Waarom erkent Spanje, als een van de weinige Europese landen, Kosovo niet als onafhankelijke staat?

Toegevoegd na 10 minuten:
en waarom Andorra, het Vaticaan en bijna alle aziatische landen dan ook niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat beide landen bang zijn, dat hetgeen in Kosovo gebeurt is, ook in hun eigen land kan gebeuren. Beide landen zijn bang dat een regio eenzijdig een onafhankelijkheidsverklaring zullen uitgeven en die door de internationale gemeenschap erkent zal worden. Kosovo is eenzijdig afgesplitst, en ze willen niet dat het als een precedent beschouwd mag worden. het Internationaal gerechtshof heeft paar weken terugbesslist dat onafhankelijkheidsverklaring geen inbreuk was op het internationaal recht. Toegevoegd na 1 minuut: spanje en cyrus erkennen Kosovo niet, vandaar 'beide'

Omdat zij met Baskenland zitten. Als zij Kosovo erkennen, dan zal de roep (al dan niet geweldloos) vanuit Baskenland voor een onafhankelijke staat nog groter worden.

Kosovo is ontstaan doordat de Albanische (?) minderheid zich wilde afscheiden van de Servische staat. Dat hebben ze gedaan en zo is Kosovo ontstaan. Spanje wil Kosovo niet erkennen als staat omdat ze bang zijn dat de Basken, een minderheid in Spanje, ook een eigen staat gaan beginnen en dus land ''afpakken'' van Spanje.

http://www.depers.nl/buitenland/173541/Europese-erkenning-Kosovo.html: De Spaanse minister Miguel Angel Moratinos sloot zich aan bij de Russische kritiek op het eenzijdige afscheidingsbesluit van de Kosovaarse regering. Hij zei dat Spanje dat besluit niet zal erkennen omdat het net strookt met het internationaal recht. Een analyse op http://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202008%20nr.%205/Maracz.pdf zegt: Moskou beschouwde de onafhankelijkheidsverklaring als eenzijdig en derhalve illegaal, en stelde zich op het standpunt van de status quo, namelijk dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van staten gerespecteerd dient te worden. Russische politici waarschuwden dat de erkenning van Kosovo een ‘domino-effect’ zou kunnen veroorzaken bij een serie van zogeheten ‘bevroren conflicten’ op het grondgebied van de voormalige Sovjetunie, zoals in het geval van pro-Russische afscheidingsbewegingen in Moldavië en de Kaukasusstaten Georgië en Azerbeidzjan. Rusland kreeg in mei steun van China en India in zijn beleid om de onafhankelijkheid van Kosovo terug te draaien.

Omdat Spanje graag bij de grote landen wenst te blijven en vooral in europa als "groot" land wenst te concureren met landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk! Afstaan van hun regio's als baskenland cyprus en eilandengroepen die grenzen aan Marokko Ceuta, Melilla en Peterselieeiland... leidt tot verliezen van grondbezit, vermindering van inwoners, kleinschaligere economie, kortom, minder aanzien tov de rest van de wereld! Welk land wil uberhaupt regio's afstaan? Engeland is er ook aardig goed in als je kijkt naar falklandoorlog. Maar Servië ook.. dan moeten ze inleveren.. wij zouden toch ook geen friesland wensen te verliezen?

Andora, in een prinsdom waar het staatshoofd, de Prince van Andorra dus, om en om voor twee jaar de president van Frankrijk is of de koning van Spanje. Het voert dus geen eigen buitenlandse politiek, het heeft de euro zonder lid te zijn van de EU

Kosovo is een provincie van Servië waar relatief veel etnische Albanezen wonen. Servië behoorde tot Joegoslavië tot voor kort een soevereine staat. Deze staat is als gevolg van de laatste Balkanoorlog uiteengevallen langs etnisch/religieuze lijnen. Vanuit deze optiek bezien is het aanvaardbaar dat Kosovo zich afscheidt van Servië. De Serven (christenen) en Kosovaren (moslims) zijn religieus verschillend. Niettemin kunnen de aanspraken van Servië niet zo maar aan de kant worden geschoven. Dit is slechts mogelijk binnen de kaders van de VN-verdragen. De toepassing van deze verdragen ligt internationaal zeer gevoelig. Bovendien is geen land gebaat bij versnippering. Kosovo zal nog lang een twistappel blijven. Bovendien wordt al snel met twee maten gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het Palestijns/ Israëlisch conflict. De bestreden gebieden (westbank) behoren tot de soevereine staat Jordanië. Dit land is een oorlog begonnen en heeft deze verloren. Dat kost grondgebied net zoals dit eerder in Europa tot het opnieuw trekken van grenzen heeft geleid. Trouwens, voor 1920 behoorde het gehele gebied tot Turkije; ook een groot deel van de Balkan. In dit soort zaken bestaat er eigenlijk geen gelijk. Wel het recht van de sterkste.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100