Moet de automobilist voorrang verlenen aan overstekende voetganger buiten 50 mtr van de zebra?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Wat wil je dan? Omver rijden? Toegevoegd na 1 minuut: De voetganger hoort aan jou voorrang te verlenen in dat geval. Maar als hij dat niet doet, is dat voor jou geen vrijbrief om maar voorrang te nemen.

Nee dat hoeft die automobilist niet te doen. Maar iedereen die iets weet van de verkeerswetgeving, zal er voor zorgen dat die voetganger wel voorrang krijgt. Want in het geval van een aanrijding is de automobilist in principe altijd de klos. Hij is namelijk aansprakelijk, en om onder die aansprakelijkheid uit te komen, wordt een hele toer. Dat komt omdat o.a. voetgangers en fietsers de "kwetsbare" verkeersdeelnemers zijn. Er is hier sprake van "ongelijkwaardige" verkeersdeelnemers, en de kwetsbare verkeersdeelnemer wordt extra beschermd. "Een uitzondering op de grondregel is de regel die van toepassing is op een aanrijding tussen 'ongelijkwaardige' verkeersdeelnemers. Motorvoertuigen aan de ene kant, en ongemotoriseerd verkeer aan de andere kant. Bijvoorbeeld tussen een auto en een fiets, of een snorfiets en een voetganger. Voetgangers, fietsers, eigenlijk alle ongemotoriseerde verkeersdeelnemers worden gezien als de zwakkeren in het verkeer, en worden door de juridische uitleg van een wetsartikel (art. 185 Wegenverkeerswet) extra beschermd. Als motorvoertuigen worden onder meer auto's, snor- en bromfietsen beschouwd, en soms ook trams. Een motorvoertuig levert extra risico voor deze zwakkeren op door hun snelheid en gewicht. De wetgever heeft daarom besloten in dergelijke gevallen alle aansprakelijkheid bij het motorvoertuig te leggen, tenzij ... Dat 'tenzij' is nogal ingewikkeld. Om te beginnen ligt hier alle bewijslast bij het motorvoertuig."

Bronnen:
http://www.anwb.nl/verkeer/aanrijding-en-d...

Alhoewel een voetganger -zoals boven al aangehaald- een zwakke verkeersdeelnemer is die extra bescherming geniet, zou ik de voetganger maar voor laten gaan. In het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) staat in artikel 49 het volgende met betrekking tot de voetgangers beschreven. Voor een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die het trottoir of voetpad volgt (en oversteekt) geldt overigens hetzelfde als voor een voetganger. Artikel 49 1 Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan. ----Verder staat er in dit artikel: 2 Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan. 3 Het tweede lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne. 4 Het tweede lid geldt evenmin, indien voor de voetgangersen de bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperend voetgangerslicht van toepassing is. Over je vraag: Strikt volgens de regelgeving hoeft het dus niet, maar zoals boven in de eerdere antwoorden al te lezen valt trek je als bestuurder altijd aan het kortste eind en is het natuurlijk geen optie de voetganger op de bumper te nemen. De afstand van of tot het zebra (VOP) doet er overigens niet (meer) toe. In het oude RVV van 1966 gold een afstand van ik dacht 15 of 25 meter waarbinnen een voetganger verplicht was gebruik te maken van een zebra.

Nee dat hoeft niet, voor extra veiligheid is die oversteekplaats juist aangelegd. Praktijk is dat veel mensen de moeite niet nemen om juist naar die plek te lopen. Als de oversteekplaats duidelijk zichtbaar is voor het naderende autoverkeer zal de bestuurder extra voorzichtig moeten naderen omdat van deze enige vorm van verkeersinzicht wordt verwacht. Kortom rij je dan de voetganger aan zal het tegen je gebruikt gaan worden in een eventuele juridische/civiele procedure. Andersom geldt natuurlijk ook, de voetganger behoort te weten wat een veilige plek is om over te steken, de voetganger is alleen door de wetgever beter beschermd (de bekende kreet zwakke verkeersdeelnemer). Kortom het kan zijn dat een automobilist in zo'n geval juridisch niet de (gehele) schuld krijgt, maar dat blijft een civiele procedure staan die in ieder geval de basisschade van de voetganger zal vergoeden (tenzij er natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn zoals geheel onverwacht oversteken ed)

Voorrang geven is een plicht Voorrang hebben is geen recht En ook al misbruiken veel voetgangers en fietsers het feit dat ze als zwakkere (kwetsbare) weggebruikers wettelijk meer bescherming hebben zullen automobilisten hen toch moeten proberen te missen. Voorbeeld; Als er een dronken persoon op zijn fiets zonder licht van links door rood rijdt en te hard een kruispunt oprijd, heb je als automobilist er een hele kluif aan om de aansprakelijkheid bij die fietser te leggen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100