld daar waar Israel en het Joodse volk onderdeel van waren. ( Dus daarom werd bijvoorbeeld niet China vermeld ) De voeten van leem en klei, vermoed men, is het herstellende Romeinse Rijk, de huidige EU ? Klei en leem mengt niet, net zoals de landen van de EU.. Als dit klopt zal dan Israel tenslotte deel uit gaan maken van de EU ? Het rijk dat hierna volgt is ene steen uit de droom van Nebukadnezar,die zonder toedoen van mensenhanden begon te rollen en zich een weg baande naar de aarde Deze steen is het Vrederijk van Jezus Christus ?

Bronnen:
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/N/...

Er zijn verschillende uitleggingen hierover, voor sommigen betekenen ze het romeinse rijk, of Anglo Amerika (England en Amerika) weer anderen beweren het verenigd Europa. ;-) Toegevoegd na 6 minuten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Daniel-Openbaring.pdf http://www.sign2god.com/folders/daniel2.html http://www.befocused.nl/bijbelverklaring/daniel1_voorbeeld.html

De opeenvolging van wereldmachten zoals voorgesteld door de verschillende delen van het beeld in Nebukadnezars droom begon met het hoofd en liep door tot de voeten. Het is logisch dat de voeten en tenen van ’ijzer vermengd met vochtig leem’ de laatste uitingsvorm van menselijk bestuur zouden symboliseren zoals die zich in „de tijd van het einde” zou voordoen. Sommige van de regeringen die worden afgebeeld door de uit ijzer vermengd met leem bestaande voeten en tenen van het beeld zijn als ijzer — autoritair of tiranniek. Andere zijn als leem. Daniël associeerde het leem met „het nageslacht der mensen” (Daniël 2:43). Ondanks de broze aard van leem, waaruit het nageslacht der mensen bestaat, zijn traditionele met ijzer te vergelijken regeringen gedwongen steeds meer te luisteren naar het gewone volk, dat zeggenschap wil hebben in het bestuur dat over hen wordt uitgeoefend (Job 10:9). Maar autoritair bestuur en het gewone volk hechten zich niet aan elkaar — net zomin als ijzer en leem zich met elkaar kunnen verbinden. In de tijd dat het beeld gaat verdwijnen, zal de wereld inderdaad politiek verbrokkeld zijn!

De reeks wereldmachten die door de verschillende delen van het beeld werden voorgesteld, begon bij het hoofd en liep vandaar naar beneden. Daaruit volgt dat de voeten en tenen de laatste manifestaties van menselijk bestuur zouden symboliseren die er in „de tijd van het einde”, zoals Daniël het uitdrukte, zouden bestaan We leven nu in de tijd van de voeten van ijzer en leem: een tijd van politieke versplintering , een opmars van democratieën of regeringen van het volk. Naarmate het aantal mensen dat bij het politieke proces betrokken is, toeneemt, wordt het echter steeds moeilijker tot politieke overeenstemming te komen. Uit een veelvoud van strijdige meningen en belangen spruiten vaak minderheidsregeringen voort, regeringen die veel praten maar weinig tot stand brengen doordat ze steeds in een impasse geraken. Net als ijzer en vochtig leem is het hele internationale politieke mengsel sedert 1914 broos geweest. Het theocratisch bestuur via Gods koninkrijk (waarin Jezus in zijn modelgebed bad) wordt in hoofdstuk 2 van Daniël voorgesteld als een ’niet door handen uitgehouwen’ steen die ’het beeld [symbool van menselijk bestuur] aan zijn voeten van ijzer en gevormd leem trof en ze verbrijzelde’. Dit betekent dat Gods opgerichte koninkrijk spoedig het slechte menselijk bestuur in al zijn vormen zal treffen en verbrijzelen. Hoe volledig zal dat gebeuren? De bijbel antwoordt: „Terstond werden het ijzer, het gevormde leem, het koper, het zilver en het goud alle te zamen verbrijzeld en werden als het kaf van de zomerdorsvloer, en de wind voerde ze weg zodat er geen spoor meer van werd gevonden.” — Daniël 2:34, 35.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100