Heeft de Heilige Geest een naam?

Ik lees dit nergens in de bijbel. Hij heeft wel bijnamen als trooster e.d.
Die van de Vader is JHWH en die van de Zoon is Jezus Christus.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Heilige Geest heeft geen Naam. Bijnamen zoals helper of trooster zijn eigenlijk geen namen, de Heilige geest kan hier in een hoedanigheid geplaatst worden als helper of als trooster. Het is de Kracht die van God uit gaat, voor sommigen een persoon, voor anderen een kracht of energie van God die kan scheppen, helpen en vervullen met Heilige Geest. Het is ook deze Geest die ons "nieuw kan maken in ons denken" efeziers 4:23.

Omdat het geen persoon is maar Gods werkzame kracht waarmee hij alles ten uitvoer brengt! De Bijbel vergelijkt de heilige geest met water. Toen God zijn volk toekomstige zegeningen beloofde, zei hij: „Ik zal water uitgieten op de dorstige en druppelende stromen op de droge plaats. Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad, en mijn zegen op uw nakomelingen” (Jesaja 44:3). Wanneer God zijn geest op zijn aanbidders uitgiet, worden ze „vol heilige geest” of „vervuld met heilige geest”. Over Jezus, Johannes de Doper, Petrus, Paulus, Barnabas en de discipelen die met Pinksteren in het jaar 33 bijeenvergaderd waren, wordt gezegd dat ze vol heilige geest of met heilige geest vervuld waren Een persoon kan niet’uitgegoten’ worden over meerdere personen! Toegevoegd na 1 minuut: Het Griekse woord dat met „geest” is vertaald, is pneuma, wat eveneens de gedachte aan een onzichtbare kracht inhoudt. Volgens een woordenboek duidt het woord pneuma „in de eerste plaats op de wind (...) ook op adem; vervolgens vooral op de geest, die net als de wind onzichtbaar, onstoffelijk en krachtig is”. De heilige geest is dus duidelijk geen persoon.

Volgens de christelijke leer - of althans de leer die de meeste christenen aanhangen - is de Heilige Geest wel degelijk een persoon, en niet een onpersoonlijke kracht. Er wordt dan ook gesproken van een drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest, dus drie personen, maar één God. Over de drie-eenheid is nog veel langer te praten dan we hier nu zullen doen, dat is een punt waar veel theologen het ook nog niet over eens zijn. De gangbare uitleg is echter dat God bestaat uit drie personen, maar toch één is. De Heilige Geest heeft - behalve dit - geen naam. Je kunt het hebben over de Geest van God, over de Heilige Geest, en inderdaad over de Trooster of de Onderwijzer. Maar een echte eigennaam heeft hij niet.

Zijn (of haar :) ) naam is God of Jaweh. Dus geen voor- en/of achternaam zoals wij.

Jezus (vrede zij met hem) heeft het woord "Fhericlit" gezegd. Het woord "Fhericlit" komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus (vzmh) heeft gesproken. "Fhericlit" betekent "de prijzenswaardige". Het Arabische woord hiervoor is "Ahmed", een van de namen van de profeet Mohammed (zvmh). In soera De Strijdplaats 6 staat: En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben God’s boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." Vergelijk Johannes 14:26: Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Toegevoegd na 3 minuten: Dat zou dus betekenen dat de H. Geest een verkeerde vertaling is en hij dus (o.a.) Mohammed heet.

Gabriël is zijn naam. De Aartsengel Gabriël die de boodschapper van God naar de profeten toe was. Dus de heilige geest heeft niets te maken met een object wat aanbeden moet worden. Elke boodschapper kreeg te maken met Gabriel(Heilige Geest) Toegevoegd na 18 uur: BRON: De Koran en de Hadiths

De naam, die Christus zelf gebruikte toen Hij de komst van de Heilige Geest aankondigde is 'de Parakletos', vertaald als Trooster of Helper of Verdediger Joh. 14:16. We vinden de volgende namen in de Bijbel voor de H.G. - De Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Christus, de Geest der Waarheid en de Trooster. Deze verschillende benamingen vestigen de aandacht op bepaalde functies of eigenschappen. Gezien je vraag.. De naam als Geest van Christus is echter opvallend ! Hier een aantal teksten die hiernaar verwijzen: Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe' - Rom. 8:9 "En dat gij zonen zijt God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten" (Gal. 4:6). "De Geest van Jezus" (Hand. 16:7); " de bijstand van de Geest van Jezus Christus (Phil. 1: 19). We zien hier wederom een opvallende eenheid tussen God, Christus en Gods Geest in de Bijbel. Bij het luisteren naar de H.G. tijdens het lezen van de bijbel, zullen we ervaren hoe Hij de dingen van Christus noemt en deze aan ons openbaart . Hierdoor leren wij kennen het geheimenis van Christus en worden wij in staat gesteld op diezelfde weg te wandelen en deel te krijgen aan overwinning over de zonde in ons leven. Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid" (Joh. 16:13)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100