Hoe zorg je er voor dat kinderen van 11/12 jaar groep 7 van de basis school, stoppen met pesten?

Mijn zusje zit in groep 7 in een dorp op school.
Zij is altijd het mikpunt van al het gepest.
Maar het zijn altijd de algemene dingen die tegen haar worden gezegd;
- Je stinkt
- Je bent dik
- Je bent lelijk
- Kut buitenlander
Mijn zusje is erg slim voor haar leeftijd en ze kan af en toe wel iets te bijdehante opmerkingen maken. Maar ze stinkt niet, is niet dik en al helemaal niet lelijk. Ik begrijp niet waarom ze haar nou altijd moeten hebben en tot overmate van ramp doet de lerares er helemaal niets aan! Die ziet het soms gewoon gebeuren en het meeste wat ze dan zegt is: ah, dat is ook niet aardig om te zeggen jongens.
Zo iets kan je toch niet snappen?
Het stomme is dat ik er zelf niets aan kan doen.
Je zusje komt elke dag huilend thuis van school en je bent totaal machteloos.
Of is het wel een tip om naar die kinderen toe te gaan om er wat van te zeggen? Dat lijkt mij niet, aangezien ik denk dat die kinderen dat alleen maar grappig vinden.
Wat kan hier aan gedaan worden?
Zijn er misschien anti pest programma's die we de school kunnen aanbieden?

Toegevoegd na 6 uur:
Mijn zusje is al een paar keer naar verschillende scholen gegaan, niet ivm pesten maar ivm verhuizingen etc.
Het probleem in haar klas nu is, dat het echt een dorps school is.
Mijn ouders hebben er al veel aan proberen te doen en zijn al vaker naar de school gestapt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Is het misschien mogelijk met die lerares erover te praten? Dat je het niet eens bent met hoe zij erop reageert. Dat die kinderen er zo niets van leren en gewoon doorgaan als ze steeds lief blijf zeggen dat het niet aardig is wat ze doen. Toegevoegd na 1 minuut: Oftewel, dat die lerares strenger moet worden!

Dit is HEEL MOEILIJK te stoppen. Helaas zijn er nog steeds heel veel kinderen die pesten, en nog erger, die gepest worden. Er zijn wel websites waarje info kan vinden, en ook steun bv: http://www.eilbracht.web-log.nl/

dit heb ik vroeger ook gehad, ik werd meesta inelkaar geslagen en ze noemden mij neusgorilla... maar hoe dan ook,, mijn moeder ging met mijn rector praten, en gaf aan dat dit niet langer verder kon. meestal gaat de rector met de kinderen praten, en hier worden de meeste schijterig van. en als het verder gaat gaat de rector met ouders praten, totdat het probleem is opgelost.

Ik zou naar de directie stappen en vragen of er een beleid is voor pesten. Zo ja, wat voor sancties zijn er en waarom wordt er dan niets aan gedaan. Het is jouw goed recht om voor je kind op te komen en zij weten zelf wat de gevolgen voor het kind later zijn. Dit kan zo niet, klagen dus en ze met de neus op de feiten drukken. Doen ze hier niets mee, zou ik ze alvast in het vooruitzicht ztellen dat ik het anders hogerop zoek. Toegevoegd na 11 minuten: ztellen moet zijn stellen. Je zou dan als je het hogerhand wilt spelen een klacht kunen neerleggen bij; de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO). Iedere school heeft de inspanningsverplichting om een veilige schoolomgeving te waarborgen. Door het ontbreken van een pestprotocol of beleid op dat terrein, voldoen ze niet aan de verplichting en worden dus stevig aangepakt. De commissie zal dan de school aanspreken en dwingen hier wat mee te doen. Toegevoegd na 17 minuten: Je zou dus je ouders naar de school moeten sturen om te praten, desnoods ga je zelf mee als zij niet assertief genoeg zijn. Toegevoegd na 18 uur: n.a.v. je toevoeging zou ik adviseren om een brief naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs te sturen. De school blijft in gebreke, ze zijn op de hoogte en doen er dus verder niets mee. Je zusje moet nog een heel jaar!

