Is het mogelijk om peetoom/tanteschap ongeldig te maken/verklaren? En wie kan dat dan doen de ouders of de peter/meter zelf, en hoe?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In onderstaande link staat veel informatie over Peter/Meter zijn. Help! Ik wil een andere peter/meter! Het kan natuurlijk voorkomen dat een peter of meter niet meer aan zijn of haar verplichtingen voldoet, omdat hij of zij het geloof heeft laten varen, onverschillig is geworden, het contact met de ouders van het petekind heeft verbroken, bijvoorbeeld na een echtscheiding of na onenigheid of ruzie. Verhuizing naar het buitenland hoeft geen beletsel te zijn om toch peter en meter te blijven. Zij kunnen immers blijven bidden voor hun petekind en hun belangstelling blijven tonen middels mails, brieven of telefoontjes. In principe hoeft er maar één peter of meter te zijn. Wanneer één van de twee afvalt, bijvoorbeeld door overlijden, dan hoeft er geen nieuwe peter of meter gezocht te worden. De taak van de geloofsopvoeding ligt vooral bij de ouders zelf. Als zij deze taak gewetensvol uitvoeren, is er geen noodzaak om een nieuwe peter of meter te zoeken. Eventueel voogdijschap is juridisch noch kerkrechterlijk gekoppeld aan het peter- of meterschap. Als je eventueel voogdijschap juridisch regelen, dan zal je toch naar de notaris moeten. Blijft over dat er een sterke wens bij de ouders of het petekind leeft om toch een peter en meter te hebben. Het kerkelijk wetboek voorziet niet in deze gevallen. Een wijziging aanbrengen in het doopboek is ook niet gebruikelijk. Daarom moet er een praktische oplossing gevonden worden. Internetpastoor Winfried Kuipers geeft deze suggestie: bij het vormsel mag je ook een peter en/of meter voor het kind vragen. Je zou deze 'vormselpeter'/'vormselmeter' kunnen vragen, ook al zal dat vormsel pas over een aantal jaren plaatsvinden. Het peter/meterschap blijft inhoudelijk hetzelfde, maar wordt dan als het ware een voorbereiding op het vormsel. Bij het vormsel krijgt dit peter/meterschap dan een officiële status. Hierdoor heb je toch een oplossing gevallen waarin de peter en/of meter van de dopeling buiten beeld raken.

Bronnen:
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?...

Peter of meter zijn, komt voort uit RK kerk. Het had vroeger natuurlijk een heel reele functie. Mensen stierven jonger, dus dat kinderen wezen werden, was echt wel ooit aan de orde. Bovendien was het een gezamenlijk zorgen voor de geloofsopvoeding. Zolang ik hier in Brabant woon, hoorde ik bv dat peettante en oom grote cadeaus gaven voor de communie. Tegenwoordig heeft het vrijwel geen betekenis meer. Mensen voelen zich niet meer zo betrokken op de kerk, voor zover ze nog gelovig zijn. Het verband met de kerk is losser. Je kunt het peettanteschap gewoon laten verlopen, als je de mensen voor wie je dat was bv niet meer aardig vindt. Voogdij na overlijden wordt via een testament bij de notaris geregeld. Dus, laat maar zitten, je hoeft niks te doen.

ik weet het niet zeker maar je kan niet ongeldig maken wat god heeft samen gebracht

Bronnen:
frieda

Iets wat niet in een officieel document is vastgelegd kan ook niet ongeldig gemaakt worden. Ongeldig verklaren kun je natuurlijk altijd wel doen, en dat kan je gewoon zelf doen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100