zijn er ook verhalen dat de rest van het zonnenstelsel door iemand anders is geschapen?

ik geloof niet dat dit is gebeurd hoor.. maar heeft de bijbel hier wel verhalen over? of heeft volgens sommige god ALLES geschapen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Volgens de bijbel schiep God hemel en aarde. Onder hemel moet je dan vestaan: Het universum. En dat alles in 6 dagen!

De schepping zou als volgt hebben plaatsgevonden: Volgens de Bijbel heeft God ook het zonnestelsel geschapen. (Dag 4.) Dag 1 God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Dag 2 God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van het water erboven. Dag 3 God liet het water samenvloeien. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen. Dag 4 God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen. Dag 5 God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden. Dag 6 God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God mensen te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk. Hij zegende ze met de woorden, "Wees vruchtbaar en wordt talrijk" en heers over de vissen, vogels en alle dieren die op aarde rondkruipen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. " Behalve op dag twee staat er telkens geschreven "En God zag dat het goed was". Dag 7 Op de zevende dag zou Gods Schepping voltooid zijn, en rustte hij. Die dag wordt door God heilig verklaard. In Exodus 20:11, in de Tien geboden, wordt deze gebeurtenis aangehaald bij het verbod om op de sabbat werk te verrichten. De andere theorie is vanuit het wetenschappelijke oogpunt: Een interstellaire gaswolk die om onbekende reden actief werd en door zijn eigen gewicht begon te krimpen en steeds sneller rond te draaien, waarna in het midden van deze gaswolk de zon ontstond. Toegevoegd na 1 minuut: Het antwoord is dus Nee.

Ja hoor, ongeveer elke religie versie heeft een ander wonderbaarlijk verhaal.

De Bijbel is daar op diverse plaatsen heel duidelijk over. De bijbel zegt op één plaats: „Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één aan.” Wie is Degene over wie hier gesproken wordt? De bijbel geeft het antwoord: „Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven.” — Jesaja 40:26; 42:5, 8. Gissingen dat de aarde samen met de rest van het universum door toeval is ontstaan, doen af aan de heerlijkheid die de Schepper, Jehovah God, toekomt. Ze beroven mensen ook van een krachtige beweegreden om verantwoord met de aarde om te gaan. Als mensen zich ervan bewust zouden zijn dat zij aan God verantwoording verschuldigd zijn voor wat zij met zijn schepping doen, zouden zij misschien minder zorgeloos zijn in aangelegenheden als vervuiling, verwoesting van de ozonlaag en het opwarmen van de aardatmosfeer.

Het probleem met Oud-hebreews met de toenmalige leesaanwijzingen nog in de rechter kantlijn (sinds 1200 staan ze eronder) is dat deze taal één van de eerste teltalen was: dus elke letter moet je eerst als een cijfer lezen A=1, B=2, G=3 J=10 enz. en na sommetjes maken weet je pas of een intepretatie wel klopt! Maar in de Middeleeuwen wist men dit alles niet, bovendien haatte iedereen de joden als de Messiasmoordenaars. Ook een New-Yorkse Rabbi vroeg zich in de 60-er jaren al af hoe het zat en was directeur van de 5e Rabbijnenschool in die stad (er zijn er daar 9 van). Aldus, op een gloednieuwe computer van NCA werd daarom de hoogdravende vercijferde priestertaal Oud-Hebreews eerst uitgerekend en de computer stelde de volgende Genesistekst vast: Bijbel. Genesis 1: "Vanaf een relatief te stellen punt repareerde de Meervoudige Raad de hemelbanen alsook de aarde. De aarde was tenonder gegaan en vervallen tot een afgrijselijke verwoesting en de mutaties overstroomden haar als de vloed. En de Meervoudige Raad zweefden over die mutantenvloed en brachten deze met hun fluitende raketmotoren in beroering. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, een nieuwe dag. En de Meervoudige Raad sprak: "Start de laserkanonnen!" En de Meervoudige Raad zag de uitwerking van lasers op de mutanten en zie: dat was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 2e dag. (Bron: De echte waarheid, 1980)

Volgens mij is er al goed op deze vraag geantwoord. Laat ik er toch ook maar wat over schrijven. Volgens de Bijbel heeft God (JHVH) alles geschapen. Het betreft de schepping van het totale universum en niet alleen van de planeet aarde. Die schepping vond plaats in 6 opeenvolgende periodes, die in Genesis als 'dagen' worden aangeduid. Een 'dag' voor God is echter iets heel anders dan wat wij, mensen, als 'dag' aanduiden. Ik zou je eigenlijk willen aanraden om de Bijbel eens te gaan lezen. Als je over de schepping wilt lezen kun je gewoon in de eerste hoofdstukken (Genesis1 en 2) starten. Maar om echt te begrijpen wat er staat in de Bijbel is meer nodig dan alleen maar gewoon lezen. Ten eerste moet je objectief ('met een 'open geest') lezen. Dus niet met de vooropgestelde gedachte "ik geloof het toch niet". Ten tweede moet je erover nadenken. Al met al is het nodig dat je er heel veel tijd aan besteedt. Als je dat niet wilt kun je er maar beter helemaal niet aan beginnen!

volgens het christelijke geloof (ook de mijne) zegt de bijbel dat god alles schiep het helal de aarde en dat allemaal in 6 dagen