Wanneer ben je racistisch?

Je mag nog gen opmerking meer maken of je wordt al als racist gezien... je mag toch gewoon je mening geven over iets of iemand zonder daarmee een hele bevolkingsgroep aan te vallen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je bent racistisch als je de kenmerken van één persoon betrekt op de hele bevolkingsgroep waarvan zij/hij deel uitmaakt en daar een negatief oordeel aan verbindt dat tot uitsluiting of haat leidt. Of dat oordeel en die uitsluiting toekent zonder een persoon van de betreffende gemeenschap te kennen. In deze redenering kán dat dus betrekking hebben op een ras in de strikte zin van het woord. Maar... dat hóeft niet. Voorbeeld: de Roma's (ook wel zigeuners genoemd) vormen als zodanig geen ras. Niettemin kunnen ze racistisch worden benaderd: negatief en uitsluitend.

Als je een opmerking maakt over iemand op basis van zijn gedrag, dan is daar niets mis mee. Als je oordeelt over bevolkingsgroepen in het algemeen, dan noem ik dat racistisch.

Het woord racisme wordt mijns inziens ook veel te snel in de mond genomen. Vooral door verongelijkte straatschoffies die iedere kans aangrijpen om de maatschappij hun hopeloze leventje te verwijten. Maar dat terzijde. Maar sec beschouwd is racisme het discrimineren van een ras en niet van een bevolkingsgroep. Als je een bevolkingsgroep over een kam scheert, dan heet dat wat mij betreft discriminatie, maar geen racisme. Ik vraag mij überhaupt af of het menselijk ras wel in (sub)rassen in is te delen.

Ik ben een racist omdat als ik eerlijk voor mijn mening uitkom, door iedereen de grond wordt ingeboord. Wat is nu racistisch? Ik voel me in mijn eigen land meer gediscrimineerd als dat ik anderen discrimineer. Maar tegenwoordig mag je al niet eens meer een grapje maken. Maar hoe dan ook, ik ben een racist en wanneer ben je dat? Als je iedereen het liefst naar huis toe stuur. Naar waar ze vandaan kwamen. Eigen haard is goud waard. Toegevoegd na 20 uur: Als ik alle antwoorden zo zie, moet ik concluderen dat ik helemaal geen racist ben, want ik heb niks tegen mensen met een andere kleur of geloof. Wil alleen dat iedereen in zijn eigen land blijft. Voel me gelijk een stuk beter.

Racistisch ben je eigenlijk pas écht wanneer je mensen op basis van uiterlijke (ras)kenmerken waardeverschillen (beter-slechter)toekent en veralgemeniseerd. Maar in de praktijk valt ook het label ' anders' onder racisme.Niet altijd terecht, in mijn ogen, mede door de negatieve klank van het woord racisme. Helaas is de term door politiek correctivisme nogal aan inflatie onderhevig. Niet het verschijnsel zelf, maar de mate waarin en momenten waarop het wordt aangewend. Tegenwoordig is het zo erg, dat iedere opmerking in negatieve zin geuit naar een niet blanke nederlander (en dan denk ik vooral aan situaties waarin de betreffende -meestal- jongens zich misdragen en daarop worden aangesproken ) wordt aangemerkt als zijnde discriminatie, terwijl het daarmee natuurlijk niets te maken heeft. Voor de politie is er echter in de praktijk wel een tamelijk onwerkbare situatie ontstaan door al dit discriminatie-geroep, vooral omdat het kennelijk ook nogal eens onterecht gehonoreerd wordt. Dat maakt het een flink stuk minder aantrekkelijk doortastend op te treden. Van het maken van onderscheid tussen verschillende 'rassen' is discriminatie verworden tot een soort wapen in handen van de niet-witte crimineel. Daar proberen iets over of van te zeggen wordt ongetwijfeld uitgelegd als discriminatie, of - erger- racisme. Racisme is overigens een verschijnsel van alle 'rassen' en niet alleen van blanken ; ook anderskleurige bevolkingsgroepen blijven graag 'onder ons' en hebben legio vooroordelen over anderskleurigen. Zolang je aan het verschil tussen mensen overigens geen waarde-oordeel hangt (het eén is niet per definitie beter dan het andere) kun je overigens in strikte zin wel spreken van racisme, maar niet van discriminatie. Ik ben overigens van origine en van huis uit geen racist ; ik heb dat gewoon niet meegekregen van thuis, alle mensen waren gelijk. Pas na jarenlang ervaring met mensen die hun uiterste best doen aan alle mogelijke vooroordelen over hun 'groepje' te beantwoorden, ben ik daar wat nuance in gaan aanbrengen. Ik blijf dat echter wel doen van persoon tot persoon : niet elke stereotype is representatief voor een hele groep. Maar sommigen doen wel héél erg hun best hun rasgenoten in diskrediet te brengen......hoewel het eerlijk gezegd meer of zelfs uitsluitend over (aangeleerde) cultúúrverschillen gaat dan aangeboren verschillen, want daar geloof ik eigenlijk niet in.

