Wat is de doodsoorzaak doorgaans van een Amish-lid?

Zoals we weten leven de Amish volledig op zich zelf zonder tv, auto's fast food, drugs etc...
Een vrij gezonde levensstijl lijkt me.
De kans is dus stukken kleiner dat ze overlijden aan overgewicht, overdosis drugs, drankmisbruik om maar wat te noemen.
Is het bekend wat wel doodsoorzaak nr 1 is bij hun gemeenschap?
Of wordt zelfs dat verborgen gehouden voor de buitenwereld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Volgens artikel (zie link) verschilt het niet significant van de rest van de amerikanen.

Bronnen:
http://aje.oxfordjournals.org/content/114/6/845

Hier zijn studies naar gedaan. Zie onderstaande bron, uit het American Journal of Epidemiology. Een samenvatting / vertaling: Het sterftecijfer onder Amish verschilt niet systematisch van dat van andere Amerikanen. Er zijn wel verschillen per leeftijdsgroep, geslacht, en er zijn verschillen in doodsoorzaak. Amish-mannen hebben een hoger sterftecijfer gedurende hun kinderjaren en een lager sterftecijfer boven de 40. Dat laatste wordt vooral veroorzaakt doordat ze minder vaak sterven aan kanker en hart-vaatziekten. Amish-vrouwen hebben een lager sterftecijfer tot hun 40e levensjaar dan gemiddelde Amerikanen, hetzelfde sterftecijfer van 40 tot 69, en een hoger sterftecijfer boven de 69. Amish-vrouwen krijgen even vaak kanker als andere vrouwen; ze sterven vaker aan hart-vaat-ziekten. De waarschijnlijke oorzaak van de net-wat-andere doodsoorzaken onder de Amish is hun leefwijze. Amish vertonen namelijk dezelfde doodsoorzaken als andere landbewerkende groepen.

Bronnen:
http://aje.oxfordjournals.org/content/114/...

een hartkwaal. je zou denken dat ze ouder worden door hun gezonde levensstijl (de kans om om te komen bij een autoongeluk is ook erg klein overigens) bovendien zijn er erfelijke aandoeningen die bij de Amish vaker voorkomen dan 'in de buitenwereld'. De reden hiervan is dat het bijna (verre) familie van elkaar is.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amish
http://www.amish.net/faq.asp

Amish en andere mennonitische geloofsgemeenschappen (zoals de Pennsylvania Dutch) leven grofweg zoals we dat twee, drie eeuwen terig deden. Met alle gevolgen van dien. Bovendien zijn het kleine gemeenschappen die allemaal van de pakweg 200 'oprichters' afstammen, met weinig verse aanwinst in de genenpoel. Dat betekent dat ze relatief vaker dan de doorsneebevolking overlijden aan infectieziekten en genetisch aangeboren afwijkingen. Ook de aanleg voor ziekten die later in het leven opduiken komen uiteraard veel voor. Zelfmoord komt relatief weer weinig voor. Ze leven in principe gezonder dan we heden ten dage in het westen doen, maar hebben minder vertrouwen en maken minder gebruik van de moderne medische technieken. Ze wijzen het echter niet in zijn algemeenheid af. De meesten zullen uiteindelijk sterven van ouderdom , op een gemiddelde leeftijd die niet heel veel verschilt van die in het rijke westen. Enerzijds zijn ze eerder 'op , anderzijds zijn ze over het algemeen gezonder. Vooral het leven in een autovrije omgeving doet hun gemiddelde levensverwachting zelfs iets stijgen ten opzichte van de omgeving. De belangrijkste doodsoorzaak is en blijft echter hart- en vaatziekten. Over concrete doodsoorzaken in volgorde van belangrijkheid zijn echter opvallend weinig (geen) gegevens te vinden. Althans, niet op Internet.

Bronnen:
http://amish.net/faq.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Amish#Health