Bronnen:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmi...

Je zusje valt, om wat voor reden dan ook, buiten de groep. Misschien wel omdat ze slimmer is dan de rest. Vervolgens maken een paar kids van de grote groep een paar rotopmerkingen, en als ze daar goed op reageert, is daarmee de kous af. Reageer je als geplaagde (want dat is het dan nog) niet goed, dan wordt het gepest, iets dat continu is en vaak 'massaal' en erg slopend. Bedenk hierbij wel: het ligt deels aan het gedrag van je zusje, maar dat betekent niet dat zij minder zou zijn dan die pesters die kennelijk een zondebok nodig hebben om zich stoer te voelen. Alleen heeft ze nu nog helemaal niets aan die wetenschap :-( Snuffel eens rond op deze sites, ze hebben veel tips en links: - http://www.pestweb.nl/aps/pestweb - http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra057/begin.html - http://pesten.startpagina.nl/ - http://www.omgaanmetpesten.nl/ - Wat technischer: http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=104955 Overigens laat die juf een behoorlijke steek vallen als ze niets doet. Misschien voelt ze zich machteloos, maar dan nog is het ook een deel van haar taak om te proberen in te grijpen, en ze moet zeker onderscheid kunnen maken tussen onschuldig plagen waarbij steeds een ander kind even de pineut is, en structureel, ondermijnend pesten waarbij steeds hetzelfde kind de dupe is. Dapper dat je hulp zoekt voor je zusje, en ik hoop dat jullie in deze en andere info dingen vinden waar jullie iets aan hebben.

Bronnen:
Zelf erg gepest als kind.

Iets dat wel kan helpen is de hele klas erbij betrekken. Maar daar heb je wel de hulp van de lerares bij nodig. Eerst uitleggen hoe het pesten in zijn werk gaan, wie is de pester, de gepeste, meelopers en toeschouwers. Dan aan de hele klas vragen hoe zij het vinden dat de pester pest. Vaak hoor je dan dat de rest van de klas (de toeschouwers) het helemaal niet leuk vinden, het eigenlijk best zielig vinden voor degene die gepest wordt. Dan bespreken wat ze kunnen doen om dit gedrag te stoppen, als klas. Vaak voelt de pester zich dan zo in de minderheid dat hij zich wel gedeisd houdt. Hij denkt nl dat zijn gedrag stoer is. Maar wat zeker ook belangrijk is, is dat degene die pest hulp krijgt want dat is bijna altijd een kind (of kinderen) die het zelf moeilijk heeft en weinig zelfvertrouwen. En ook voor je zusje is het belangrijk dat zij meer zelfvertrouwen krijgt en dat gaat uitstralen. Er zijn hele goede cursussen die haar daarbij kunnen helpen.

Ik zou inderdaad naar de directeur stappen met je verhaal en dan voorstellen om een anti-pestbeleid in te voeren op de hele school. Zo komt je zusje niet onder de super-aandacht en wordt ze niet als de aanstichster hiervan gezien, maar wordt het een algemeen beleid dat de school kan invoeren, voor alle groepen. Er zijn veel basisscholen die zo'n anti-pest beleid hebben ff googelen en daar is veel info over te vinden waar zo'n directeur mee aan de slag kan. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar al ben je 14 jaar, dan nog kan jij naar de directeur stappen hierover. Misschien kan je dan ook wel aangeven dat je best wilt helpen daarmee, samen met zijn hulp. Op de school van mijn zoontje zie ik voor klasramen bijvoorbeeld A3 vellen hangen waarop leerlingen hun mening over pesten hebben kunnen geven. Toegevoegd na 6 uur: ivm toevoeging. Ook al zijn je ouders naar school gestapt, blijkbaar wordt er niks gedaan. Ze zouden echt gericht moeten vragen om een anti-pestbeleid/programma en op velen scholen hebben ze die, dus genoeg voorbeelden.

