Is er een Psalm die als boodschap 'geef liefde nooit op'

Liefde als in 'Liefde'. Geen naastenliefde maar echt verliefdheid-liefde.

Bij voorbaad dank

Weet jij het antwoord?

/2500

Het woord 'liefde' komt 43 keer voor in de Psalmen. Maar het betreft de liefde voor de Heer en Zijn liefde voor de mens. Een bijbelboek waarin met name wordt gesproken over de liefde van een man en een vrouw is Hooglied.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...

Er is wel een gezang in het liedboek der kerken dat over liefde gaat (dat je zonder liefde dus niets bent). Gezang 92, dit is de tekst: 1 Al kon ik alle talen spreken van hemel en aarde, wanneer de liefde zou ontbreken, wat had het voor waarde? Mijn woord was niets dan loos gerucht, luid schallende metalen, schel klinkende cymbalen, beroering in de lucht. 2 Al kon ik in de toekomst lezen, geheimen ontvouwen en met een blik het ware wezen der dingen doorschouwen; had ik volmaakt geloof, zodat ik bergen kon doen wijken: hoe nietig zou ik blijken, als ik geen liefde had. 3 Verdeelde ik mijn goed en have, ja, zou ik mijn leven in onverschrokken overgave als martelaar geven; wanneer het niet uit liefde was, geen vuurdoop zou mij baten, niets zou ik achterlaten dan vruchteloze as. 4 O liefde, dochter der genade, hoe schoon zijn de deugden die met u gaan op al uw paden, een reidans van vreugden: geduld en welgezindheid gaan met eenvoud, wil tot vrede en lust in recht en rede, waarheid en trouw tesaam. 5 O liefde, gij neemt haat en boosheid en zelfzucht en schande in ongeveinsde argeloosheid de wapens uit handen. Gij dekt de schulden toe. Gij zijt, vol hoop het hoogste wagend, gelovig alles dragend, het leven toegewijd. 6 Geloof en hoop en liefde worden nooit van ons genomen. Gedrieën bouwen zij de orde die God zal doen komen. Dan vieren wij het bruiloftsfeest en mogen blijde zingen van drie verheven dingen, maar van de liefde 't meest.

voor een ultieme liefdesverklaring moet je in de bijbel bij het boek hooglied zijn 4 Je bent zo mooi, vriendin van mij, zo bekoorlijk als Tirsa, zo lieflijk als Jeruzalem, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw. 5 Wend je ogen af, ze verwarren mij. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van de Gilead. 6 Je tanden zijn als witte schapen: klaar voor de scheerder komen ze twee aan twee uit het water, er ontbreekt er niet een. 7 Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach, door je sluier heen. 8 Ook al zijn er zestig koninginnen, en wel tachtig bijvrouwen, meisjes zonder tal, 9 zoals mijn duif is er maar één, mijn allermooiste is de enige. De enige voor haar moeder is zij, een stralend licht voor wie haar baarde. Alle meisjes die haar zien, prijzen haar gelukkig, elke koningin, elke bijvrouw juicht haar toe. Dit is een klein gedeelte eruit. Zie de link.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...

Over verliefdheid-liefde zoals u dit beschrijft wordt geschreven in Hooglied - maar "Theemuts" heeft hier al een mooi antwoord op gegeven. Het huwelijk staat eigenlijk symbool voor de liefde van God voor zijn gemeente. Zie Jezus’ wederkomst als Bruidegom voor Zijn Bruid (n.a.v. Matth. 25:1-13) Zo hoort de man zijn vrouw lief te hebben staat in de Bijbel

'Verliefdheid', oftewel 'romantische liefde' komt in de Bijbel alleen voor in het Hooglied (al genoemd). Dat gaat over een koning die verliefd is op een meisje, terwijl dat meisje al verliefd is op een herdersjongen. In de Bijbel staat veel over Gods liefde voor ons en onze liefde voor God, verder gaat het om 'broederlijke liefde' of 'genegenheid'.