Tot god bidden. Wat moet je zeggen?

Ik had paar maanden geleden de kinderbijbel gelezen, had alleen die bijbel.
En toen las ik dat je zo kon bidden tot god:


''Onze vader die in de hemel is
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk zal komen.
Uw wil geschiedde in de hemel en hier op aarde.
Geef ons heden ons dagelijkse brood
En vergeef ons onze zonder zoals wij de mensen vergeven die ons kwaad hebben gedaan.
Breng ons niet in verleiding
Maar bescherm ons tegen het kwaad''

En toen las ik op de site dat je zo moest bidden tot god:

''Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.''

Ongeveer is het zelfde maar hoe moet je bidden tot god? Wat moet je zeggen om te kunnen bidden tot god?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bidden zoals je hart je ingeeft. Als je het eerste gebed mooier/beter vindt als het 2de doe je dat, of andersom. Maar je hoeft je niet aan die woorden te houden, Je mag bidden op de manier die jij wilt, en ook in de woorden die jij wil, Hoe je het ook doet, je kunt het nooit fout doen.

Je kan beiden gebruiken, maar ook iets wat jezelf hebt verzonnen als het maar OPRECHT is; God luistert naar alle tongen der spraak!

Dan heb je het nog niet goed begrepen. Er zijn verschillende vertalingen van de Bijbel. Daarin staan andere interpretaties van de grondteksten. Het Onze Vader staat in de Nieuwe Bijbelvertaling geschreven op de tweede manier die jij vermeldt. De eerste ken ik niet, misschien stond het zo in de kinderbijbel. Maar er is geen enkele plicht om op die manier tot God te bidden. Het is maar een voorbeeld, zoals Jezus dat aangereikt heeft. Je mag ook gewoon eigen woorden gebruiken, en zeggen wat er in jouw hart opkomt. Niets moet, alles mag. Hij is jouw hemelse Vader, en je mag hem aanspreken over alles wat jou bezighoudt. Zoals je misschien ook met je aardse vader wel eens een gesprek ergens over hebt. Alleen is het afwachten of je van de hemelse Vader een antwoord krijgt. Soms, heel soms, krijg je een teken waaruit blijkt dat Hij je verhoord heeft. Maar het helpt vaak ook al om te hebben uitgesproken waar je mee zit.

Toen mijn vader 20 jaar geleden in zijn ziekbed lag, wilde hij bidden. Ik heb voor een pastor gezorgd, iemand die dit beroepsmatig kan: met een ander bidden, ik kon het niet. Ik kan je wel uitleggen hoe je zelf moet/kan bidden. De beste manier is het langzaam te leren, je zelf aan te leren. Je kan daar een bijbel voor gebruiken of de tekst van een kerkelijk liturgisch boekje, dat je aanspreekt, je kan ook een mooie tekst uit een lied gebruiken als daarin staat wat jij bedoelt wat jij aan god wilt vertellen, of vragen. Je kan ook van uit jezelf sprekend tot god bidden, als je maar kan zeggen wat je bedoelt.

Dankzij het offer wat jezus gaf (zijn leven), kunnen wij tot god bidden. Hij zei dat alles wat wij vragen in zijn naam, hij zal beantwoorden. Johannes 14:13-14. Dus je kunt bidden of god je wilt helpen om te leren bidden en dan vraag je dat in de naam van jezus. Dat kun je bv doen door op het einde van het gebed te zeggen: ik vraag u dit in de naam van jezus of ik vraag u dit alles door bemiddeling van uw zoon jezus christus. Het is ook belangrijk dingen te vragen die in je hart inleven en niet zomaar het modelgebed wat jezus opgaf te herhalen. Het heet niet voor niets 'model' gebed :)

Gebeden omvatten over het algemeen zondebelijdenis, smeekbeden of verzoeken. In Hebreeen 5: staat bv het volgende over Jezus: “7 Tijdens zijn aardse leven heeft hij God, die hem van de dood kon redden, gebeden en gesmeekt onder luid geroep en geween. En hij werd verhoord om zijn nederige overgave aan God. “ Maar in ons gebed kunnen God alle eer geven die hem toekomt. We kunnen God danken , en we kunnen natuurlijk ook aan God iets beloven, een gelofte of belofte. Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde, (zoals beschreven in je vraag) diende eigenlijk een beetje als model, want noch Jezus noch zijn discipelen hielden zich in latere gebeden star aan de specifieke bewoordingen van dit gebed . Een gebed tot God houd eveneens in dat we Hem eerbiedig benaderen en natuurlijk ook geloven dat Hij bestaat. Hebreeen 11 6 ….. Wie God wil naderen moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Bij gebed is toewijding betrokken, alsook vertrouwen, respect en een gevoel van afhankelijkheid God. Het is daarom dat niemand jouw kan voorkauwen wat je moet zeggen. Maar weet je dat je in je gebed ook kunt vragen hoe je moet bidden ? Gods heilige geest helpt je graag.

Zoals je zelf al aangeeft dat je zo kon bidden tot God. Dit gebed is geen gebod maar was als een richtlijn gegeven in antwoord op de vraag van één van Zijn leerlingen: “Heer, leer ons bidden”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Luc+11 “. . . maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid” wil zeggen dat het bidden vanuit een welgemeend en oprecht hart moet zijn. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+4 "Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat". http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=2+Kron+16

Zoals de andere schrijvers ook zeggen is er niet één vaste vorm. Maar er zijn door de Kerk wel gebeden gegeven die ons heel erg kunnen helpen in het bidden. Het Onze Vader is wat dat betreft het belangrijkste gebed, omdat Jezus zelf dit aan ons gegeven heeft. De versies die jij geeft ken ik niet. Hierbij de Katholieke versie: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, En leid ons niet in bekoring, Maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit zijn ook heel mooie gebeden die je goed kunt gebruiken: *Oefening van berouw* Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend; maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig! *Oefening van Geloof* Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. *Oefening van Hoop* Oneindig goede God, ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus, van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop! *Oefening van Liefde* God van Liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt, Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100