Waarom wordt paus Johannes Paulus zalig verklaard?

Weet jij het antwoord?

/2500

Buiten gelovige katholieken snapt geen zinnig mens dat. OK, het was een aardige man zo te zien maar onder zijn 'bewind' zijn er in zijn kerk wel duizenden kinderen misbruikt.

Omdat volgens de congegatie van de heiligverklaringen 1 wonder is erkend. Een franse zuster zou door hem genezen zijn van parkinson. Om heilig te worden heeft hij nog zo'n wondertje nodig.

Katholieken bidden tot 'mindere goden' zoals de paus als ze de heer zelve niet willen lastig vallen met hun problemen. Of omdat die persoon in zijn of haar leven veel goed deed. Anthonius (van dierendag) bid je tot als je iets kwijt bent bijvoorbeeld. Wanneer je gebed wordt verhoordt op zo'n manier dat het niet als iets anders dan een wonder gezien kan worden (miraculeuze genezing van terminale kanker bijvoorbeeld) dan onderzoekt de kerk dit. Als voor de kerk afdoende bewezen is dat deze persoon na zijn dood een wonder heeft bewerkstelligd dan wordt hij/zij zalig verklaard, bij twee wonderen is dit een heilig verklaring. Bij pausen gebeurd dit over het algemeen vrij snel, maar voor sommige mensen kan het wel 100 jaar duren voor ze een wonder op hun naam krijgen.

-Na de forse schade die de Roomse kerk heeft opgelopen de laatste tijd heeft men gewacht op een wonder tot herstel. -Daar dit niet op afroep kon, vond men het toch de hoogste tijd om daar maar zelf voor te zorgen. Zalig zij onze macht en de manipuleerbare mens moeten ze hebben gedacht. Moet je nagaan... -Johannes Paulus II heeft zelf er voor gezorgd dat het zaligverklaren vlugger, eenvoudiger en goedkoper kon verlopen. -De job van "Promotor Fidei"(advocaat van de duivel die zeer kritisch de heiligverklaring tegen het licht moest houden), werd daarbij afgeschaft. -Voor de heilige in spe zijn er nu minder verplichte mirakels nodig. -Eén wonder is genoeg voor zaligverklaring en twee wonderen voldoende voor een heiligverklaring. -Indien gewenst is daar wel aan te komen. Er bestaat echt een "Vaticaans Bureau Over Wonderverhalen". Dus! -Trouwens Johannes Paulus II had een Heiligenfabriek gemaakt. Onder zijn bewind heeft hij gezorgd voor meer heiligen en zaligen dan al zijn voorgangers bijelkaar. Namelijk wel 1828 stuks. -"Hoe kunnen we het tij naar het Roomse gevoel zonder afroming weer keren?", dacht het sprookjesbureau. "Wat dacht je van Paulus?". "De non Simon-Piere die nauwelijks kon lopen en na de dood van Paulus tot hem bad, loopt weer als een kieviet; die hebben we al." -Niks zo bijzonder als een wonder. -"Morgen kijken we verder want ik móét nu weg!"

Hij schijnt een non en zijn kapper van de ziekte parkinson te hebben genezen, hij had deze ziekte zelf ook.

In de viering waarin de in 2005 overleden paus Johannes Paulus II zalig werd verklaard, was voor de Franse kloosterzuster Marie Simon-Pierre een ereplaats ingeruimd. Het Vaticaan heeft erkend dat zij in juni 2005 op onverklaarbare wijze van de ziekte van Parkinson is genezen, nadat zij de hulp van de kort daarvoor overleden paus had ingeroepen. Zuster Marie-Simon-Pierre zei dat haar symptomen van de ziekte van Parkinson gestaag toenamen in 2001. Rijden werd praktisch onmogelijk, ze had moeite met lopen en haar linkerarm hing slap aan haar zijde. Ze kon het ook niet langer verdragen om Johannes Paulus II op televisie zien, want ook hij leed zichtbaar onder deze ziekte. ''Bij het zien van hem zag ik mezelf in de komende jaren, om eerlijk te zijn, in een rolstoel,'' zei ze. Dan, op de nacht van 2 juni 2005, precies twee maanden na de dood van de paus, hoorde ze, volgens eigen zeggen, in haar kamer na het avondgebed en het bidden tot Johannes Paulus II een innerlijke stem die haar aanspoorde tot het nemen van haar pen en iets te schrijven. Ze deed het. Haar handschrift dat eerst onleesbaar was, was plotseling leesbaar. Ze zei dat ze naar bed ging en de volgende ochtend vroeg wakker werd met een gevoel volledig veranderd te zijn. Daardoor werd de zaligverklaring mogelijk.