mag een arts die uitgeschreven is uit het artsenregister, zich arts blijven noemen?

Toegevoegd na 1 dag:
kan iedereen het big-register raadplegen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Op grond van artikel 4 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) mag alleen degene die in een register is ingeschreven, de gegeven benaming als titel voeren. Artikel 4 1.Aan degenen die in een register ingeschreven staan, is het recht voorbehouden de in artikel 3, eerste lid, aan de hoedanigheid waarin zij ingeschreven worden, gegeven benaming als titel te voeren. 2.Het is degene wie het recht tot het voeren van een in deze wet geregelde titel niet toekomt op grond van het eerste lid, verboden deze titel, een daarop gelijkende benaming dan wel een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken, aangegeven met toepassing van artikel 93 of daarmee in hoofdzaak overeenstemmend, te voeren. 3.Zolang een inschrijving in een register geschorst is, wordt de betrokkene gelijkgesteld met een niet-ingeschrevene. 4.Waar in deze wet of in daarop berustende bepalingen personen met een der in artikel 3, eerste lid, vermelde benamingen worden aangeduid, worden, voor zover niet anders blijkt, daaronder verstaan degenen die in het betrokken register ingeschreven staan. Toegevoegd na 1 uur: Artsen die niet meer voldoen aan de eisen voor registratie in het BIG-register mogen zich arts blijven noemen als daaraan ‘niet-praktiserend’ wordt toegevoegd. De toevoeging af korten tot n.p. is deze artsen niet toegestaan. Art 2 lid 4 van de BIG zegt: alleen personen van wie de registratie in het register is doorgehaald vanwege het niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdelen b of c, van de wet en die daaruit niet zijn verwijderd op grond van de artikelen 7, onderdelen c of d, of 42, derde lid, van de wet en die niet zijn geschorst op grond van artikel 48, eerste lid, onderdeel d, van de wet mogen hun gewezen titel onder de toevoeging van «niet praktiserend » blijven gebruiken. Met andere woorden: dit artikel geldt alleen als de inschrijving is doorgehaald op eigen verzoek of omdat de arts niet heeft voldaan aan de herregistratie-eisen. Omdat niet-praktiserende artsen geen geen dragers meer zijn van de volwaardige artsentitel en de daarbij behorende bevoegdheden mogen zij geen geneeskundige handelingen verrichten en ook geen recepten uitschrijven. Artsen die ooit vanwege tucht- of strafrechtelijke maatregelen uit het BIG-register zijn verwijderd of die geschorst zijn, mogen hun titel helemaal niet meer gebruiken. Ook niet met de toevoeging ‘niet-praktiserend’. Toegevoegd na 1 dag: Iedereen kan het BIG-reg. raadplegen https://www.bigregister.nl

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/Hoof...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/Hoof...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024841/teks...

Nee, om de titel "arts" te mogen gebruiken, moet deze zijn ingeschreven in het BIG-register. Wat wel mag, is zich aanduiden als "arts (niet praktiserend)" zodat de buitenwereld kan zien dat de desbetreffende persoon tot arts is opgeleid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100