hoe is het gedogen van softdrugs in NL begonnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ha, die Haakie; Het gedogen is begonnen toen duidelijk werd dat het gebruik van softdrugs sterk toenam, de negatieve effecten erg leken mee te vallen en niet tot grootschalige verslavingsproblemen leidden en het gebruik en de handel in eerste instantie weinig overlast door criminaliteit opleverden. Toen de handel in softdrugs erg winstgevend bleek kwam deze echter al snel in de criminele sfeer terecht en door nieuwe sterkere wietsoorten werden de verslavingsverschijnselen en -gevolgen ook ernstiger waardoor het idee van gedogen in een ander daglicht is komen te staan.

Het gedoogbeleid is ontstaan omdat de toenmalige regering inzag dat als je harddrugs en softdrugs apart behandelt en de softdrugshandel gedoogt, de softdrugshandel niet in handen van harddrugshandelaren zou komen en derhalve de stap naar harddrugs groter zou zijn. De laatste jaren is er een kentering in het denken van de overheid merkbaar, met name onder druk van het buitenland, waar het gedoogbeleid nooit is aangeslagen. Het is opvallend dat in de VS, waar het gebruik en bezit van canabis ten strengste verboden is, er meer gebruikers per hoofd van de bevolking zijn dan in Nederland. Maar het is keer op keer gebleken dat verbieden, van welk genotsmiddel ook, zelden het gewenste effect heeft.