kan een bestuur van een stichting ook anders dan in een vergadering, besluiten nemen?

als men telefonische navraag doet en de meerderheid zegt ja tegen een voorgenomen besluit, geldt dat dan als een rechtsgeldig bestuursbesluit?

Toegevoegd na 7 uur:
naar aanleiding van eerste antwoord: dus als een bestuurslid rondbelt en hoort dat meer dan de helft van de bestuursleden voor een besluit is, en hij raadpleegt het lid dat tegen blijkt te zijn, dan kan zo een geldig besluit tot stand komen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is een groot verschil tussen a) telefonisch rondvragen, b) buiten de vergadering besluiten nemen waarbij een schriftelijke stemming vereist is en c) telefonisch vergaderen . a) Zoals u de vraag stelt lijkt het meer op telefonisch rondvragen en kan er op voorhand geen Besluit worden genomen. Deze werkwijze is bedoeld om te peilen of een voorstel tot een Besluit enige kans maakt aangenomen te worden. b) Buiten de vergadering besluiten nemen kan, mits alle leden van het Bestuur instemmen met deze wijze van besluitvorming en zij hun stem schriftelijk uitbrengen. Onder het schriftelijk uitbrengen van een stem wordt ook begrepen het uitbrengen van een stem per fax of per e-mail. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt aantekening gemaakt van de buiten vergadering genomen besluiten en dat aan de vereiste voorwaarde (schriftelijk stem uitgebracht) is voldaan. c) Telefonisch vergaderen is een telefoongesprek voeren met meer dan twee personen. De deelnemers bevinden zich op verschillende locaties maar voeren via vaste of mobiele telefoon gezamenlijk overleg via een dial-in of dial-out. Alle leden van de Raad van Bestuur dienen daarmee in te stemmen en er dient in de notulen melding van te worden gemaakt. Beide vormen van besluitneming dienen opgenomen te zijn in de reglementen, met inachtneming van de statuten.

een dergelijke handeling kun je een telefonische vergadering noemen dus ja dat kan

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100