Als je nog vertrouwen hebt in de lerares, zou er nog een gesprek met haar moeten plaatsvinden, anders met de directie. De lerares, en anders de school, moet weten dat de ze tot nu toe niet de juiste maatregelen heeft getroffen. Misschien helpt een tweede gesprek om haar wakker te schudden, zodat ze de klas radicaal anders gaat aanpakken. Er kan best een antipestbeleid op de school bestaan, maar dat valt of staat bij de uitvoering ervan en die is grotendeels in handen van de leraren. Helaas is niet elke leraar in staat een onveilige klas weer veilig te maken. Dat is ook erg moeilijk, vooral als de verhoudingen al door de leerlingen zelf bepaald zijn. Pesten in je jeugd is niet alleen heel naar als je kind bent, maar kan je ook schaden voor het leven. Er moet dus echt iets veranderen. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om een onveilige klas weer voor iedereen veilig te maken. Als de lerares en de school daarin niet slagen, zul je als ouders zelf maatregelen moeten treffen. Omdat de bevoegdheid van de ouders niet verder reikt dan tot het klaslokaal, kan ik me voorstellen dat overgegaan moet worden op overplaatsing naar een andere school. Dat geeft geen garantie dat de klassen daar wel veilig zijn, maar er kan in ieder geval weer met gelijke kansen gestart worden en de leraren kunnen vooraf ingelicht worden over voorgaande ervaringen met pesten. Eén ding is zeker: er moet iets gebeuren! Hoe eerder, hoe beter.

treurig om te lezen dat er, na zoveel aandacht er is aan geschonken, zoveel publiciteit over is geweest, scholen toch niet bekwaam zijn, om hier tegen op te treden. Je spreekt van je zusje, misschien verstandig, om dit onderwerp eens samen met je ouders te bespreken. Maar wat vind je zusje erzelf van ?? Lief dat jij het opneemt voor je zusje, maar wil jou zusje dat zelf ook ? Zo zie je, dat pesten meer is dan pesten alleen, het werkt een stuk verder door, dan menigeen denkt. Er zijn al veel antwoorden gegeven waar je terecht kunt voor hulp, maar mij lijkt toch het beste, om ook dit even met jullie ouders te bespreken, maar vraag wel je zusje, of zij dit ook graag wilt. Je kan nog zoveel hulp aanbieden, maar als je zusje die hulp niet wilt, dan krijg je daar weer ruzie over.

Soms moet je gewoon hard terugslaan: de maatschappij is nu éénmaal gevormd door de mens(-heid) en die floreert nu eenmaal nog steeds op primitieve evolutionaire eigenschappen als "geldingsdrang" (= altijd de beste willen zijn,liefst ten koste van anderen),om maar met de " grote massa" mee te kunnen gaan (= "overlevingsdrang"),om toch voorál maar geaccepteerd te worden/blijven. (het laatste heet dan zo mooi: "socialisatie" = aanpassen aan de "normen" en "waarden" van de gevestigde orde/regels van de dan heersende soort). Gewoon zelf je mannetje/vrouwtje staan (= assertief zijn,d.w.z.:verbaal----dus níet fysiek: door vechten e.d.---oftewel d.m.v. woordgebruik en argumenten,van je "afslaan" . Tja,de mensheid is nu eenmaal nog altijd een primitieve soort die in de "meerwaarde" van geweld (of die nu verbaal of fysiek is) gelooft. In dit geval mag je bést voor jezelf opkomen,zéker wanneer een onderwijzeres het ---als sturende factor die zij zou moeten zijn--- laat afweten. Toegevoegd na 2 minuten: Bijna zou ik je aanraden: probeer hun zwakheden/onvolkomenheden te ontdekken en reken hún daar----verbaal--- op af

