Kun je als je pleegkind ben, een adoptiekind worden ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, maar er zijn nogal wat voorwaarden. "Uit (...) blijkt al dat er specifieke voorwaarden gesteld worden aan aspirant adoptieouders die een Nederlands kind willen adopteren. U moet bereid zijn tot het daadwerkelijk meewerken aan een open adoptie. U moet respect hebben voor de ouders. Dit houdt onder andere in dat u begrip heeft voor het feit dat ook in Nederland iemand een motief kan hebben om niet zelf voor zijn of haar kind te zorgen. U moet eventueel bereid zijn om het kind de voornaam te laten houden die het van zijn ouder(s) kreeg. U moet emotioneel in staat zijn om te gaan met de onzekerheid. Het eerst jaar bent u pleegouder en het is niet zeker dat u uiteindelijk uw pleegkind kunt adopteren. Het komt voor dat een ouder terug komt op de eerder genomen beslissing om afstand te doen en toch zelf voor zijn of haar kind wil zorgen. U mag niet ouder zijn dan 40½ jaar op het moment dat u op de wachtlijst geplaatst wordt. Net als bij interlandelijke adoptie wordt gestreefd naar een leeftijdsverschil van maximaal veertig jaar tussen adoptiefouder en het kind. Dit sluit aspirant adoptiefouders uit die de leeftijd van 41 jaar naderen omdat een Nederlands adoptiekind altijd onder de 1 jaar is op het moment van plaatsing. " Zie verder de bron. Toegevoegd na 6 minuten: Bedenk verder (ook uit de bron): "Wilt u een kind adopteren, dan kan dat ook een kind zijn dat in Nederland geboren is. In de praktijk komt dat echter maar weinig voor. Er zijn in Nederland namelijk maar heel weinig ouders die echt geen mogelijkheid zien zelf voor hun kind te zorgen en die er voor kiezen om de juridische band met hun kind volledig te verbreken. In Nederland worden maar heel weinig kinderen na hun geboorte afgestaan voor adoptie. De afgelopen 10 jaar ging het om gemiddeld 26 kinderen per jaar. Deze kinderen worden voor hun eerste verjaardag als pleegkind bij aspirant ouder geplaatst. Wanneer u wel een voorstel krijgt en u bereid bent het voorgestelde kind in uw gezin op te nemen, wordt het kind in eerste instantie als pleegkind bij u geplaatst. Adopteren is wettelijk pas mogelijk na dat het kind een jaar bij u gewoond heeft. Om te kunnen adopteren moet u een verzoek daarvoor doen aan de rechtbank. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank over dit verzoek."

Bronnen:
https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_...

In theorie wel maar dat gebeurt bijna nooit. De onderstaande tekst komt uit België maar in Nederland is dat niet zoveel anders: "Kan ik mijn pleegkind adopteren? Ja, maar dat is niet zo eenvoudig. In principe blijft het ouderlijke gezag over een pleegkind bij de ouders. De ouders kunnen het kind wel vrijgeven voor adoptie. Deze situaties doen zich echter niet veel voor. Zelfs als ouders jarenlang niets van zich laten horen of niemand nog weet waar ze zijn, kan een kind niet zomaar geadopteerd worden. De ouders moeten immers allebei hun toestemming geven (zelfs ouders die uit de ouderlijke macht ontzet zijn) of er moet een juridische uitspraak zijn die adoptie toestaat. Als beide ouders overleden zijn ligt de zaak anders. Dan kunnen pleegouders gemakkelijker hun pleegkind adopteren. Toch is het niet zo dat pleegkinderen die ‘vrijgegeven zijn voor adoptie' zomaar kunnen geadopteerd worden. Adoptie heeft zijn eigen regels en procedures. Eén daarvan is bvb. dat pleegkinderen zelf moeten gehoord worden als hun pleegouders hen willen adopteren."

Bronnen:
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/thuis-zo...
https://www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/pl...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100