hoe oud is de aarde volgens het Christendom of de islam ?

zelf ben ik totaal niet religieus maar ik hoor van verschillende religieuze dat de aarde. Pakweg tussen de tien en vijftienduizend jaar oud is. word dat zo verteld in de bijbel of koran?

zelf denk ik dan waarom geloven mensen dit toch. hoe verklaren ze de dinosauriers dan en al die fossielen in de grond. laatstaan andere oude beschavingen zo als de romeinen, egyptenaren, mayas, incas, enz enz.

Weet jij het antwoord?

/2500

De ouderdom van de aarde volgens de bijbel is gereconstrueerd aan de hand van de stambomen die er in staan. Er worden ook (absurd hoge) leeftijden genoemd. Net als jij geloven veel mensen, die zich toch gelovig noemen, niet in het ontstaan van de aarde zoals die in het oude testament staat. Ze weten ook wel dat de schrijvers onmogelijk konden weten hoe oud de aarde was. Cijfers in de bijbel hebben vaak een symbolische betekenis, moet je dus niet letterlijk opvatten. Bovendien geven sommige verhalen antwoord op vragen die ten tijde van het opschrijven speelde, zoals de vraag: Hoe oud is de aarde? In die zin voldeed de bijbel aan de behoefte van het volk. De meeste verhalen hebben een onderliggende boodschap. Dat maakt dat de bijbel voor gelovigen zo waardevol is.

Christenen gaan er vanuit dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Volgens de islam weet ik zo niet.

Het eerste deel van je vraag gaat over hoe oud de aarde is volgens het Christendom en de islam. Voor het Christendom (bron 1) geldt het onderstaande: "In de tijd van de Reformatie probeerde men op grond van de Bijbel de ouderdom van de Aarde te berekenen. Dergelijke berekeningen zijn mogelijk op grond van een Bijbelse tijdlijn, die opgesteld kan worden aan de hand van onder meer de geslachtsregisters in het boek Genesis. De schattingen van verschillende theologen liepen tientallen jaren uiteen, maar men kwam in die tijd (rond 1550) op een ouderdom van ongeveer 5500 jaar. Soms werd er gespeculeerd dat de Aarde in het voorjaar of het najaar geschapen zou zijn. Aartsbisschop James Ussher van Armagh (Ierland) ging in 1654 zelfs zover, dat de schepping zou zijn begonnen op 23 oktober, 4004 voor Christus." Voor de islam is het lastiger. Dit vond ik op het marokkoforum (bron 2): "Profeet Mohammed heeft ons niet verteld over hoe oud de aarde is, maar de moslims en de menselijkheid in het algemeen mogen/moeten van Allah kijken hoe de schepping is verwerkt 29:20 "20. Zeg: "Trek op aarde rond en zie hoe God de schepping begint en daarna de latere schepping verwekt." Waarlijk, God heeft macht over alle dingen. " Wel is het duidelijk dag Allah de aarde en de hemels schiep in 6 dagen .. 50:38 "38. En voorwaar, Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is in zes dagen en geen vermoeidheid raakte Ons. " Het tweede deel van je vraag was: 'waarom geloven mensen dit toch. hoe verklaren ze de dinosauriers dan en al die fossielen in de grond.' Voor de feiten die aantonen dat de aarde veel en veel ouder moet zijn dan een paar duizend jaar wordt door gelovigen verschillend gereageerd. Er zijn mensen die beweren dat dinosaurusbotten er speciaal neergelegd zijn door god om ons voor de gek te houden, of er zijn neergelegd door wetenschappers om het bestaan van god te ontkrachten. Ook wordt er creatief gerekend: één dag in het leven van de heerser (of dat nu god of allah is) is 1000 jaar in het leven van een mens. Als je zo rekent dan is de aarde gedurende 6.000 jaar geschapen en is hij ook veel ouder. Weer anderen zeggen dat het scheppingsverhaal symbolisch bedoeld is. Om oprecht vol te kunnen houden dat de aarde inderdaad jong is (zoals de zgn. jongeaardecreationisten doen: zie bron 3) moet je in ieder geval een hoop feiten negeren en bereid zijn om andere zaken niet al te kritisch te benaderen maar direct aan te nemen als waar.

