Geboortedag Jezus is 25 december. Waarom is de overlijdensdatum dan variabel?

waarom is overlijdensdatum niet op een speciale dag?

Weet jij het antwoord?

/2500

Precies dezelfde vraag is al eens ergens anders gesteld: "Hoewel onder onderzoekers algemeen erkend wordt dat er geen fysiek bewijs is dat Jezus heeft bestaan, gaan vrijwel alle historici ervan uit dat Jezus wel degelijk een historische figuur is. Zij doen dit op grond van de vele sporen die Jezus heeft nagelaten in de godsdiensten van het Midden-Oosten en de tekstkritiek van de bestaande bronnen. Geen enkele historicus durft definitieve uitspraken te doen over de eerste dertig jaar van Jezus' leven. Zeker de bepaling van zijn geboorte blijft speculatief. De geboortedatum van Jezus is niet bekend, de datum 25 december steunt niet op bijbelse of historische bronnen. De datum lijkt eerder ingegeven door de dag van Mithras, de Zonnewende en de Romeinse Sol Invictus-feesten op 25 december. Als geboortedatum komt eerder eind oktober of begin november in aanmerking. Evenals Jezus' geboortedatum, is men het over zijn sterfdatum niet eens. Uit het evangelie is af te leiden dat Jezus is gekruisigd op vrijdag, op de veertiende dag van de joodse maand nisan, tijdens het bewind van Pontius Pilatus.[15] Pontius Pilatus was praefectus van Judea van 26-36 en de enige jaren waarop de veertiende dag van Nisan op een vrijdag viel, waren 27, 33, en 36 en wellicht 30, afhankelijk van wanneer de volle maan zichtbaar was boven Jeruzalem. Een andere aanwijzing is dat het Pasen (Pesach) was na de kruisiging. Het jaar dat Pasen op zaterdag (Sabbath) begon was 30 na Chr.[16] Volgens de Bijbel zou er die dag tevens een aardbeving en een (zons)verduistering hebben plaatsgevonden, en duurde zijn doodsstrijd van 's ochtends negen tot 's middags drie uur. Van een zonsverduistering kan op grond van de huidige astronomische berekeningen geen sprake zijn geweest, enerzijds vanwege de vermelde tijdsduur (enkele uren), anderzijds vanwege de traditie dat het paasfeest samenvalt met volle maan. De zonsverduistering (en ook de aardbeving) wordt heden door historici beschouwd als legendarisch: het was gebruikelijk post factum zulke natuurfenomenen toe te schrijven aan historische figuren. "

Bronnen:
http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/...

Pasen (Pesach) is een Joods/Christelijk feest dat door de Joden al voor het ontstaan van het christendom gevierd werd. We 'weten'uit de Bijbel dat de kruisiging vlak voor Pasen plaats had, van daar dat we Pasen en de kruisiging met elkaar verbinden en zo heeft het christendom van het joodse Pesach een feest van de Opstanding gemaakt. Aangezien de data voor Pasen van de stand van de maan wordt afgeleid is de datum waarop we de kruisiging herdenken variabel.

De geboortedag van Jezus was NIET in december. Pas eeuwen later is die dag als 'feestdag' ingesteld, waarop de kerken de geboorte van Jezus herdenken. Het was van oorsprong een Romeins feest. Wanneer Jezus is geboren is helemaal niet bekend. de datum staat niet in de Bijbel. Jezus vierde geen verjaardag (dat was bij zijn volk niet de gewoonte). We weten WEL op welke datum Jezus is gestorven. Het gebeurde namelijk tijdens het Pascha (een Joods feest). Daarom weten geleerden dat het op de 14e dag van de Joodse maand Nisan was. Uit gegevens die in de Bijbel staan is ook het jaar waarin het gebeurde te herleiden. De datum 14 Nisan komt altijd overeen met de eerste volle maan in de lente. Op de avond van die datum hielden Jezus en zijn apostelen hun 'laatste avondmaal' gezamenlijk. Dat is een gelegenheid om te herdenken, want Jezus zei toen 'blijf dit ter nagedachtenis van mij doen'.

