Religie: hoe kan het dat geen enkele definitie universeel wordt geaccepteerd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik vind Wiki's definitie wel universeel geldig. Dat deze niet wordt geaccepteerd is dan te wijten aan beperkte intellectuele capaciteit van individuen. "Onder religie (...) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit."

Omdat religie geen absolute definities kan kennen. Het baseert zich op geloof en dat is juist altijd subjectief.

Omdat iedere groep, of ieder mens individueel zo zijn eigen denkbeelden en interpretaties heeft.

Goede vraag het heeft te maken met hoe je het definieert je bepaalde geloven uitsluit of insluit die we er eigenlijk niet in willen hebben. Als je religie bijvoorbeeld simpel definieert als: het georganiseerde geloof in een of meerdere goden. Dan valt het boedisme er buiten. Als je het definieert als een centraal geleidde geloof in een bepaalde kosmische orde. Dan valt de Islam er buiten. Als je het definieert als door een grootte groep aangehangen geloof in een bepaalde kosmische orde. Dan heb je bijvoorbeeld het probleem van de "New Age". Kortom je kan geen definitie geven waar alles wat we onder religie willen hebben waar alles onder valt.

Bronnen:
Geheugen van Rede en Religie van Michiel...

Het kan nu eenmaal niet... Religie is altijd kleur bekennen, altijd... Als je niet voor bent, dan ben je tegen... Het is GELOOF en geloof kan veranderen in je leven... Dat wat je weet verandert niet... Alleen iemand die niet gelooft, die dus weet, kan universeel worden geaccepteerd...

Een probleem dat wel vaker opduikt bij definities. Of de definitie is te ruim en dan valt er veel binnen is de mening of te eng en dan voelen anderen zich weer buitengesloten. Maar ik denk dat er toch wel overeenstemming bestaat dat religie godsdienst betekent. Een zekere invulling ergens aan geven is de definitie niet. Vergelijk bijvoorbeeld de meter. Het is een nauw omschreven begrip maar vraag mensen een afstand te schatten en er komen verschillende getallen uit. We kunnen niet zonder die maatstok danwel het richtsnoer. Dat verklaart mogelijk het grote succes van heilige boeken zoals de Bijbel, de Koran, de inmiddels vergane werken van Zarathustra, de Vedische teksten enzomeer. Opvallend dat in die boeken zelf geen expliciete definities staan van religie. Er is dus ruimte voor interpretatie. Dat is dan een heel legale: religie is niet iets dat uitsluit maar binnensluit.

Je zegt; geen enkele definitie. Ik geloof dat liefde wel degelijk universeel geaccepteerd wordt. Voor iedereen is liefde hetzelfde begrip.

Omdat vele mensen de Bijbel of een ander 'gelovig' boek, tot zichzelf betrekken. En dan wordt het aangepast naar hun eigen idee.