Je vader of moeder moet met de onderwijzeres gaan praten: zij moet zorgen dat er niet wordt gepest op school, ze moet daar een les aan wijden. Er bestaat speciale lesstof voor. Als dat niet helpt, naar de directeur, en als dat niet helpt naar de onderwijsinspectie. Heel belangrijk is voor je zusje is dat zij ziet dat je ouders haar serieus nemen en voor haar opkomen. Ik werd als kind in een bepaalde klas ook gepest, mijn vader ging ook nog naar de ouders van de aanvoerder van de pesters. Hij deed dat prima. Dus: vooral je ouders moeten het niet laten passeren, mogen het niet laten passeren. Ook mijn dochter werd in een klas gepest. Daar ik de oppas toen onmiddellijk op afgestapt, een stevig gesprek en het pest hield op. Helaas zijn kinderen, net als volwassenen kuddedieren, die de aanvoerder volgen. En plagen wordt snel pesten, en dan hoeft er absoluut niets mis te zijn met iemand, tenminste met mij is niets mis. Je valt ergens door op, iemand begint en de rest volgt. Doen hoor, zeg tegen je ouders dat ze naar school moeten gaan!!!

Je hebt al heel veel goede tips gekregen. Het is denk ik goed te bedenken dat pesters (bijna) altijd zelf ook heel onzeker zijn. Alleen uiten zij dat in pestgedrag. Want als je pest, voel je je machtig en sterk. Maar eigenlijk zijn ze zelf heel bang. Vaak is er met met zulke kinderen wat aan de hand, wat ook aangepakt moet worden. Ze moeten leren dat ze met pesten de ander ongelooflijk veel pijn doen (want dat hebben ze zelf niet door) en ze moeten leren hoe ze met hun eigen onzekerheid om moeten gaan. Dus het pesten moet direct stoppen en de pesters moeten met zichzelf aan het werk. En de school en de ouders van de pesters moeten hiervoor gaan zorgen. En voor je zusje zal zeker actie ondernomen moeten worden. Er is onderzocht dat kinderen die gepest zijn later veel psychische problemen kunnen krijgen (depressie, angsten, onzekerheid). Het is dus iets wat je niet kunt afdoen met: "ach, het hoort erbij" of "het is niet zo erg". Want dat is het wel!

Na heel veel goeie tips, wil ik er nog eentje aan toevoegen. Je zusje is vaak van school veranderd zeg je. Ze komt dan steeds weer in een klas waarin vriendengroepjes al zijn gevormd. Vaak zijn deze kinderen al met elkaar opgetrokken vanaf de peuterschool en vanaf die leeftijd accepteren ze elkaar (nog) prima. Als er dan een nieuw meisje in de klas komt, wordt ze heel kritisch beoordeeld. Als het een mooi meisje is kan het zijn dat de andere meisjes jaloers zijn op haar en haar gaan pesten. Hetzelfde kan ook gebeuren als ze boven normaal presteert of een andere huidskleur heeft. Ik weet niet hoe groot die groep is die haar pest, maar ze zou de pesters kunnen uitnodigen bij haar thuis. Geen meerdere pesters tegelijk, maar misschien eentje die niet pest tezamen met een pester of een pester in d'r uppie. Durft ze dat niet, dan zou je moeder een van die pesters kunnen uitnodigen. Ze zou tegen zo'n meisje kunnen zeggen: "Hey, jij zit bij mijn dochter in de klas hè? Leuk! Zou je het leuk vinden een keertje bij ons te komen spelen?" En als het kind dan komt, dan haar een beetje verwennen en zeggen dat ze blij is dat haar dochter nu een vriendinnetje heeft omdat ze die nog niet had. Het beste is de ergste pester eruit te pikken, want deze zal hopelijk tegen die andere pesters zeggen dat je zus toch wel meevalt en dat ze haar niet meer moeten pesten. Ik hoop voor jullie allemaal dat het gepest gauw ophoudt, want het kan iemand tekenen voor het leven.

Stap naar de ouders van de kinderen. Ouders kunnen hun kind het beste in de gaten houden en wanneer ze op school zitten, kunnen die ouders dan altijd zeggen dat er op ze gelet moeten worden.

Kijk eens op http://www.pestweb.nl Daar kan ze chatten met medewerkers misschien geven die haar tips. Ook kun je iemand bellen om er over te praten. Uiteindelijk moet er echt wat gebeuren. Zit je zusje er echt mee? Dan kun je ook een 'kanjer training' doen. Daar leer je allemaal trucjes waardoor je de pesters op hun nummer zet!! Heel veel succes!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100