Waar komt het idee "trouwen" vandaan?

Ik vraag mij echt af wie het heeft bedacht en hoe die geen er op is gekomen. Het is naar mijn idee echt eeuwen oud. Maar waar komt het vandaan? Tja ik ben echt heel benieuwd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat komt voort uit het geloof, bij christendom is dat een van de zeven sacramenten

Indien je de bijbel zou raadplegen zou je kunnen vaststellen dat niemand minder dan God zelf de eerste huwelijksverbintenis heeft ingesteld, in Eden, iets meer dan 6000 jaar geleden. maar zijn norm blijkt nog steeds zichtbaar in meeste de huidige huwelijksverbintenissen . (Genesis 2:18-24) 18 Verder zei Jehovah God: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger.” 19 Nu vormde Jehovah God uit de aardbodem al het wild gedierte van het veld en elk vliegend schepsel van de hemel, en vervolgens bracht hij ze tot de mens om te zien hoe hij elk daarvan zou noemen; en zoals de mens die dan noemde, elke levende ziel, dat was zijn naam. ... doch voor de mens werd geen hulp gevonden als zijn tegenhanger. 21 Daarom deed Jehovah God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot toen het vlees over die plaats toe. 22 Daarna bouwde Jehovah God de rib die hij uit de mens had genomen tot een vrouw en bracht haar tot de mens. 23 Toen zei de mens: „Dit is eindelijk been van mijn gebeente En vlees van mijn vlees. Deze zal Mannin worden genoemd, Omdat deze uit de man werd genomen.” 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en hij moet zich hechten aan zijn vrouw en zij moeten één vlees worden.  Mocht je wat verdere uitleg wensen mag je me gerust mailen, maar hou on gedachten dat ook de Christus zelf deze daad van God aanhaalt als de historisch basis van het huwelijk, en om de goddelijke oorsprong van deze regeling en het onverbrekelijkheid karakter ervan te onderstrepen (Mattheüs 19:3-9) 3 En er kwamen Farizeeën naar hem toe, met de bedoeling hem te verzoeken, en zij zeiden: „Is het een man geoorloofd zich op elke willekeurige grond van zijn vrouw te laten scheiden?”  4 Hij gaf ten antwoord: „Hebt GIJ niet gelezen dat hij die hen heeft geschapen, hen van [het] begin af als man en als vrouw heeft gemaakt 5 en gezegd heeft: ’Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en de twee zullen één vlees zijn’? 6 Dus zijn zij niet langer twee, maar één vlees. Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen.” ...9 Ik zeg U dat al wie zich van zijn vrouw laat scheiden, behalve op grond van hoererij, en een ander trouwt, overspel pleegt.”

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100