Waarom is het kruis als symbool voor het Christendom gekozen?

Het kruis was juist het martel werktuig bij uitstek waarmee Jezus werd belast gedurende het laatste deel van zijn leven en gedurende zijn dood. Waarom wordt de kruis juist als symbool gebruikt door Christenen (vooral ook omdat het met de dood gekoppeld wordt)? Wie heeft dit bedacht en was er anders geen positiever symbool uit Jezus' leven te bedenken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

-In de eerste drie eeuwen van het christendom was het kruis nog geen overheersend symbool voor die godsdienst. -Vroeg in de derde eeuwse-Stromateis Clement van Alexandrie sprak deze over het kruis als symbool van de Heer. -Het werd pas echt als symbool van het christendom ingevoerd toen de keizer Constantijn de Grote het kruis afschafte als executiewerktuig. -Nadien symboliseert het kruis in het christendom de overwinning van Jezus over de dood. -Verder worden er het lijden, verzoening en verlossing door het kruis gesymboliseerd. -In de vierde eeuw ontstond ook het kruisteken die de katholieken en orthodoxe christenen maken. -Oorspronkelijk was het kruis een oosters martelwerktuig. Een "crux simplex" of martelpaal waaraan een veroordeelde werd vastgebonden of zelfs gespijkerd om hem te laten hangen, terwijl het lichaam langzaam en pijnlijk uit elkaar getrokken werd. -Om Het stervensproces te versnellen werden soms de botten van armen en benen gebroken. -Of er bij Jezus ook een dwarsbalk aan de paal werd bevestigd staat niet met zekerheid vast. -In geval het wel zo was, dan lijkt het om praktische redenen dit meer voor de hand te liggen; Een paal met dwarsbalk er bovenop als een T-vorm. -Het kruis is nu bijna een exclusief christelijk teken geworden terwijl het duidelijk van voorchristelijke oorsprong is. -Met hoge waarschijnlijkheid is er voor de kruisvorm gekozen, daar dit symbool in de voorhistorie al gold voor een zeer mystiek teken.

Dat Jezus aan het kruis stierf, wordt als zijn grootste daad van liefde gezien. Hij nam door zijn dood onze zonden op zich. Dit is het allerbelangrijkste wat hij gedaan heeft, en daarom is dit het symbool geworden.

Het kruis symboliseert het snijpunt tussen hemel en aarde, en is in het christelijk geloof dus een symbool voor Jezus als zowel mens als god.

Waarschijnlijk zou Jezus zijn gestorven aan een paal; kruisigen kwamen pas later in zwang. De schrijvers van de bijbel hebben het verhaal gemodelleerd naar hun eigen tijd. Ook was het kruis al bekend bij veel heidense volken (denk ook aan de swastika) en veel zaken in het christelijk geloof zijn aangepast aan heidense gebruiken en gewoonten (kerstmis, pasen). Volgens het verhaal zou Jezus met zijn dood de zonden van de mensen op zich hebben genomen.

Er zijn verschillen: Katholieken: Hebben een Jezus aan het kruis hangen om zo het lijden van Jezus uit te beelden. Protestanten: Hebben expres géén Jezus aan het kruis, om te laten zien dat hij ook weer is opgestaan om onze zonden te vergeven. Het kruis is dus gekozen omdat het de belangrijkste gebeurtenis is in de bijbel

Bronnen:
Van Horen Zeggen 1

Er zijn geen aanwijzingen dat het kruis in de eerste driehonderd jaar na Christus’ dood door belijdende christenen bij hun aanbidding gebruikt werd. Maar in de vierde eeuw bekeerde de heidense keizer Constantijn zich tot het afvallige christendom en hij begon het kruis te promoten als symbool van het christendom. Wat Constantijns motieven ook zijn geweest, het kruis had niets te maken met Jezus Christus. Het kruis is zelfs van heidense oorsprong. Een katholieke encyclopedie erkent: „Het kruis komt zowel in voorchristelijke als in niet-christelijke culturen voor” (New Catholic Encyclopedia). Kennelijk om het voor heidenen makkelijker te maken het ’christendom’ te aanvaarden,heeft hij het kruis gepromoot. (Constantijn was een geslepen politicus die er een walgelijk leventje op nahield, zeker geen christen!) Toch wordt in de bijbel de verering van heidense symbolen duidelijk veroordeeld .

Het kruis is het teken van verzoening tussen God en mensen. Hier heeft de Heer onze zondelast en straf gedragen en wordt Gods Liefde voor mens zichtbaar. Het is dus juist een heel mooi teken.

Omdat Jezus niet opgehangen werd anders had men voor een galg gekozen.

Keizer constantijn wilde graag zijn rijk vergroten. Daarvoor moest hij zijn regering aantrekkelijk maken voor zowel christenen als heidenen. De heidenen vereerden veel verschillende goden. Een daarvan was de godin van de vruchtbaarheid. Het vruchtbaarheidssymbool was het kruis. Door het kruis te koppelen aan Jezus dood (jezus is eigenlijk aan een 'stauros' = paal gestorven) werd het wat meer een mix en werd het gemakkelijker voor zowel de heidenen als de christenen zijn rijk uit te breiden, zonder al te veel strubbelingen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100