Wat is het verschil tussen globalisering en mondialisering?

Weet jij het antwoord?

/2500

Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondialisering is er geen verschil: "Mondialisering (ook wel globalisering[1] genoemd) is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling, waarbij productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door de informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel. Mondialisering wordt mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecommunicatie. Ze kenmerkt zich verder door verregaande schaalvergroting, het ontstaan van een wereldwijd kapitalisme en de verspreiding van een consumentencultuur." Bij de noot [1] op die pagina staat vermeld: "Het veelgehoorde synoniem 'globalisering' wordt als een anglicisme beschouwd. De redenering is dat het woord 'globaal' in het Nederlands niet de betekenis 'wereldwijd' heeft die het Engelse 'global' in de term 'globalization' wel heeft. Het Nederlandse 'mondiaal' betekent wel 'wereldwijd'. Globalisering betekent volgens het WNT ruwweg stellen, voorstellen of beschouwen."

Bronnen:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=articl...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondialisering