Kunnen bewoners uit een koopflat worden gezet?

Is het mogelijk dat mensen uit hun koopflat gezet kunnen worden, als zij stelselmatig ellende en overlast veroorzaken? Vandalisme, fietsen stelen, drugs dealen, geluidsoverlast etc.
De flat heeft zoals de meeste flats een vereniging van eigenaren, wellicht is dat interessant om erbij te vermelden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ga uit van het Modelreglement van de VVE. Daarin staan enkele sancties bij ernstig overlast. Ik ga niet in op de vele juridische details, die zal ik u besparen. Om mee te beginnen: er moet zeer deugdelijke documentatie zijn voor de VVE iets kan beginnen: video's, geluidsopnames/metingen, foto's etc. wie eist, bewijst! In de eerste plaats een boete ( art 41 reglement VVE). De VVE kan een boete opleggen. De procedure is met waarborgen omgeven dus is een boete opleggen al geen sinecure. Reageert de bewoner niet , dan kan uiteindelijk de rechter bepalen dat deze boete betaald dient te worden. Gebeurt dat niet dan is beslaglegging en executie mogelijk, het huis wordt verkocht en de bewoner staat op straat. Een kort geding is mogelijk maar uitermate lastig vanwege de bewijsvoering. In dat geval moet bewezen worden dat bewoning door overlastgever geen minuut langer geduld kan worden. Zou de rechter daarin meegaan, dan kan hij een dwangsom opleggen. Wordt die bij overtreding niet betaald, ook dan beslaglegging en mogelijk executie. De derde route is ontzegging van het gebruik ( art. 39 modelreglement VVE). Na een ingewikkelde procedure met diverse vergaderingen van de VVE kan met telkens twee derde meerderheid worden besloten dat de bewoner het gebruik wordt ontzegd. Deze kan in beroep gaan bij de kantonrechter en dan gaat de procedure nog weer langer duren. Uiteindelijk kan de bewoner gebruik ontzegd worden. Dat hele proces duurt heel lang en garantie dat het lukt is gering. Voorkomen is beter dan genezen. Een verstandige VVE zorgt dat selectie aan de poort ( ballotage, een thema in het gebouw, zoals bewoning door alleen alleenstaande vrouwen, of homostellen, of 50 plussers of klassieke muziek minnaars) alvast de eerste horde is. En uiteraard eerder optreden als er problemen dreigen te ontstaan.

Mensen uit een koopflat laten zetten is niet makkelijk. Er zullen meerdere aanwijzingen moeten zijn voor criminele activiteiten en dan is het eerder een juridische kwestie dan iets anders. In veel gevallen is het bij een koopflat verplicht om een bijdrage te betalen aan de vereniging van eigenaren. Maar of je als vereniging van eigenaren enige invloed hebt om mensen te weigeren betwijfel ik. Een andere manier waardoor mensen uit hun koopflat worden gezet is dat de erfpacht (in veel grote steden wordt de grond onder flats verpacht) afloopt. Maar dit heeft betrekking op de hele flat. Toegevoegd na 1 minuut: Als lid van de vereniging van eigenaren kun je echter wel meer invloed uitoefenen om criminele praktijken te stoppen.

De opiumwet biedt mogelijkheden. Artikel 13b Opiumwet 1.De burgemeester is bevoegd tot oplegging van eenvlast onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Bijzonder aan deze bepaling is dat niet hoeft te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Na sluiting, die tijdelijk is, kan een onteigeningsprocedure worden opgestart.

Bronnen:
http://www.burgemeesters.nl/files/File/Pri...

Naast het bovenstaande antwoord kan een gemeente (burgemeester) een persoon of een groep personen een gebiedsverbod opleggen als de veiligheid van het gebied in gevaar komt. Ook de VVE kan ingrijpen en de overlast verzorgers aanspreken op het gedrag en zonodig beperkingen opleggen aan de desbetreffende personen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100