Kun je als NV aansprakelijkheid uitsluiten ten opzichte van consumenten als je het volgende als claim zet?

“Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gezondheidsschade door oorzaken in het productieproces van onze toeleveranciers”

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, dat is een onredelijk bezwarende voorwaarde. Een consument moet altijd terecht kunnen bij de organisatie die hem een product heeft geleverd, als dit product niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden, waardoor hij bijv. een gezondheidsrisico gaat lopen. De organisatie kan die verantwoordelijkheid niet op voorhand afschuiven maar kan -uiteraard- wel een schadeclaim indienen bij de leverancier die hem een ondeugdelijk product heeft geleverd. In de lijst met zwarte bedingen van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat o.a. Artikel 236 Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding (...) d. dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een derde in rechte heeft aangesproken; Ofwel: wat niet mag volgens artikel 236 d (in mijn woorden, toegespitst op de vraag): * 'wij' (de NV) bepalen of de schade veroorzaakt is door onze toeleveranciers * 'wij' doen pas iets als 'jij' eerst onze toeleverancier hebt aangesproken Overigens doen NV's in het algemeen niet rechtstreeks zaken met consumenten. Toegevoegd na 2 minuten: Bovendien is de claimtekst taalkundig niet juist. "Aansprakelijk stellen wordt namelijk gedaan door de partij die schade lijdt. Degene die aansprakelijk gesteld wordt, is degene die aangesproken wordt om de schade te vergoeden. Taalkundig is de tekst dan ook niet juist. Natuurlijk stelt de 'wij' zichzelf niet aansprakelijk. Dat doet de gedupeerde klant wel."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100