welke wet is er, maar is eigenlijk totaal onnodig?

Zoals bijvoorbeeld de wet over wiet.
In de wet staat dat het verboden is, maar het is gedogen en het mag dus wel.
Zijn er nog meer wetten die wel aanwezig zijn maar niet toegepast worden?
Of wellicht ook wetten die echt onnodig zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een zeer actuele en altijd genegeerde wet (of reeks wetten ) : Kinderen hebben recht op opvoeding door, omgang met, verzorging door beide ouders. Kinderen en ouders hebben recht op familylife ( EVRM ) Omgang tussen kinderen en ouders kan slechts ontzegd worden als omgang een ernstige bedreiging zou vormen voor de ontwikkeling van het kind. Het is overheden niet toegestaan zich te bemoeien met het prive leven van haar burgers. Al deze wetten worden zeer, zeer vaak overtreden. Elk uur komen er 2 kinderen bij in ons land ( een jaar telt 8000 uur, het betreft 17000 kinderen ) die elk contact met (meestal) de vader verliezen na een echtscheiding. Veelal legt de rechter geen omgangsregeling op. Dat mag van de nederlandse wet niet, maar ook internationale verdragen verbieden een rechter om dat te doen. Als er wel omgang opgelegd wordt en de moeder negeert het, gebeurt er niets. Als je dat voor de rechter laat komen, wordt de omgangsregeling alsnog stop gezet omwille van "rust" voor de kinderen. Het gezamenlijk gezag blijft wel in stand. De vader wordt immers niet gehinderd in het uitoefenen van zijn gezag (terwijl hij z'n eigen kinderen nooit ziet). Het hele familierecht zit wat dat betreft vol met mishandeling van kinderen en vaders. Politicie kunnen er geen punten mee scoren, dus er gebeurt niets. In de ons omringende landen is het al niet beter. (En nu krijg ik natuurlijk de moeders over me heen die ervaringen hebben met vaders die niet naar hun kinderen omkijken. Voor alle duidelijkheid, heb ik het niet over die situaties in het betoog hierboven ).

Tot voor kort waren 2 wetten die erg nutteloos waren: De eerste was dat de doodstraf nog toegepast mocht worden, en de tweede dat de eerste regel niet meer geldig was. Dat is dus eerste klas nutteloos. Vandaar ook dat deze regels zijn afgeschaft rond 2004 (!).

Het rookverbod in kroegen, treinen, coffeeshops (je mag er wel blowen maar geen peuk opsteken (??) en op het perron onder zo'n groot afdak waar je feitelijk gewoon buiten staat; ook zoiets..tja..apart zal ik maar zeggen..

Door het rode licht lopen valt tegenwoordig ook onder het gedoogbeleid.

Dat gedeelte van de woningwet wat betrekking heeft op de welstandstoets. Als ik om me heen kijk is men nergens in staat om te beoordelen wat mooi of passend in de omgeving is.

Hier de top 10 van rare, en volgens mij onnodige, Engelse wetten: Rare wet #1: Het is illegaal te overlijden in de Houses of Parliament. Rare wet #2: Het is een daad van verraad een postzegel met daarop de beeltenis van de Britse koning of koningin ondersteboven te plakken. Rare wet #3: Het is in Liverpool een vrouw niet toegestaan topless in het openbaar te zijn behalve als ze werkt als bediende in een winkel voor tropische vissen. Rare wet #4: Het eten van mince pies (pasteitjes) op eerste kerstdag is verboden. Rare wet #5: Als iemand op uw deur in Schotland klopt en uw toilet wil gebruiken, bent u verplicht deze persoon binnen te laten. Rare wet #6: In het Verenigd Koninkrijk mag een zwangere vrouw overal waar ze maar wil haar behoefte doen, ook in de helm van een politieman Rare wet #7: Het hoofd van elke dode walvis dat wordt gevonden op de Britse kust wordt automatisch eigendom van de koning, de staart gaat naar de koningin. Rare wet #8: Het is illegaal de belastinginspecteur hetgeen je niet wilt dat hij weet, niet te vertellen. Maar het is legaal hem informatie niet te vertellen waarvan je het niet erg vindt dat hij het weet. Rare wet #9: Het is niet toegestaan de Houses of Parliament te betreden in harnas. Rare wet #10: Het is legaal een Schot binnen de oude muren van de stad York te vermoorden, maar alleen als hij pijl en boog bij zich draagt.

Bronnen:
http://www.pinkbullets.nl/2008/04/raar/top...

Artikel 10 van het personen- en familierecht: "De woonplaats van een natuurlijk persoon bevindt zich te zijner woonstede, en bij gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf." Waarschijnlijk is deze regel opgesteld met het oog op daklozen. Maar je kunt er niks mee, of alle kanten mee op.

Net echt een wet, maar een verkeersbord: een bord verplicht afslaan naar links als je op een T-kruispunt komt. Sla je links af, dan doe je wat het bord verplicht en is het dus OK. Sla je rechts af, dan staat het bord links van je als je het passeert en dan is het niet van toepassing. Totaal nutteloos dus.

De wet op de legitimatieplicht, ooit ontworpen om terroristen mee op te sporen, nu verworden tot melkkoe nummer zoveel. Nog nooit 1 terrorist mee ontmaskert!

Tijdens mijn opleiding Douane ben ik jaren geleden gestuit op de "wet op de inrichting en het gebruik van stopcontacten". Serieus waar! Heeft al vele malen voor een daverende lachbui gezorgd. Ik kan even geen link in Nederland vinden, maar onze zuiderburen hebben een vergelijkbaar reglement.