Bronnen:
De Bijbel (De Heilige Schrift)

Jezus is gestorven op 14 Nisan. Dat is volgens de Joodse kalender toen. 14 Nisan was de datum waarop de Israëlieten uit Egypte werden geleid uit slavernij. Zij moesten daarom een Pascha vieren, een lam slachten, etc. Dit Pascha feest werd ieder jaar weer gevierd als herdenking van hun bevrijding uit de slavernij van Egypte. Dat was opgenomen in de Wet en was een belangrijk feest. Daar Jezus als Jood geboren en ook als mens onder die wet viel en de viering van het Pacha, vierde hij dat ook op dezelfde dag, MAAR, werd op die dag geslacht-offert als Lam om de zonde voor goed weg te doen, een eind te maken aan het Pacha feest en een Nieuw Verbond in te stellen. Deze 14 Nisan viel op de dag van de volle maan. Jezus zei toen tegen zijn apostelen dat ze het steeds als herdenking van zijn dood moesten doen. Dat zouden zij dus steeds op 14 Nisan moeten doen. Later kwam een andere jaartelling die niet gelijk liep met de Joodse kalender. Om dus het nieuwe Pascha, of avondmaal (Jezus dood) te gedenken, zou het dus op de dag van 14 Nisan (volle maan) moeten vallen. Daar de Joodse en de huidige (Gregoriaanse kalender) niet samen vallen, verschilt dit dus ieder jaar en valt het tussen midden maart en midden april. Daar christelijke kerken het per se op Vrijdag (Goede Vrijdag) willen doen, valt het altijd de eerste vrijdag na de datum die overeenkomt met 14 Nisan. Op zich is dat vreemd, want voor herdenkingen kijkt men naar de datum en niet naar de dag van de week. Overigens is Jezus helemaal niet op 25 december geboren, maar dat is al eerder op GV besproken.

Bovenstaande antwoorden (14 Nisan) durf ik niet te betwisten, maar wat betreft het herdenken van Jezus dood door de meeste christelijke kerken hangt samen met een hele berekening. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens het christelijke verhaal drie dagen in het graf gelegen, terwijl hij nederdaalde om in die tussentijd de zielen die overleden waren voor zijn komst naar de Hemel te brengen. Hij sterft dus volgens de christenen op de vrijdag voor Pasen, want dan ligt hij vrijdag, zaterdag en zondag in het graf, om op zondag op te staan. De datum is dus niet variabel, maar wordt variabel gevierd, doordat het samenhangt met de eerste volle maan van de lente en de zondag die daar op volgt.

Wanneer Jezus geboren is gaat meer over misleidingen en speculaties. In ieder geval niet in de winter en de geboorte van Christus heeft net zoveel met Kerst te maken als zijn dood en opstanding met de paashaas. Pogingen om de geboortedatum van Christus te achterhalen zijn zinloos. Als deze herdacht of gevierd moest zou moeten worden, had de bijbel dit wel gemeld als ze het wisten. Maar daarom niet getreurt. Ik vind de Kerstdagen de mooiste van het jaar. Zolang de gelovigen dit geloven en daarmee gelukkig zijn gun ik ze dat. Al de overigen maken er maar de dagen van wereldvrede mee. Kerst vrede op aard!

Ik had ergens wel gehoord dat Jezus ook in de lente geboren was. Omdat er lammetjes waren. Al weet ik niet zeker of het lammetjes seizoen in een warmer land anders is. Iemand kon dat ook nog met bijbel teksten aantonen. Alleen heb ik er nu niet veel aan omdat ik echt niet weet waar. (en om nu even het nieuwe testament door te spitten...) Overlijdens datum was wel net als geboorte datum op een dag. Wel wordt er specifieker vermeld dat het rond het paasfeest is. Ik weet niet wat de joodse Pesach data zijn maar christelijk Pasen is altijd de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.