Waarom maakt men onderscheidt op ras?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Alhoewel het gras bij de buurman altijd groener is denken toch een heleboel mensen "Bei uns ist alles besser" , dus dat alles bij henzelf beter is. Denkelijk wordt die gedachte ingegeven door angst voor het vreemde, het onbekende. Mensen van een andere cultuur hebben andere gewoontes, andere gebruiken, andere rites, een ander begrip voor wat bijvoorbeeld beleefd of gastvrij is en dat vind men dan eng. Dus om je onzekerheid te onderdrukken moet je dan afgeven op mensen van die andere cultuur. Dat geeft een gevoel van schijn-veiligheid.

Ha, die Gdanonym; Onwetendheid (mensenrassen bestaan biologisch gezien helemaal niet eens), angst ('ze' zijn anders en misschien wel eng of gevaarlijk), superioriteitsgevoelens. En misschien dat domheid ook wel een rol speelt.

Gelukkig doet niet iedereen dit. Sommige mensen voelen zich superieur t.o.v. een ander ras, maar dit kan alleen maar tot ellende leiden (oorlogen, uitroeiing). Waarom ze zich superieur voelen is ook mij niet duidelijk, omdat ieder mens in beginsel hetzelfde is.

Omdat veel mensen zich superieur voelen of zich erg aangesproken voelen door de geschiedenis en gebeurtenissen tussen bepaalde rassen. Ook kan geloof hier een rol bij spelen. Of natuurlijk jaloezie! En veel mensen moeten jammer genoeg altijd wat te klagen hebben.

Iedereen is verschillend, maar er bestaan ook veel overeenkomsten tussen mensen. Mensen worden vaak in groepen ingedeeld aan de hand van zulke overeenkomsten. Voor het spraakgebruik is het wel gemakkelijk, om over zwarten, blanken, Marokkanen, Turken, Surinamers, Nederlanders, christenen, Hindoes, moslims of niet-gelovigen te spreken. Maar het heeft wel nadelen, wanneer mensen niet in de eerste plaats als één persoon (individu) worden gezien, maar als groep. Er ontstaan beelden, ideeën en meningen over groepen die een hardnekkig bestaan kunnen leiden, zelfs wanneer ze niet kloppen of maar voor een deel van de leden van die groep opgaan. Helaas zijn deze vooroordelen in de meeste gevallen negatief. Daardoor hebben ze vaak van die pijnlijke gevolgen. Vooral als ze als excuus worden gebruikt om iemand oneerlijk te behandelen: vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Door vooroordelen krijgen mensen niet de kans om te laten zien wie ze zijn of wat ze kunnen.

Bronnen:
http://www.art1.nl/artikel/1377-Vooroordel...

de apartheid en slavernij vind haar "rechtvaardiging" grotendeels in de theologie dat de kinderen van Cham in de Bijbel als straf een donkere huidskleur kregen. wiki "Cham (Hebreeuws: חם) is een figuur uit de Bijbel. Hij is een van de zonen van Noach, en broer van Sem en Jafet. Kus en Kanaän zouden zonen zijn geweest van Cham. De naam Cham is waarschijnlijk gerelateerd aan het Hebreeuwse woord voor bruin: choem[bron?]. Traditioneel werd onder een letterlijke interpretatie van dit verhaal verondersteld, dat alle negers van Cham afstammen. De legitimering van slavernij, onder meer door Nederlanders vanaf de 17e eeuw, werd wel beargumenteerd op grond van een interpretatie van het verhaal, waarin Chams zoon Kanaän vervloekt werd omdat Cham zijn vader zou hebben bespot. De term "Hamitisch", die vroeger vaak werd gebruikt om de vijf niet-Semitische takken van de Afro-aziatische talen aan te duiden, is afgeleid van de naam Cham." Bijbels is het trouwens niet te funderen, het is een theologische hypothese als de drieenigheid en de kinderdoop. er is dus geen "Bijbels excuus" voor racisme. slechts een oppotunistische religieuze/theologische uitleg, die niet Bijbels staafbaar is. de kinderdoop en drieenigheid als theologische hypothese hebben trouwens veel minder erntige gevolgen gehad. maar om de term te verduidilijken indeze toch als voorbeelden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cham_(persoon)

ik denk dat het een oerinstinkt is om je eigen soort te laten overleven,je zal ook nooit een mierenhoop zien met zwarte en rode mieren gezellig met elkaar,volgens mij komen daar ook de stammen oorlogen door,of heb ik het helemaal mis?

Alle onderscheid kan komen te vervallen zodra men "de mens moet opensnijden(sectie etc)/opereren" en dan ziet dat de overeenkomsten zijn: ze hebben bloed, een hart, meestal ook alle organen, spieren, pezen , bindweefsel enz, en deze "inhoud lijkt behoorlijk op elkaar!" ;) Maar op deze momenten is dit mens "willoos en zal (ws) ook niet spreken of tegenstribbelen " ;) Ander moment dat ineens alles aan onderscheid van ras/cultuur en afkomst "vergeten" wordt is zodra ergens een grote natuurramp (overstroming, orkaan, aardbeving enz) bv plaatsvindt, of ergens een dorp of stad plat gebombardeerd wordt. Dan is ineens "iedereen gelijkwaardig" en zal het ze niet meer uitmaken of ze helpen, of geholpen worden, tijdens de OVERLEVING door iemand vanuit ander ras of cultuur! Kortom: dan is er een soort van verbroedering...was dit nu ook in dagelijkse leven maar 'heel gewoon he' ? ;)

Waarom doet men dat? Omdat mensen angstig worden als ze zich niet op een of andere manier superieur kunnen voelen aan anderen. Als Nederland straks de finale van Duitsland gaat winnen, oh, dan voelen we ons de beste mensen van de wereld. Wie kan ons nog wat maken? Heerlijk.

Als mensen niets te bieden hebben gaan ze zich optrekken aan zaken die er niet toe doen.

omdat er verschillende rassen zijn? met verschillende kwaliteiten... uit duizenden redenen.. politiek om zieltjes te winnen?... wetenschap uit nieuwgierigheid?...interpersoonlijk om je te kunnen onderscheiden van ander?...

Omdat het is aangeleerd. Door o.a begrippen als; autochtoon en allochtoon. Het zijn geconstrueerde begrippen die homogeniserende processen ingang zetten. Wanneer het over etniciteit of rassen gaat, wordt er vooral gedacht aan "zij"/de Ander/Allochtonen, en niet aan autochtonen. Zolang er niet meer variatie en pluriformiteit ontstaat binnen wat het betekent om Nederlander te zijn, maar Nederlanderschap samenvalt met de dominante etnische positionering, dus met witheid en Christendom, blijft een werkelijk multiculturele samenleving buiten ons bereik. En zullen we dus altijd onderscheidt maken op grond van ras/etniciteit.

dezelfde reden waarom men categoriseert: een zo groot mogelijke groep benoemen waarbij dezelfde kenmerken nog steeds van toepassing zijn, die andere groepen uitsluiten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100