Waarom willen ze nu precies de Hedwigepolder onder water zetten?

Ik doe een betoog over de Hedwigepolder, maar ik kan nergen precies vinden waarom ze de Hedwigepolder onder water willen laten zetten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In wezen is het vanwege de conventie van Bern, waarin op Europees niveau is besloten de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen. Dit houdt in dit geval in dat er geen getijdengebied verloren mag gaan, omdat deze gebieden enorme hoeveelheden trekvogels van energie voorzien. Om na het uitdiepen vanwege economische motieven toch dezelfde hoeveelheid getijdengebied over te houden moest er compensatie worden gevonden, in dit geval was dat de Hedwigepolder die bij het getijdengebied zou moeten worden gevoegd. Persoonlijk denk ik dat we in Nederland wel eens denken dat we de natuur maar het beste alleen in het buitenland kunnen beschermen, omdat het hier vanzelfsprekend offers vraagt en geld kost. Nederland heeft echter deze conventie getekend en is daardoor ook juridisch aanspreekbaar op schendingen van de conventie. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp De discussie zou dan moeten zijn. Willen we uit het verdrag stappen en is het echt bindend. Daar is hier een forum over te vinden: http://www.quora.com/Is-the-Berne-convention-binding-upon-signatories Toegevoegd na 16 minuten: laatste link is een misverstand Berne convention is veel ouder en gaat over auteursrechten. Hier een casus in Italie. Je ziet dat via de conventie van Bern Europese richtlijnen zijn opgesteld en dat nationale wetgeving deze richtlijnen duidelijk schendt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-008668+0+DOC+XML+V0//NL

Om de vaargeul zo te kunnen verdiepen ten behoeve van de Antwerpse haven en een stukje, zoals dat zo mooi heet 'natuurcompensatie' (gewonnen land teruggeven aan de natuur)- het zou weer een natuurgebied moeten worden. Het is ooit allemaal zo afgesproken, maar sinds 2008 wordt er toch weer een beetje over gesteggeld, met name, uiteraard, door de mensen die op het herwonnen land wonen / het land gebruiken. Ook zouden andere gebieden ontpolderd kunnen worden, maar dat zou een minder samenhangend natuurgebied opleveren. Alles en meer hierover in de link.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogin_Hedw...

In een verdrag tussen Nederland en België over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven werd vastgelegd dat de polder weer bij het Verdronken Land van Saeftinghe aangesloten zou worden (door het doorsteken van de dijken) bij wijze van natuurcompensatie (meer ruimte voor de Westerschelde). Vanwege dezelfde reden zou in België het aangrenzende deel van de Prosperpolder ook worden heraangesloten bij het Verdronken Land.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogin_Hedw...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100