mag een vader zijn 16 jarige dochter tot abortus dwingen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee. Een abortus is een medische ingreep. Voor het ondergaan van een medische ingreep moet het kind zelf toestemming geven. Alleen als het kind jonger dan 16 jaar is kan toestemming of instemming van de ouders vereist zijn. Maar ook dan is de eigen mening meestal doorslaggevend. Bij kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders over de behandeling. Het een en ander is geregeld in Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bronnen:
http://www.ysl.nl/fileadmin/ijsselland/fol...

Nee al ben je de vader van het ongeboren kind of de vader van de zwangere niemand mag je dwingen waartegen dan ook dus ook geen abortus.

s er geen medische of psychische redenen zijn kan een meisje van 16 niet gedwongen worden tot een abortus, ook niet door de ouders.

Ja, als het moeder/kind jonger is dan 12 jaar. Tussen de 12 en 16 jaar moet het moedermeisje een overeenkomst met de ouders sluiten, Na de 16 jaar is een meisje volledig handelinsbekwaam en is het eigen keuze. De huidige abortuswetgeving in Nederland De regelgeving omtrent abortus is vervat in artikels 82a en 296 van het Wetboek van Strafrecht en de Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap, kortweg Wafz. Aan deze wet liggen, zoals staat te lezen in de considerans, twee waarden ten grondslag. Enerzijds betreft dit de rechtsbescherming van ongeboren menselijk leven, anderzijds het recht van de vrouw op hulp bij ongewenste zwangerschap.Abortus provocatus is volgens het artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht (Titel XIX A - Misdrijven tegen het leven gericht) als misdrijf strafbaar, maar de Wet Afbreking Zwangerschap geeft een aborterende arts een strafuitsluitingsgrond, wanneer hij tot de bevinding is gekomen dat de vrouw verklaart zich in een "noodsituatie" te bevinden. De beslissing hierover ligt soeverein bij de vrouw. De vader van de foetus heeft geen recht op medezeggenschap. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt verder dat minderjarigen boven de 16 volledig handelingsbekwaam zijn ten aanzien van het aangaan van een geneeskundige behandeling, zoals abortus. Meisjes jonger dan 16 moeten hierover met hun ouders overleggen.De Wafz bepaalt niet tot in welk stadium van de zwangerschap de arts abortus mag uitvoeren. Artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt echter dat "het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven" gelijk staat aan "een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven". Op basis van de huidige stand van de medische wetenschap mag volgens de Ministeries van Volksgezondheid en Justitie daarom abortus op menselijke foetussen in Nederland tot 24 weken (5,5 maanden) na de bevruchting uitgevoerd worden als aan een aantal regels voldaan is. Een van die regels is dat de uitvoering van de vruchtafdrijving voorafgegaan moet zijn door een bedenktijd van minimaal 5 dagen, en dat de abortus moet worden uitgevoerd door een medicus. Toegevoegd na 6 minuten: Volledige handelingsbekwaam zijn hoeft niet altijd, kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak niet in staat voor zichzelf te zorgen, in dat soort situaties is toch toestemming van de verzorgende nodig.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100