Men spreekt over 3de wereld landen . Maar waar is het 1ste en het 2de land ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Eerste wereld is een in onbruik geraakt begrip om de landen van de geïndustrialiseerde en kapitalistische wereld mee aan te duiden. Hiertoe worden gerekend: Noord-Amerika, West-Europa, Zuid-Europa, het westen van Midden-Europa (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein), Scandinavië, Griekenland, Turkije, Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël en Zuid-Afrika. Dit begrip wordt wel verward met het begrip "het Westen". Tegenwoordig noemt men de Eerste wereld ook wel "het Noorden". De term Tweede wereld wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor landen die al redelijk ver ontwikkeld zijn maar nog niet op het niveau van de "Eerste wereld". Dit zijn voornamelijk de voormalig communistische landen in Oost-Europa, die na de val van het IJzeren Gordijn een nieuw regime kregen. Ook veel landen in Latijns-Amerika worden tot de Tweede wereld gerekend. Het begrip Derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden. Na de invoering en het veelvuldige gebruik van de term Derde wereld leek het min of meer logisch om de twee machtsblokken aan te duiden met Eerste wereld en Tweede wereld maar deze laatste twee termen zijn nooit zo gebruikelijk geworden als de Derde wereld. Tegenwoordig wordt de term Derde wereld niet meer gebruikt voor de niet-gebonden landen (de Koude Oorlog is immers afgelopen) maar enkel nog voor de ontwikkelingslanden. De term Vierde wereld wordt gebruikt voor het armste deel van de Derde wereld, maar ook voor het arme deel van de bevolking van een 'rijk' land, gezinnen die al jarenlang in een vicieuze cirkel van armoede hebben geleefd en nog leven.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org

Deze indeling is natuurlijk achterhaald en werd vooral in de 70'er jaren van de vorige eeuw veel gebruikt. Tegenwoordig wordt hij alleen in de spreektaal nog gebruikt. Eerste wereldlanden: de 'westerse' landen zoals de V.S., West-Europa, Japan. Tweede wereldlanden: de voormalige USSR, het voormalige Oostblok. Derde wereldlanden: Afrika, delen van Azie en delen van Midden- en Zuid-Amerika.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_wereld

Maar de term is ondertussen in onbruik geraakt maar van origine vormden de kapitalistische landen de eerste wereld, de communistische de tweede en de rest de derde wereld.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_wereld

1e wereld het Westen, 2e wereld de latino's

In Wikipedia heb ik het volgende bericht voor je gevonden. Het begrip Derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden. De term werd voor het eerst gebruikt in de jaren vijftig om een derde groep landen mee aan te duiden die niet behoorden tot de twee heersende machtsblokken van dat moment, het NAVO-bondgenootschap en het Warschaupact. Veel van deze "derdewereldlanden" waren lid van de Organisatie van Niet-gebonden Landen. Leidende landen binnen deze beweging waren Joegoslavië, India, Egypte en Indonesië. Overigens wilde niet-gebondenheid niet zeggen dat deze landen geen partij kozen. Vele lieten hun voorkeur merken voor de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, maar maakten geen deel uit van een militaire alliantie met een van deze supermachten. Na de invoering en het veelvuldige gebruik van de term Derde wereld leek het min of meer logisch om de twee machtsblokken aan te duiden met: Eerste wereld en Tweede wereld maar deze laatste twee termen zijn nooit zo gebruikelijk geworden als de Derde wereld. Tegenwoordig wordt de term Derde wereld niet meer gebruikt voor de niet-gebonden landen (de Koude Oorlog is immers afgelopen) maar enkel nog voor de ontwikkelingslanden. De term Vierde wereld wordt gebruikt voor het armste deel van de Derde wereld, maar ook voor het arme deel van de bevolking van een 'rijk' land, gezinnen die al jarenlang in een vicieuze cirkel van armoede hebben geleefd en nog leven. Een duidelijk verhaal, lijkt mij Gr. Ton

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100