Hoe zijn de twaalf discipelen van christus gestorven ?

zijn er eventueel geschriften over ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Over de apostelen en hun leven en sterven bestaan vele legenden, vaak tegenstrijdig. De meest algemeen erkende doodsoorzaken: Andreas is aan het kruis gestorven in Griekenland (Patras/Patara) Bartolomeus zou levend zijn gevild en uiteindelijk onthoofd. Filippus zou in Hiërapolis in Klein-Azië (= ongeveer het huidige Turkije) met het hoofd omlaag gekruisigd en gestenigd zijn. Jacobus werd vermoedelijk in het jaar 62 van het dak van de tempel geworpen en met een vollerstang doodgeknuppeld. Jacobus sr. werd op last van koning Herodes rond 44 met het zwaard gedood Johannes werd op last van keizer Domitianus (81-96) gearresteerd vanwege zijn geloof in Christus, naar Rome overgebracht en voor de Latijnse Poort in kokende olie geworpen Judas is volgens de legenden uiteindelijk in Perzië de marteldood gestorven Mattheus werd in Ethiopië voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard Matthias: over zijn levenseinde zijn de bronnen niet eensluidend; de meeste gaan ervan uit dat hij op gewelddadige wijze aan zijn eind is gekomen. Er bestaan meerdere legenden. Petrus werd in Rome door Nero tot de kruisdood veroordeeld en vroeg de gunst om met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden. Simon zou door priesters in Ethiopië gedood zijn; daarbij zou Simon doormidden gezaagd zijn. Thomas stierf de marteldood in Indië; een hogepriester van de tempel trok zijn zwaard en doorboorde de apostel Voor meer informatie en de legenden zie:

Bronnen:
http://www.heiligen-3s.nl/meer_apostel.php

Volgens de Roomse leer zijn alle apostelen de marteldood gestorven, m.u.v. Johannes. Onbelangrijk is de wijze hoe ze het leven lieten, maar dat ze bereid waren te sterven. Immers, wie sterft nu voor iets dat hij/ zij niet zeker weet? De apostelen wisten het zeker: Jezus was verrezen. De dood van Jacobus staat in de bijbel.

Er bestaan veel buitenbijbelse verhalen over de dood van de apostelen. Maar zelfs Christenen hebben grote twijfels bij deze verhalen. Hieronder heb ik me beperkt tot de apostelen waarvan teksten beschikbaar zijn. Bij Judas zijn dit bijbelteksten, bij Petrus een apocrief werk. Judas (persoonlijk vind ik dit de leukste) zijn lichaam was door goddeloos leven zo dik geworden dat een strijdwagen hem niet meer kon ontwijken in een nauwe straat en hem verpletterde, zodanig dat zijn ingewanden naar buiten 'golfden' (Handelingen). In Matteüs 27:5 echter staat een andere versie: "Hij ging naar de priesters en zei dat hij gezondigd had en onschuldig bloed had verraden; hij wilde de beloning teruggeven, maar ze draaiden zich om. Daarop smeet hij het geld op de tempelvloer, liep weg en hing zichzelf op." In de apocriefe Handelingen van Petrus staan veel verhalen opgetekend van de daden van Petrus. Tijdens de vervolging onder keizer Nero stierven veel christenen. Uit angst kozen velen ervoor de stad te verlaten. Ook Petrus verkoos veiliger oorden. Tijdens zijn vlucht ontmoette hij Christus in een visioen, die zijn kruis droeg. Petrus vroeg met ongeloof: 'Quo vadis, Domine?' (Waar gaat u heen, heer?) Jezus antwoordde hem: 'Eo Romam iterum crucifigi' (ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden). Dat antwoord van Jezus bevestigt Petrus' rol als plaatsbekleder van de Heer. Petrus keerde dan ook terug en nam zijn verantwoordelijkheid op. Hij keerde terug naar Rome, zijn marteldood tegemoet. Petrus werd - op eigen verzoek omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus wilde sterven - ondersteboven gekruisigd, met het hoofd naar beneden. Petrus vond zijn laatste rustplaats vlak bij het stadion van de Vaticaanse heuvel waar hij was gekruisigd Meer verhalen over de dood van apostelen die worden beschreven in geschriften kon ik zelf niet terugvinden. Wel staat er vaak iets bij als: “volgens de overlevering” of “volgens de (christelijke) traditie”, maar een geschreven bron kan ik niet vinden. Aanvullingen blijven natuurlijk welkom! Toegevoegd na 5 minuten: Nav het antwoord van Canicus heb ik nog even doorgezocht en het klopt: de dood van Jakobus wordt beschreven in de bijbel (Handelingen 12:2). "Koning Herodus liet Jakobus “met het zwaard” doden – dit is waarschijnlijk aan referentie aan een onthoofding." (zie bron 2). Via die bron is te lezen dat dit de enige dood is die in de bijbel staat, maar daar staat ook per apostel hoe deze volgens de overlevering zijn gestorven.

Bronnen:
De bijbel en het apocriefe 'Handelingen...
http://www.gotquestions.org/Nederlands/doo...