Wie is JHWH volgens trinitariers ?

Is dit De Vader de Zoon de Heilige Geest, of is het de Naam van de Vader, of heeft het alleen betrekking op de Zoon Jezus.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hallo Amadeus - laat ik eerst zeggen Jacob was uitgekozen door God, maar worstelde ook met God. dit is jouw worsteling.. Jahwe (ook Jehova geschreven) is een Hebreeuwse naam voor God, die "De Altijdzijnde" betekent (zie Exodus 3:13,14). Dit hoef ik je niet vertellen. In Jesaja 8:13,14 lezen wij dat de HERE (Jahwe) tot een heiligdom zou worden, "en tot een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt". Volgens 1 Petrus 2:4-8 is dit rotsblok de Christus. In Jesaja 44:6 lezen wij deze verheven proclamatie: "Zo zegt de HERE (Jahwe), de Koning en Verlosser van Israël, de HERE (Jahwe) der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God". In Openbaring 1:17 zegt Jezus: "Ik ben de eerste en de laatste". In Psalm 24:10 wordt de vraag gesteld: "Wie is Hij toch, de Koning der ere?" Het antwoord luidt: "De HERE (Jahwe) der heerscharen, Hij is de Koning der ere". In 1 Korintiërs 2:8 en in Jakobus 2:1 wordt Christus "de Here der heerlijkheid" genoemd. Jesaja heeft in een visioen "de HERE (Jahwe) der heerscharen" gezien (Jesaja 6:5). Bij het aanhalen van deze tekst zegt Johannes dat Jesaja de heerlijkheid van Christus heeft gezien (Johannes 12:37-41). In Joël 2:28-32 belooft God dat Hij Zijn Geest op al wat leeft zal uitstorten en dat "ieder die de naam des HEREN (Jahwe) aanroept, behouden zal worden". In Romeinen 10:9-15 wordt deze tekst aangehaald en het aanroepen van de naam van Jahwe wordt vereenzelvigd met het aanroepen van de naam van Christus. Christus is ook JHWH.

Volgens de trinitariërs (zij die alleen geloven in de drie-eenheid waarbij God, Jezus en de Heilige Geest één zijn, dus 3 personen verenigd in één god) is JHWH een deel van de drie-eenheid. De vader JHWH, de zoon Jesjoewa en de Heilige Geest zijn samen één god.

Hier volgt een mooi voorbeeld uit de bijbel zelf: Jehovah Definitie: De persoonlijke naam van de enige ware God, die hij zichzelf heeft gegeven. Jehovah is de Schepper en de rechtmatige Soevereine Heerser van het universum. „Jehovah” is de vertaling van het Hebreeuwse Tetragrammaton יהוה, hetgeen betekent „Hij veroorzaakt te worden”. Deze vier Hebreeuwse letters worden in veel talen met de letters JHVH of JHWH weergegeven. Waar komt Gods naam in verschillende bijbelvertalingen voor? Van der Palm-bijbel (1825): De naam JEHOVA staat in Exodus 6:2. Zie ook Exodus 32:5; 34:5, 6; Psalm 83:19 [18]; Jesaja 42:8. (Maar als deze en andere vertalingen op verschillende plaatsen de naam „Jehovah” gebruiken, waarom wordt die dan niet consequent gebruikt op elke plaats waar het Tetragrammaton in de Hebreeuwse tekst voorkomt?) Pieter Keur-bijbel (1898): Bij Genesis 2:4 staat: „Onthoud dit eens voor al: waar gij voortaan het woord HEERE met groote letters geschreven vindt, dat aldaar in het Hebreeuwsch het woord JEHOVAH, of korter JAH staat.” Henry’s Bijbelverklaring (ca. 1714; in 1912 in een herziene vertaling uitgegeven door J. H. Kok): In een voetnoot bij Genesis 2:4 staat: „Een naam gegeven aan den Schepper, . . . en die is Jehovah, waarvoor wij in onze overzetting steeds het woord HEERE in kapitale letters gebruiken, om aan te duiden, dat er in het oorspronkelijke Jehovah staat.” Statenvertaling: Op de titelpagina van een uitgave van 1762 staat: „Wordende hier in ook, om gewigte en bekende redenen, Gods Gedenk-Naam JEHOVAH onvertaald gehouden.” De naam staat overal in de Hebreeuwse Geschriften. Toegevoegd na 5 minuten: Dit slaat dus niet op Jezus Christus want dat was de zoon van God, dus niet verwarren met JHWH of Jehovah.

Bronnen:
redeneren aan de hand van de schrift

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100