hoe is het gedogen van softdrugs in NL begonnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ha, die Haakie; Het gedogen is begonnen toen duidelijk werd dat het gebruik van softdrugs sterk toenam, de negatieve effecten erg leken mee te vallen en niet tot grootschalige verslavingsproblemen leidden en het gebruik en de handel in eerste instantie weinig overlast door criminaliteit opleverden. Toen de handel in softdrugs erg winstgevend bleek kwam deze echter al snel in de criminele sfeer terecht en door nieuwe sterkere wietsoorten werden de verslavingsverschijnselen en -gevolgen ook ernstiger waardoor het idee van gedogen in een ander daglicht is komen te staan.