Als je je laat dopen,zijn dan al je zonden vergeven die je daarvoor hebt begaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

als een geloof dat zegt en jij in dat gelooft, dan heb je daaraan voldaan. Maar heb je bijvoorbeeld iets gestolen of iemand vermoord en je bent gedoopt of 10000 weeesgegroetjes gedaan en het geloof zegt dat je zonden zijn vergeven, zal de politierechter je alsnog een flinke gevangenisstraf op leggen. Ik bedoel daarmee, het geloof kan zeggen wat je moet doen om vergeven te worden, maar dat staat buiten elke wet. Verdiep je in dat geloof en leef daarnaar zou ik zeggen...

als christenzijnde, is mij geleerd, dat God je altijd vergeeft.. dopen of niet, slecht mens of niet, voor God kiezen of niet, iedereen is gelijk. Als je doopt dan wijdt je je leven aan God en laat je zien dat je bij hem wilt horen. Toegevoegd na 14 minuten: *maaaar hier heeft iedereen een andere mening over dus er valt dus eindeloos over te discussiëren. het is een soort gelijke vraag als: Is de aarde ontstaan uit de Big-bang, zijn mensen vroeger apen geweest? dustja.. Toegevoegd na 15 minuten: *maaaar hier heeft iedereen een andere mening over dus er valt dus eindeloos over te discussiëren. het is een soort gelijke vraag als: Is de aarde ontstaan uit de Big-bang, zijn mensen vroeger apen geweest? dustja..

In de RKK wordt in 1263 van de Catechismus het volgende verteld over het doopsel en de vergeving: "Door het Doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, evenals alle zondestraffen. 1 In allen die opnieuw geboren zijn, blijft inderdaad niets over van wat hen zou kunnen verhinderen het rijk Gods binnen te gaan, noch de zonde van Adam, noch de persoonlijke zonde, noch de gevolgen van de zonde, waarvan de scheiding van God het ergste is. Wel blijven er in de gedoopte nog enkele tijdelijke gevolgen van de zonde, zoals lijden, ziekte, dood, of de broosheden eigen aan het leven, zoals karakterzwakheden enz., evenals een neiging tot de zonde, door de Overlevering in het Latijn concupiscentia genoemd, of overdrachtelijk "fomes peccati" (zondehaard): "Omdat deze begeerlijkheid in de mens achtergebleven is met het oog op de strijd, is zij niet bij machte mensen te schaden die er niet mee instemmen en er zich moedig tegen verzetten met behulp van de genade van Christus Jezus. Sterker nog, 'hij die zich in de strijd aan de regels houdt, zal gekroond worden' (2 Tim. 2, 5)" Vanwege deze laatste zwakheid is er nog de biecht die kan vergeven wat na het doopsel is verkeerd gedaan. Toegevoegd na 20 minuten: Naast het doopsel met water heb je voor de volledigheid ook nog door begeert en bloed: - Door het Doopsel van begeerte dat tot stand komt door een volmaakte liefde en het door bovennatuurlijk geloof in Jezus Christus en diens rooms-katholieke Kerk. Zo worden bijvoorbeeld catechumenen die voor hun doopsel onverwacht sterven geacht worden deze vorm het doopsel ontvangen te hebben. Door sommigen wordt deze vorm van doopgenade ook toegepast op de bijzondere gevallen van hen die zonder eigen schuld in absolute onwetendheid over het christendom leven én daarbij één Schepper en de natuurwet volgen. Deze laatste situatie lijkt echter uiterst zelden voor te komen, zeggen bepaalde theologen. - Door het Doopsel van bloed van hen die hun bloed als martelaren gaven voor het getuigenis van Christus en nog niet gedoopt waren. Vereist is hiervoor wel, dat deze niet bewust in tegenstand tegen de Katholieke Kerk leefden. Toegevoegd na 33 minuten: Voor de goede orde: Het geloof dat voor het Doopsel vereist wordt, is niet een volmaakt en rijp geloof, maar een beginnend geloof dat geroepen is zich te ontwikkelen. Men vraagt aan de geloofsleerling of aan zijn peter: "Wat vraagt u van de Kerk van God ?" En hij antwoordt: "Het geloof!"

Bronnen:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.ph...

nee, je zonden worden niet vergeven door het dopen alleen.

Het katholieke antwoord: ja. Je begint namelijk met de Doop (of, zoals we als katholieken bij voorkeur zeggen: het H. Doopsel) een nieuw leven in Christus. Als een soort teken hiervoor, wordt de dopeling ook het (altijd witte) doopkleed opgelegd. Het is, katholiek gesproken, een zeer belangrijk sacrament omdat het heilsnoodzakelijk is. Het Doopsel is niet aan leeftijd gebonden maar iedere mens kan maar één keer gedoopt worden. Voor alle zonden die na het Doopsel gepleegd zijn, kan de berouwvolle zondaar vergeving krijgen door het sacrament van boete en verzoening (ook wel de biecht genoemd.)

De eerste vraag is: volgens welk theologisch stelsel? Er zijn op deze vraag geen feitelijke antwoorden te geven. Het is net zoiets als: moet je bij klaverjassen introeven als de slag aan je maat is? Het antwoord op die vraag is: dat hangt er vanaf of je Amsterdams of Rotterdams klaverjassen speelt. Persoonlijk heb ik moeite met vergeving van zonden als er zelfs geen begin van berouw is. Maar bij de kinderdoop moeten we niet zo zwaar tillen.

Allereerst zou ik je willen vragen WELKE zonden? Er zijn in de RK leer dagelijkse- en doodzonden. Bij het doopsel word alleen de "erf"zonde vergeven. Andere zonden worden vergeven nadat ze zijn opgebiegd.

Bronnen:
Kathechismus

Het antwoord is: ja. De doop is, net als de besnijdenis, een symbolische handeling. Degene die zich laat dopen moet zich bewust zijn dat zijn “oude mens” zo’n 2000 jaar geleden met Jezus Christus is mee gekruisigd en “begraven”. De onderdompeling in het water is de symbolische betekenis van dit begraven van de “oude mens” met al zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. De symbolische betekenis van het weer oprijzen uit het water is dat je je leven vervolgt in het geloof dat je met Hem opgewekt bent uit de dood. Het betekent dat je daarna zoveel mogelijk probeert te leven in overeenstemming met het goddelijk Woord, de Bijbel.

Bronnen:
Kolossenzen 2 vers 11 tot 13
Romeinen 6 vers 3 - 6,

Nee van uit een echt Christelijk perspectief niet, Jezus is de enige weg tot vergeving, en het eeuwig leven. Zolang je Jezus maar aanvaart maakt het niet uit of je laat dopen of niet. Dopen is puur symbolisch om je overtuiging te laaten zien aan God, maar is geen vereiste. De katholieke text over dopen is niet bijbels en dus niet van God, alleen Jezus/God kan zonden vergeven, dus niet door dopen of de paus of een pastoor of weet ik.

Onze zonden zijn al vergeven doordat Jezus gekruisigd is. Niet door de doop dat is een ritueel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100