kan je na je 18e nog gedoopt worden? en gebeurt dat wel eens?

Weet jij het antwoord?

/2500

Jazeker. Iedereen die niet als kind gedoopt is maar graag tot een kerkelijke gemeenschap wil behoren die kan zich laten dopen. De leeftijd maakt helemaal niet uit.

Dat kan perfect, daarvoor gaat u eerst naar een priester uit uw buurt die u kan wegwijzen. Dat is al meermaals voorgekomen net als de plechtige communie, enz.

Jazeker kan dat! In sommige kerken is het zelfs de gewoonte om volwassenen te dopen. In andere kerken is het gebruikelijk om baby's te dopen, maar wie zich op latere leeftijd wil laten dopen, kan dat gewoon doen. Bij ons in de kerk (PKN) is kinderdoop (baby's) de gewoonte, maar pas geleden is er een heel gezin gedoopt. Zij waren al langere tijd betrokken bij de kerk, maar wilden wachten met laten dopen tot de kinderen zo groot waren dat ze er zelf bewust voor konden kiezen. Bij de PKN is het ook zo, dat je, wanneer je belijdenis wilt doen, gedoopt moet zijn. Ik de praktijk komt het regelmatig voor dat mensen die op volwassen leeftijd bij de kerk willen horen zich in eenzelfde dienst laten dopen en belijdenis doen.

Het antwoord is ja. In veel geloofsrichtingen is het dopen van volwassenen heel gebruikelijk en eigenlijk meer voor de hand liggend. Volwassenen zijn namelijk beter in staat om bewuste keuzes voor hun leven te maken dan dat baby’s dat kunnen. Deze worden vaak “voorgedragen” in plaats van gedoopt. De volwassenendoop gebeurt doorgaans door gehele onderdompeling in het water van zwembad, vijver of andere gelegenheid waar water is ter hoogte van je taille ongeveer. Deze vorm van dopen is in overeenstemming met http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+6&id16=1&l=nl&set=10 : “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”. De onderdompeling onder water symboliseert dat de dopeling door geloof gestorven is met Jezus in Zijn dood; hetgeen betekent dat toen Jezus aan het kruis stierf de dopeling toen mee gekruisigd en gestorven was. Het oprijzen uit het water is de belofte van de dopeling aan God om voortaan ‘in nieuwheid des levens’ te wandelen; dat is het onderhouden van Zijn Geboden in zijn dagelijkse leven. Een dergelijke bewuste keuze kun je van een baby niet verwachten. Vandaar dat de rituele handeling bij sommige geloofsrichtingen ‘voordragen’ genoemd wordt.

Jezus is zo ongeveer op zijn 28ste gedoopt volgens http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&tl=nl&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBaptism_of_Jesus&anno=2

Het gaat zelfs zover dat een leek een doop mag uitvoeren in tijden van nood wanneer geen priester of kerkelijke autoriteit ter beschikking is. Bv in oorlogsomstandigheden. Dit is trouwens voor al de sacramenten. Na het uitvoeren moet dit gemeld worden aan een priester of de kerkelijke overheid. Omdat iedereen kan toetreden tot het christelijk geloof staat er ook geen ouderdom op. Robby BB

Uiteraard is dat mogelijk. Het hangt van je gemeenschap af hoe de doop zijn uiterlijk krijgt (onderdompeling of stromend water over het hoofd), maar vraag el na of de doop wordt toegepast met de volgende formule: X, Ik doop jou in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Geen enkele andere formule is geldig voor de doop. Er zijn kleine "gezelligheidskerkjes" waar ze iets bedenken zoals "in de hoop, Je geloof en Gods liefde" of zoiets, maar dat is dus geen doopsel. Mocht de doop plaatsvinden in de Rooms-katholieke kerk dan spreekt het voor zich dat het vormsel ook gelijk wordt toegediend. In de meeste gevallen wordt daarom de bisschop gevraagd het doopsel toe te dienen, maar die machtigd dan meestal weer de priester voor de sacramenten. Een volwassene wordt in de RK-kerk overigens gedoopt tijdens de H. Mis (bij voorkeur de Paaswake) en niet in een besloten doopviering. Doordat je tijdens deze H. Mis dan al twee sacramenten hebt ontvangen mag je de H. Communie ontvangen onder twee gedaanten (Hostie en Kelk), maar dat ben je niet verplicht. Toegevoegd na 4 minuten: Over de vraag of dat wel eens gebeurt: Jazeker, wellicht meer dan je denkt. Cijfers heb ik zo niet, maar het is bekend dat dat in de honderden per jaar loopt.

Een doop is een opdracht aan God,dat kan alleen maar wanneer je oud genoeg bent om die keuze te maken. De kinderdoop is niet Schriftuurlijk.

ja dat kan natuurlijk! Sommige kerken doen het als het kind nog een baby is en soomige kerken als je volwassen bent of al wat ouder.

Leeftijd maakt niet uit, op het moment dat je een geloof wilt gaan belijden waar een doop bij hoort kan en mag je gedoopt worden

Het Bijbels principe is 1) bekeer je/ 2) laat je dopen en 3) ontvang de Heilige Geest. Handelingen 2:38 1) De bekering staat voor het aannemen van de Here Jezus als je Verlosser. (keer je om en richt het doel van je leven op God) Joh 1 vers 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven ; kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Je vraagt de Here Jezus in gebed om in je hart te komen ( de wedergeboorte ) 2) Laat je dopen - en de bijbelse doop is door onderdompeling onder water. Paulus schrijft over het "waterbad" waardoor de gemeente geheiligd is (Efeziërs 5:26) en over "het bad der wedergeboorte" (Titus 3:5) Doch ook Johannes doopte, te Aenon bij Salim, omdat daar veel water was" (Joh 3:23). Het woord "dopen" in de grondtekst duidt ook een bepaalde handeling aan, waarvoor veel water nodig was. 3) Ontvang de Heilige Geest - wanneer men is bekeerd / wedergeboren en gedoopt door onderdompeling volgt het principe van het ontvangen van de Heilige Geest. Joh 3 vers 5 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water ( bekering) en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wanneer iemand zich laat dopen, wordt hij wedergeboren uit water en Geest en de Geest van God zal je verder leiden in je leven en in het Koninkrijk van God. Toegevoegd na 1 minuut: Het is bij God nooit te laat om je te laten dopen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100