Zou het volk als geheel betere beslissingen kunnen nemen en daardoor een regering kunnen vormen?

Stel even dat je het HOE opgelost hebt, (weet ik veel, electronische stemming door iedereen tegelijk of zo.. gewoon thuis, net als bij tv stemmingen)

en je wilt dan de grote lands problemen oplossen... zou dat nou door een volksstemming niet gewoon lukken?

ouderen zorg verbeteren door onwikkelingshulp te verminderen... stem nu: boem.. beslissing.

Minder immigratie, meer politie en verpleging... wordt gerealiseerd door zus of zo... stem nu: boem, beslissing...

en dan alléén de punten die echt niet over de 60% komen of zo, die moeten beter uitgewerkt worden....

Hoe moeilijk zou dit te realiseren zijn? De macht weghalen bij de drie topmensen en daadwerkelijk het volk uiteindelijk laten beslissen?

En dan gaan we er even van uit dat de stelling waar op gestemd moet worden gewoon goed begrijpelijk in elkaar zit.

Dus, het volk als regering?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het lijkt een mooie oplossing, maar om overal goed over te kunnen beslissen moet je je ook overal in kunnen verdiepen. Net als in de regering met de verschillende ministeries zouden we dus overal iets van af moeten weten, dat is onbegonnen werk, immers we zijn niet overal evenveel in geïnteresseerd dus zouden we dan hele verkeerde beslissingen kunnen nemen. Natuurlijk heb ik over bepaalde zaken wel een duidelijke mening daarom ben ik blij met mijn kiesrecht. Ik zoek een partij die mijn idealen het dichtst benaderd, en ik verdiep me in hun standpunten om zo tot een voor mij zo nuttig mogelijke stem te komen. Ik laat me heus wel horen. Maar volgens mij zijn er nog behoorlijk veel mensen die helemaal geen gebruik maken van hun stemrecht. Als ik zie wat de opkomst is bij de verkiezingen. Wellicht zou het een idee zijn om meer campagne te voeren om mensen ervan te overtuigen dat het heel belangrijk is dat iedereen zijn stem uitbrengt. Dan benader je de bedoelde democratie veel beter.

Nee, hoe groter de groep die een probleem moet oplossen hoe lager het niveau van de uitkomst.

NEEE, want ""het volk""bestaat niet. Mensen die zich beroepen op de mening van ""het volk"", zijn demagogen, volksmenners. Zij proberen op die manier een grote groep mensen achter zich te krijgen, meestal op grond van onderbuikgevoelens. De bevolking van Nederland is een verzameling individuen waar iedereen stemrecht heeft.

Dan hou je hetzelfde probleem: want 'het volk' stemt aan de hand van de gegeven informatie. En wie bepaalt er welke informatie wordt gegeven, wie geeft er de meest neutrale informatie, of wie schreeuwt er het hardst als hij het belangrijk vindt? Dan heb je op dezelfde manier te maken met verdraaiing van feiten, met misinformatie, met anderssoortige afwegingsprocessen. Nee, dat lukt niet. Hooguit als we het voor een beperkt aantal issues doen, 1 of 2 keer per jaar, in de vorm van een (bindend) referendum. Maar dan zeggen we ja of nee tegen een afgewogen voorstel, en dat is iets heel anders dan regeren. Want regeren is het doen van die voorstellen...

Helaas; als dat zo gewerkt had dan waren we allang allemaal miljonair geweest omdat we allemaal in staat zijn om complexe problemen volledig te doorzien en daar een correcte oplossing voor te vinden. Dit moeten we toch maar overlaten aan mensen die hun hele leven hier aan wijden en niet aan de gemiddelde tegelzetter. (en het tegelzetten moeten we niet door de eerste groep laten doen want dat gaat ook mis)

Nee. Dat gaat niet werken. Er zijn nu eenmaal besluiten die niet goed zijn voor het individu maar wel voor het land. En de individu zal als onderdeel van een grote groep altijd voor zichzelf kiezen, en niet voor het goed van de groep. Daarom is een klein groepje mensen die persoonlijk zichtbaar zijn veel beter: Ze worden eerlijk gehouden en zorgen voor besluiten die voor de groep goed zijn, zonder direct naar individuele belangen te kijken.

Het zou te omslachtig zijn, als elk vraagstuk afzonderlijk bij alle burgers langs moest komen ter stemming. Alles zou ook veel te veel tijd in beslag nemen en bovendien is het voor burgers heel moeilijk om overzicht te hebben op verbanden en consequenties van keuzes. Het zijn heel knappe koppen ( specialisten op allerlei gebied) die daarvoor worden ingehuurd. We kennen uiteraard het referendum ( echte democraten maken daar vooral bij principiële kwesties graag gebruik van. Maar er zijn ook partijen die daar geen voorstander van zijn; vooral omdat er veel tijd in gaat zitten, of omdat ze van mening zijn dat zaken van het land aan specialisten moeten worden overgelaten. Kortom: hoe democratisch mijn in stelling ook zijn moge (zie mijn gebruikersnaam) het lijkt mij zowel ondoenlijk (tijdselement) als onwenselijk (specialismen) vertegenwoordiging van ' het volk' door het parlement ; de regering af te schaffen.

Het volk weet wel wat het wil, maar weet niet hoe alles werkt. Als je bijvoorbeeld moet beslissen over hoe omgegaan moet worden met criminaliteit, of hoe je armoede kan oplossen, is het heel belangrijk om te weten welke maatregelen effectief zijn. Sommige dingen klinken heel mooi, maar hebben in de praktijk allerlei ongewenste gevolgen. En als je die niet weet, neem je dus vaak de verkeerde beslissing. Daarom is het belangrijk dat de mensen die het land besturen deskundig zijn op het gebied waar zij voor verantwoordelijk zijn. Nou heb ik niet het idee dat alle politici overal verstand van hebben, maar gemiddeld hebben ze wel veel meer verstand van de onderwerpen waar ze zich mee bemoeien dan de gemiddelde burger.

De basis van de democratie in Athene was zo geregeld, maar wel iets minder primitief dan hier wordt voorgesteld. En dat werkte daar en toen. Maar dat zou nu niet meer werken, omdat de belangen tegenstellingen te groot zijn geworden. De sociale samenhang uit vroegere tijden bestaat niet meer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100