Wat zijn de belangen over de Hedwigepolder?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Artikel 1 Doel en voorwerp van het Verdrag 1. Dit Verdrag heeft tot doel de tenuitvoerlegging te verzekeren van een aantal projecten en werken ten behoeve van de evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium en ter optimalisering van met name de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid. 2. De Verdragsluitende Partijen zullen ervoor zorgdragen, dat bij de tenuitvoerlegging van de projecten en werken bedoeld in het eerste lid, de onderlinge samenhang behouden blijft. Vertragingen, belemmeringen of herzieningen van een bepaald project of een bepaald werk zullen de voortgang van andere projecten en werken niet verhinderen. 3. Met het oog op de optimalisering van de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid dienen de fysieke systeemkenmerken van het Schelde-estuarium in hun natuurlijke dynamiek behouden te blijven. Hiertoe wordt, overeenkomstig Artikel 6, een gemeenschappelijk fysiek monitoringplan opgesteld en uitgevoerd. --- Wij waren onlangs in de buurt en we hebben hierover gesproken. Het gaat om sentiment van Zeeuwen:"Wij hebben land op de zee veroverd, dus wij vinden het niet fijn om het terug te geven." Maar wetenschappelijke studies laten zien, dat het beter is om de natuurlijke processen hun gang te laten gaan. Wat er dan gaat gebeuren is precies hetzelfde als in het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe, en dat is dat slibafzettingen het peil zullen verhogen. In het VLvS is dat met 10 cm per jaar geweest de laatste jaren. Waarom de politiek er zo'n heisa over maakt, zal waarschijnlijk in partij-politieke redenen gelegen zijn. Het gaat in ieder geval niet om landelijke of Europese belangen. Zeg maar: ze willen graag een hond slaan, en zoeken daarom een stok.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100