Wat is de oorsprong van de katholieke kerk?

Weet jij het antwoord?

/2500

De oorsprong is Jezus Christus en de prediking en doping door zijn Apostelen.

De Rooms-katholieke Kerk beweert dat zij haar oorsprong heeft in de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus in ongeveer 30 na Christus. De Katholieke Kerk beweert zelf de Kerk te zijn waar Jezus Christus voor stierf, de Kerk die door de apostelen werd gevestigd en opgebouwd. Is dat de werkelijke oorsprong van de Katholieke Kerk? Integendeel. Zelfs een vluchtige lezing van het Nieuwe Testament zal openbaren dat de Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen. In het Nieuwe Testament wordt met geen woord gerept over het pausdom, de aanbidding / verering van Maria (of de onbevlekte ontvangenis van Maria, de altijddurende maagdelijkheid van Maria, de Maria-Tenhemelopneming, of Maria als “mede-verlosser” of als mede-bemiddelaar), het bidden tot heiligen in de hemel, apostolische opvolging, de voorschriften voor het functioneren van de kerk zoals de sacramenten, de kinderdoop, het opbiechten van zonde tegenover een priester, het vagevuur, aflaten of het gelijke gezag van kerkelijke tradities en de Schrift. Als de oorsprong van de Katholieke Kerk niet kan worden teruggevonden in de leer van Jezus en Zijn apostelen, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, wat is dan de werkelijke oorsprong van de Katholieke Kerk?