Hoe staan ze in andere culturen dan het christendom t.o onze jaartelling?

Deze vraag is in mij opgekomen na een vraag eerder hierover vandaag. Hoe doen andere geloven dat? Wat zeggen ze? Of moeten ze zo bevestigen/erkennen dat christus bestaan heeft? Wat neem ik aan tegen de principes ingaat... Of zeggen ze bv 42 v allah? Andere vragen gingen over het uitrekenen. Ik wil weten hoe ertegen aan gekeken word aangezien de hele wereld v/n chr gebruikt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Simpel, ze doen er niets mee. Het 0 punt van de Christelijke jaartelling is niet relevant voor die andere jaartellingen. Ze leven simpelweg in het jaar x op basis van die eigen systemen. Soms komen ze redelijk overeen met het systeem dat we hier gebruiken, en leven ze simpelweg een x-aantal jaren 'verder' of 'achter'. En andere keren hanteren ze een heel eigen systeem, waarin bijv. een jaar langer of korter duurt, of de telling opnieuw begint vanaf een bepaald punt. Kijk bijv. hoe de verschillende Hindoe-gerelateerde kalenders in elkaar steken: http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_calendar In de meeste landen gebruiken ze uiteraard gewoon de Gregoriaanse (of Christelijke) calender. Daarin noemen ze gewoon Christus of 'het jaar 0'. Erkenning van de legitimiteit van de Christelijke religie is niet zo relevant. Het is immers niets meer dan een manier van zeggen wat het jaar is. Het is immers ook niet zo dat iemand die niet Christelijk is geen gezegdes of uitspraken gebruiken die hun herkomst in het Christendom vinden. Het zijn van die overblijfselen uit de geschiedenis wereldwijde mensheid. Zelfs in de wetenschap doet men er niet altijd moeilijk over. We hebben het bijv. over Arabische cijfers waar in werkelijkheid de Arabieren niets mee te maken hebben. In de stroomleer tekenen we tot op de dag van vandaag onze schema's uit alsof stroom van plus naar min stroomt, terwijl het andersom is. De naam van de witte neushoorn is een verbastering van 'wijdbek neushoorn' wat de Engelsen verkeerd geïnterpreteerd hebben nadat ze in Zuid-Afrika de macht overnamen van de Nederlanders (wijd -> white). En de electronica-industrie lopen over van labels die hun herkomst in oude, gefalsifiëerde theorieën of inmiddels verbeterde/vervangen toepassingen vinden. Kortom, die norm van correctheid is niet altijd even belangrijk. Als iets een bepaalde naam heeft, heeft het die naam en past men het niet aan omdat het niet conform de eigen geschiedenis of cultuur is.

Dat is wel een heikel punt, daarom heeft de BBC de termen die religieus getint zijn vervangen door niet religieuze termen. AD en BC zijn nu vervangen door CE en BCE. Onze kalender heeft zijn wortels in de Juliaanse kalender die geen religieuze oorsprong heeft, dus het lijkt me wel zinvol om in Nederland ook van algemene jaartelling te gaan spreken. De geboorte van Christus viel sowieso al niet samen met het nulpunt van de kalender, maar was waarschijnlijk 5 jaar eerder.

Het klopt niet helemaal wat je zegt dat er in de hele wereld 'v/n chr' gebruikt wordt. Er zijn verschillende andere jaartellingen die door grote groepen mensen gebruikt worden, maar inderdaad is de christelijke jaartelling de meest voorkomende. "De christelijke jaartelling is na de Middeleeuwen door de Europese expansie van lieverlee gemeengoed geworden in de gehele wereld, al hanteren bepaalde volkeren of religies naast de christelijke jaartelling ook nog hun eigen jaartelling: Joodse jaartelling, vanaf 3761 v.Chr. Chinese jaartelling, vanaf 2697 v.Chr. Boeddhistische jaartelling, vanaf 543 v.Chr. Seleucidische jaartelling, vanaf 312 v.Chr. Thaise jaartelling Ethiopische jaartelling, vanaf 8 n.Chr. Diocletiaanse jaartelling, vanaf 284 n.Chr. Islamitische jaartelling, vanaf 622 n.Chr. Japanse jaartelling, vanaf 1989 n.Chr. (vanaf elke troonsbestijging van de keizer)" (zie 1e bron) Gebruik maken van deze jaartelling wil natuurlijk niet zeggen dat je het bestaan van JC bevestigt of erkent. Het is nu eenmaal het meest praktisch om de jaartelling te gebruiken die de meeste andere mensen in je omgeving ook gebruiken. En zelfs de Christelijke jaartelling is als je naar de feiten kijkt niet gebaseerd op het precieze geboortejaar van Christus. Als Jezus bestaan heeft dan is - op basis van bijbelse bronnen gecombineerd met andere bronnen - de conclusie te trekken dat de meest waarschijnlijke geboortedatum ergens in de maand oktober van het jaar 7 of 6 voor het begin van onze jaartelling moet liggen: "In de evangeliën worden echter gebeurtenissen vermeld die historisch niet lijken te kloppen. Matteüs stelt dat Jezus werd geboren toen Herodes I nog leefde en de dood beval van alle kinderen onder de twee jaar (Matt. 2:16). Volgens de kalender van Dionysius Exiguus stierf Herodes echter in het jaar 4 v.Chr.[23] Veel historici hebben geconcludeerd dat het jaar 6 à 7 voor het begin van onze jaartelling het meest waarschijnlijke jaar van Jezus' geboorte was" (zie 2e bron) Door veel niet-christenen wordt de term 'voor of na christus' dus niet gebruikt en in een flink aantal gevallen ook een andere telling. En niet-christenen die dat wel doen hechten er weinig waarde aan. Persoonlijk gebruik ik voor jaartallen na het jaar nul geen achtervoegsel zoals 'na christus'. Voor jaartallen voor het jaar nul gebruik ik (zoals ik hierboven ook gedaan heb), x jaar voor het begin van onze jaartelling.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaartelling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(histor...