Ik wil met drie vrienden gaan samenwonen. Wat zijn de regels wat betreft inschrijving bij de gemeente?

We zijn drie studenten.

Weet jij het antwoord?

/2500

De regels voor studenten voor inschrijving bij de gemeente zijn niet anders dan voor anderen. Je gegevens worden opgenomen in de Basisregistratie Personen. Lid 1 en lid 2 van artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen zijn van toepassing: Artikel 2.39 1. De ingezetene die zijn adres wijzigt doet hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft. 2. Hij doet niet eerder aangifte dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging. Hij doet in de aangifte mededeling van de datum van adreswijziging en van de gegevens over het nieuwe en het vorige adres. 3. (...) en artikel 4.17 is van toepassing: Artikel 4.17 Het college van burgemeester en wethouders kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen: a. ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52; b. aan degene met een woonadres in de gemeente die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is. Je bent dus verplicht om uiterlijk vijf dagen na je verhuizing je in te schrijven bij je nieuwe gemeente. Als je dit niet doet, dan riskeer je een boete van € 325,-. Bij veel gemeenten is het mogelijk om je digitaal (door middel van DigiD) in te schrijven. Inschrijving kan ook schriftelijk of persoonlijk op het stadhuis. Kijk van tevoren op de website van je nieuwe gemeente wat er daar mogelijk is en welke documenten nodig zijn bij je inschrijving. Bij de aangifte zal je kunnen aangeven dat je student bent en met twee andere studenten in één huis zal gaan wonen. Voor de (regels rond de) inschrijving is dit echter niet erg van belang. Alleen als er sprake is van één hoofdbewoner en wanneer de andere studenten gaan inwonen bij de hoofdbewoner, gelden er andere regels. Alleen de hoofdbewoner heeft dan een huurcontract (of is eigenaar van het huis); de anderen niet. Inschrijving van de andere studenten bij de gemeente is dan ook nodig, maar daar zijn dan extra formulieren bij nodig. De hoofdbewoner moet dan bijvoorbeeld toestemming geven voor de inwoning van de anderen in zijn huis. N.B.: De nieuwe gemeente zorgt ervoor, dat je oude woonplaats op de hoogte wordt gesteld van je verhuizing. Je hoeft je dus niet uit te schrijven bij je oude gemeente.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistra...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/#Hoo...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/#Hoo...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100