is er een artikel/lijst/samenvatting over wat kinderen wel en niet op school leren?

Om beeld te krijgen van wat er nog voor de opvoeders ligt om aan hun kind te leren. Bv normen en waarden, cultuur, omgaan met geld, mensen, natuur, voeding, onzekerheid

Toegevoegd na 26 minuten:
, omgang met elkaar, manieren, het waarom van wat de scholen hen proberen te leren

Weet jij het antwoord?

/2500

In eerste instantie leert een kind op school natuurlijk lezen, schrijven, rekenen, en wat algemene ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, wereldorientatie, en natuur. En passant steekt een kind daarbij natuurlijk ook veel culturele normen en waarden (en informatie) op. Op het bijzonder onderwijs (zoals Christelijke scholen) wordt daarnaast extra tijd ingeruimd voor godsdienstonderwijs, in uren die op openbare scholen meer algemene vorming onderwijzen. Helaas leren kinderen inderdaad niet meer vanzelfsprekend thuis wat goede voeding is, hoe je met geld om moet gaan (al komt een deel wel aan bod met rekenen) , hoe verschillende culturen zich met elkaar onderhouden (wel weer iets meer op openbare scholen, zij het noodgedwongen) , affijn, zaken die feitelijk bnnen het domein van de opvoeding zouden moeten liggen maar niet door alle ouders worden opgepakt. De school heeft daarin dus zeker ook een aanvullende rol - wat bijzonder belangrijk is, maar wel deels ten koste gaat van het klassieke onderwijs. De school wordt daar echter niet op "afgerekend"; je citotoets haal je niet op basis van wat je weet van gezonde voeding en hoe je je tanden moet poetsen, maar op sommetjes, woordjes en feitjes. Maar er zijn wel degelijk richtlijnen en kerndoelen opgesteld voor het (basis)onderwijs waar een school aan geacht wordt te voldoen. In de link bijvoorbeeld. De precieze invulling is echter aan individuele scholen om vast te stellen en vorm te geven.

Bronnen:
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kernd...

Nee, er bestaat niet zo'n lijst. Zowel de school als de ouders dragen bij tot opvoeding. Wanneer de school " bepaalde waarden en normen" behandeld, wil dat niet zeggen dat daar voor de ouders geen taak meer ligt. Ouders geven ook het voorbeeld door " voor te leven" wat ze aan waarden en normen mee willen geven. Ze laten zien hoe je omgaat met afspraken, hoe belangrijk geliefden zijn, hoe je omgaat met tegenslagen, of je altijd eerlijk moet zijn, hoe je emotionele steun kunt geven, etc. Een klein deel van je opvoeding is het " leren" van waarden en normen, het grootste deel is "overnemen wat je ziet" . In de opvoeding zijn de basisdoelen : - bieden van emotionele veiligheid - gelegenheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie - gelegenheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie - overdragen van waarden en normen. Zowel de school als de opvoeders hebben hierin hun taken.

Bronnen:
https://www.opvoeden.nl

Zo'n algemene lijst is er niet. De school is er primair om onderwijs te geven. Over het algemeen wordt de basis van Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, gymnastiek, handenarbeid, biologie, natuur, verkeersles, zwemmen, tekenen en muziek bijgebracht en in de hogere klassen komt daar het begin van wiskunde, techniek en Engels bij. Dit is over het algemeen overal op de basisscholen het aanbod. Op bijzondere scholen komen er dan vakken bij als godsdienst, techniek o.i.d. Niet elke basisschool heeft deze vakken in het pakket. We hebben echter verschillende scholen waaruit je als ouder kunt kiezen omdat ouders verschillende opvattingen of een bepaalde levenswijze hebben. We hebben openbare scholen voor kinderen van iedere godsdienst of levensbeschouwing of die er geen waarde aan hechten om te hebben. We hebben bijzondere scholen die een eigen levensbeschouwing of religie hebben, of een andere denkwijze over pedagogie zoals bijv. rooms-katholiek, hindoeïstisch, protestaans-christelijk en noem maar op, of een algemeen bijzondere school die weer een eigen opvattting heeft over educatie, zoals de Montessorischool, Daltonschool, vrije school enz. We hebben ook nog scholen voor speciaal onderwijs want niet elk kind leert makkelijk, of ze hebben een handicap, zijn gedragsgestoord in elk geval is er voor hen geen plek op een 'normale' basisschool. Ouders kiezen dan een school die aansluit bij hun behoeften en bezoeken vaak de scholen alvorens zij kiezen. Elke school heeft een informatiefolder/-boekje waarin hun aanbod wordt beschreven en welke waarden en normen zij hanteren. Toen ik voor mijn zoontje op zoek ging, ben ik eerst gaan rondkijken als de kinderen op het schoolplein waren en in hoeverre daar toezicht was en hoe werd opgetreden bij bepaald gedrag. Mijn kind was rustig, serieus, gevoelig en totaal niet assertief. Had een hekel aan ruzie en vooral aan geweld. Ik kwam er achter dat bij de openbare school gevloekt, gescholden en gepest werd en als er dan eens een toezichthouder was werd er niet ingegrepen. Dat was wel anders bij de R-K school....daar was altijd toezicht en die greep in, zelfs als een kind uitschold of vloekte, werd het gecorrigeerd en dat sprak mij aan. Ik ben zelf katholiek opgevoed maar voedt mijn kind niet speciaal zo op omdat ik er zelf als kind niet volledig achter stond. Ik ging dus uit van mijn kind en waar hij behoefte aan had. Deze school werd zijn basis en nu is hij een zelfbewuste HBO student.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100