Beslist of besloten

Waarom wordt - in de verleden tijd - toch vaker de woorden 'zij hebben beslist' i.p.v. 'zij hebben besloten' gebruikt, is volgens mij allebei goed Nederlands? Nog zo'n uitspraak is 'misdaad tegen de menselijkheid' terwijl je denkt dat dit 'misdaad tegen de mensheid' moet zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (ISBN 9066484225) is "beslist" het voltooid deelwoord van het werkwoord "beslissen" en heeft als betekenis: 1. iets waarover verschil van gevoelen is voorgoed tot een einde brengen. 2. iets dat nog onzeker is een bepaalde uitkomst doen hebben. "Besloten" is het voltooid deelwoord van het werkwoord "besluiten". Met de volgende betekenis: 1. na overweging of beraadslaging vaststellen, een besluit nemen, bepalen. 2. na overweging of beraadslaging kiezen voor, overgaan tot. en Tussen beslissen en besluiten zit een accentverschil. Iemand die beslist hakt bij wijze van spreken een knoop door, terwijl bij besluiten een keuze gemaakt wordt na rijp beraad. Bron: taaladvies.net/. ////////// Zowel het Engelse humanity als het Franse humanité kan op twee manieren vertaald worden: zowel met menselijkheid als met mensheid. Bij de Nederlandse vertaling van het handvest van Neurenberg (in september 1945) is oorspronkelijk gekozen voor de term misdrijven tegen de menselijkheid. Ook in de hedendaagse jurisprudentie in Nederland is consequent sprake van misdrijven tegen de menselijkheid. In de Belgische wetgeving wordt vaak misdaden tegen de mensheid gebruikt. Dat is bijvoorbeeld zo in het Belgische Strafwetboek. Toch wordt er in sommige documenten ook misdaden tegen de menselijkheid gebruikt, bijvoorbeeld in de Belgische vertaling van het Europees verdrag betreffende uitlevering. Het Internationale Strafhof in Den Haag gebruikt in Nederlandse vertalingen misdaden tegen de mensheid. http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/551/

Je hebt het werkwoord beslissen en het werkwoord besluiten. Bij besluiten is de verleden tijd besloten, bij beslissen is het beslist.

Het zijn vormen van tree verschillende werkwoorden (beslissen en besluiten) die eigenlijk niet zo heel veel onderling verschillen. Een besluit is wat officiëler en wordt vaak door meer mensen genomen. Je BESLIST wat je 's morgens aantrekt of wat je op je boterham doet, maar het bestuur BESLUIT hoe bepaalde regels worden toegepast of uitgelegd. Daarbij is beslissen eigenlijk meer bepalen, en besluiten meer overeenkomen of vaststellen. Ik geef toe, een nuance verschil, maar het is er wel degelijk. Een beslissing is ook vaak voor kortere termijn, terwijl een besluit vaker ook implicaties op de lange termijn heeft Beiden zijn dus goed Nederlands; wat je gebruikt hangt sterk af van de context. (De vraag over de misdaden tegen de mens(elijk)heid zou je echt apart moeten stellen, want dat is een verhaal apart. )

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100