Hebben mensen in de gevangenis stemrecht?

Hebben meerderjarige gedetailleerde met de Nederlandse nationaliteit stemrecht? Wordt er dan bijvoorbeeld eet stemhokje in de gevangenis geplaatst?

Toegevoegd na 6 minuten:
In Nederland.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, de meeste wel. Een rechter kan bij bepaalde delicten een gedetineerde uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk wordt deze maatregel niet vaak opgelegd. Tot voor kort waren ook personen die onder curatele staan wegens een geestelijke stoornis uitgesloten van het kiesrecht. Maar door een wijziging van de Grondwet hebben zij sinds de Europese verkiezingen van juni 2009 het recht om te stemmen. En om gekozen te worden. Het is mogelijk om een stemlokaal in een penitentiaire inrichting of tbs-kliniek in te richten als voldaan is aan de randvoorwaarden die de Kieswet stelt op het gebied van openbaarheid en toegankelijkheid. Het staat gemeenten vrij om in overleg met de desbetreffende directies in gevangenissen en tbs-klinieken een stemlokaal aan te wijzen of een mobiel stembureau in te stellen. Randvoorwaarde daarbij is dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor alle kiezers. Ook moet de directie van de instelling van mening zijn dat de aanwijzing van een stemlokaal de inbreuk in de dagelijkse gang van zaken in de instelling rechtvaardigt. Of gedetineerden in persoon kunnen stemmen in een stemlokaal of mobiel stembureau in hun penitentiaire inrichting of forensisch psychiatrisch centrum, is dus sterk afhankelijk van de concrete mogelijkheden die de desbetreffende instelling biedt. Toegevoegd na 1 uur: Indien een persoon is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en daarbij tevens is ontzet uit het kiesrecht, verliest hij het recht op actief en passief kiesrecht. De ontzetting uit het kiesrecht kan de rechter opleggen op grond van artikel 28, eerste lid, sub 3 van het Wetboek van Strafrecht. Ontzetting van het recht bedoeld in het eerste lid, onder 3°, kan alleen worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar. De rechter mag iemand het kiesrecht ontnemen wanneer iemand een ernstig delict tegen de staat gepleegd heeft: zoals een aanslag tegen de koning plegen of een minister met geweld verhinderen een vergadering van de raad van ministers bij te wonen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelII/Artikel28/geldigheidsdatum_03-04-2015 http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/kiesrecht/kiesrecht/

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ve...
https://www.kiesraad.nl/faq/mogen-gedetine...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100