Bronnen:
http://forums.marokko.nl/archive/index.php...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jongeaardecre...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderdom_van_de_Aarde

Er zijn méér dan 300 christelijke denominaties, dus ook redelijk wat verschillende meningen. ;-) Zelf maak ik een onderscheid tss de ouderdom van de aarde en de ouderdom van de mens hier op aarde. De bijbel leert eigenlijk niet dat deze tegelijk zijn ontstaan of geschapen. ;-) Over het ontstaan van onze planeet wordt in de bijbel eenvoudig gezegd: "In het begin schiep God de hemel en de aarde” . Hoe lang geleden de aarde precies werd geschapen zegt de bijbel niet. Het is een handeling die losstaat van de scheppingsdagen die beginnen vanaf genesis 1:3 Bijbelgeleerden hebben daarom geen reden om wetenschappelijke berekeningen omtrent de ouderdom van de planeet te bekritiseren. Wetenschapsmensen schatten de ouderdom van sommige gesteenten op 3,5 miljard jaar, en voor de aarde zelf wordt een ouderdom van 4 tot 4,5 miljard jaar of meer aangegeven. Vanaf vers 3 in genesis 1 begon God met het scheppen of gereedmaken van de aarde ter bewoning voor de mens. Dit duurde 6 scheppingsdagen, de 7de dag ging God rusten. ;-) Er zijn bijbelgeleerden die beweren dat deze scheppingsdagen elk 24 uur duurden, terwijl er anderen beweren dat het over een langere tijdsperiode kan gaan wat volgens mij véél aannemelijker lijkt. God beziet/ervaart immers tijd heel anders dan dat wij deze ervaren. ;-) Over de ouderdom van de mens hier op aarde vanuit bijbels oogpunt, kunnen we bv een sleuteldatum nemen die archeologisch te bewijzen is. Ezra 1:1-3 spreekt over de val van Babylon en over de joden die in ballingschap terugkeerden. Dit gebeurde in 539 en 537 VGT. Als we vanaf deze datums beginnen terug te rekenen wanneer koningen zijn aangesteld en hoelang ze hebben geregeerd, komen we al een heel eind terug in de geschiedenis. De geslachtslijn voert ons dan uiteindelijk tot Adam. ;-) Op deze wijze vertelt Gods Woord ons dat de mens ongeveer 6000 jaar geleden geschapen is. ;-)

Wat betreft het christelijke, men ging/gaat uit van circa 5000 jaar voor de jaartelling. Daarbij kan aangemerkt worden dat God al eerder 'bezig' is geweest. Daarover zijn genoeg theorieën. Wat betreft de islaam, deze is niet te vergelijken met de christelijke gedachtegang. De H. Qur'aan stelt (en als het goed is de Bijbel ook) dat voor God 1 dag als 1000 jaar is van onze berekening. Daarnaast wordt gesteld: 'De engelen en de geest stijgen tot Hem op in een Dag waarvan de maat vijftigduizend is'. Religie gaat echter niet over hoe de hemelen gaan, maar hoe naar de hemel te gaan. Religie gaat over de zingeving van het menselijk bestaan en de verhouding tussen God en mens, terwijl in natuurwetenschappen de wetmatigheden van de materie centraal staan. Zo ver ik weet, is de vraag in de islaam niet beantwoord. Er is geen tijdsbestek aan de schepping of het bestaan van de wereld verbonden. Wel wordt de evolutie van Darwin van de hand gewezen. Maar God weet het beste.

Ja daarom heet het ook geloof ,veel gelovigen denken niet maar geloven iets ja moeilijk om daar mee omgegaan soms. geeft niet als ze anderen maar niet beletten wel proberen te denken ,veel moderne christen en geloven ook steeds minder ,en passen het in of nemen het niet letterlijk wat de paus voor onzin over condooms Over de evolutie enz te vertellen hebben

Christendom: 2011 Islam: 1432

dit antwoord hierboven klopt niet dat is de jaartelling na de geboorte van jezus en na mohammed. in de bijbel ±6050jaar

De jaartelling zoals we die kennen is vanaf de geboorte van Jezus. En tot aan de geboorte van Jezus is ca. 4000 jaar. Ook wetenschappelijk hebben ze nooit verder terug kunnen vinden. Dus de aarde en alles wat daar om heen is is ca. 6000 jaar geleden geschapen.

De aarde is idd ongeveer 6000 jaar oud. De grootte van mens en dier, en de hoge leeftijd die men bereikte, is te verklaren doordat de atmosfeer voor de zondvloed een andere samenstelling had. Er was een veel hogere concentratie zuurstof in de lucht. Je ziet dit in onze tijd terug in de hyperbare geneeskunde. Toegevoegd na 7 minuten: Door de zondvloed, die niet alleen in de Bijbel wordt genoemd, maar ook in vrijwel alle overleveringen van vele volken, is er zo'n enorme druk ontstaan op de aarde dat er in korte tijd " fossielen" zijn ontstaan. En dinosauriers bestaan denk ik nog steeds, alleen in veel kleinere vorm. Niet alleen de mensen werden in de tijd voor de zondvloed heel groot, ook de dieren waren groter dan ze nu zijn.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zondvloed
http://www.ivhg.nl/?Onderwerp=Hyperbare+ge...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100