Je bent racistisch als je een onderscheid maakt in "rassen" van de menselijke soort. En dat gegeven is nu juist zo'n onzin omdat alle menselijke biologische verschijningsvorm naar ik meen meer dan voor 98% hetzelfde genenpakket hebben. Okee, er is zwarte en bruine huidskleur, soorten haar, kleur ogen, extra huidplooi op het ooglid, etc, maar we hebben hetzelfde genetische materiaal. En dezelfde instincten. En vergelijkbare of dezelfde drijfveren. Racisme is dus een gewild onderscheid dat de gebruiker ervan zelfbevlekkend "onderschijt". Alle er 'aan de haren bijgesleurde' wetenschap ten spijt: de enig juiste conclusie is dat de menselijke biologische verschijningsvorm ooit 1 gemeenschappelijke voorouder heeft gehad en deze voorouder ook nog deelt met de huidige mensapen. Een bijzondere afwijking van de mensapensoort waar wij van afstammen (gemeenschappelijk met dolfijnen:) een enorme groei van de hersenen; de neo-cortex. Het zou jou en mij dus sieren deze "enorme bult op je nek" die we evolutionair met ons meedragen dan ook te benutten: maak het juiste onderscheid en niet een valselijk verkeerde. En wees reeel in je onderscheid: er zijn niet of te weinig ontwikkelde, asociale mensentypes en slechts op zichzelf gerichte mensen-culturen die de overtuigde vijand zijn van cultureel verworven waarden als Vrijheid en Vrijheden en Mensenrechten, die net zo heftig vastbesloten bestreden moeten worden.

Ik lees bij de antwoorden tot nu toe hele epistels. Waarom vraag ik me af. Want het antwoord is met 1 zin te geven. Je wilt weten wanneer je racistisch bent? Je bent racistisch wanneer je iemand beoordeeld op basis van zijn etnische afkomst. Als je wilt weten of jouw mening racistisch is, stel jezef daarbij dan de vraag: Ben ik nu bezig iemand te beoordelen op basis van zijn of haar etnische afkomst?

als je zegt :''hee neger, ga met je zwarte poten van mijn net gemaaide gras af.. straks geef je af''....tsja.dan ben je volgens mij wel een tikketlje rasictisch..o ja , en dan moet je wel een witte puntmuts ophebben als je dit zegt...

Als je iemand veroordeeld door zijn afkomst!

Even een citaatje: _______________________________________________ Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. _______________________________________________ Ook wel bekend als het eerste artikel van onze grondwet. Ik denk eigenlijk dat het genoeg zegt. Dat 'ras' eigenlijk niet betaat als je het over mensen gaat neemt niet weg dat racisme wel een duidelijke term is voor een ongeoorloofd onderscheid op basis van bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken, ik snap dan ook niet wat er mis zou zijn met het woord racisme als zodanig. Wanneer ben je dus racistisch? Onder meer als je het hierbovengenoemde artikel 1 overtreedt, je moet dat denk ik heel ruim zien, eigenlijk in alle gevallen waarin je personen behandeld op een onacceptabele manier zonder dat die persoon zich individueel ergens aan schuldig heeft gemaakt wat je gedrag rechtvaardigt.

Een term als racist heeft z'n oorspronkelijke betekenis volledig verloren en is inmiddels verworden tot een leeg en zinloos containerbegrip. Het wordt alleen gehanteerd om een vijandbeeld te scheppen. Maar om antwoord te geven op je vraag: Je bent racistisch als de linkse kerk dat vindt. Zo simpel is het. En daarmee is het zolangzamerhand een badge of honor geworden.

Je bent pas een racist als de ander zich aangesproken voelt ...

Kort en simpel; racisme is het als ongelijkwaardig zien en behandelen van mensen op grond van verschillen in huidskleur, cultuur of afkomst. Het maken van ongeoorloofd onderscheid, of het ongelijk behandelen komt, voort uit het idee dat niet alle mensen gelijkwaardig zijn. Men gaat ervan uit dat bepaalde mensen minder waard zijn dan anderen. Ik kan er een uitgebreid verhaal omheen typen, maar meer woorden zijn niet nodig lijkt me.

je word duidelijk gezien als racist met een specifieke tegenhang aan bepaalde bevolkinsgroepen die meestal noord afrikaans zijn. ik zeg ook wel eens kut marokaanen maar ook over de oer hollandse buurvrouw verderop. als je je tegen woordig uitspreek over iemand die je niet mag en het blijkt toevallig een buitenlander ben je al racist genoemt nog voor je duidelijk heb opgezocht hoe je het schrijft. :-? mijn beste vriendin is een griek, favo buren zijn turken. en toch zou ik stemmen op wilders. en nee ben geen racist maar niemand kijkt verder dan hun neus lang is met een uitgesproken mening hierover.

Toch blijft dit lastig, want als je iets zegt, ben je al snel een racist. Maar word er iets terug gezegd, dan moet je respect hebben ?!?

als je op basis van ras-kenmerken (ver)oordeelt, DAN ben je racistisch. Ik vind dat je wel degelijk mag discrimineren (is onderscheid maken): Rovers moeten bestraft worden Frauders ook Bedreigers ook Uitkeringstrekkers die frauderen ook, en alles terugbetalen Waar de dader ook vandaan komt of welke raskenmerken hij heeft, het bovenstaande blijft gelden.....

Racisme impliceert dat je vooraf, dus zonder iemand te kennen, je oordeel klaar hebt o.b.v. bijvoorbeeld ras. Heb het idee dat vaak wordt gedacht dat racisme iets 'van blanken' is maar geloof me, ieder volk heeft racistische gedachten. Ik heb zowel surinaamse als antilliaanse schoonfamilie gehad, en allemaal hebben ze ideeën over hindoes en negers (de surinaamse familie was indonesisch) en / of blanken. Blanken worden gezien als achterbaks, ongezellig en op vele fronten 'minder'. Dus racisme is 'van ons allemaal'. Gewoon een algemeen menselijke eigenschap, dat we wat we om ons heen zien willen groeperen, in hokjes stoppen, om het te kunnen verwerken. En SOMS zijn ideeën over andere groepen VAST ook gebaseerd op ervaringen (met enkele leden van die groep)

Ik vind dat je racistisch bent als je iemand opzettelijk probeerd te kwetsen op basis van huidskleur ofzo maar als het niet opzettelijk is moet je misschien alleen je excuses aanbieden en moet diegene die je gekwetst hebt je niet veroordelen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100